Speciální základní škola Augustina Bartoše

Úvod Úvod / Vítejte na stránkách Speciální základní školy Augustina Bartoše

Vítejte na stránkách Speciální základní školy Augustina Bartoše

Informace o akcích školy najdete v sekci ŽÁK.

(Akce z minulých školních let jsou zde v archivu)

Fotografie v sekci FOTOGALERIE/AKCE  jsou roztříděné podle školního roku.

(Je třeba zadat školní rok, který hledáte a VYBRAT.)

 

 

     ZÁPIS ŽÁKŮ

Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše vyhlašuje

ZÁPIS  ŽÁKŮ  do prvního ročníku pro děti se speciálními potřebami

a pro děti se zdravotním postižením, které mají doporučení poradenského zařízení k poskytování podpůrných opatření od 3.stupně. 

 

Zápis se bude konat v budově školy –

  • Speciální základní škola Augustina Bartoše –

Manželů Burdychových 302 – Červený Kostelec

       dne  6. dubna 2017 (čtvrtek) od 13,00 do 16,00 hodin.

                       Přijďte, těšíme se na Vás!

Informace na tel. čísle :  491 462 310 nebo emailu: zvs.kulhankova@centrum.cz

 

 

 

Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše vyhlašuje

ZÁPIS  ŽÁKŮ

do prvního ročníku pro děti se speciálními potřebami

a pro děti se zdravotním postižením.

 

Zápis se bude konat v budově školy –

  • Speciální základní škola Augustina Bartoše –

Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec

 

dne  2.února 2016 (úterý) od 13,00 do 16,00 hodin.

 

                       Přijďte, těšíme se na Vás!

 

Informace na tel. čísle :  491 462 310 nebo emailu: zvs.kulhankova@centrum.cz

 

INFORMACE O ZÁPISU DO ŠKOLY

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K zápisu se vezměte s sebou :
- svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní
příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
- případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka,
vezměte originál tohoto rozhodnutí
- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní
docházky, doloží společně s žádostí také doporučení odborného
lékaře a doporučení školského poradenského zařízení (§ 37 škol.zákona)

- přinést doporučující posudek od poradenského zařízení k vřazení dítěte do speciální školy

- zajistit doporučení od dětského lékaře

 

 

Mikrosponzoring - Podpoř tým ve své obci

Společnost Wikov MGI a.s. nám v rámci projektu Mikrosponzoring 2015 věnovala finanční příspěvek, díky kterému jsme mohli zakoupit ceny pro účastníky turnaje ve stolním tenise a sportovního pětiboje.

Rádi bychom tímto společnosti Wikov poděkovali.

 

 

 

Oznámení o čerpání ředitelského volna

 

Oznamuji tímto, že z důvodu nutnosti šetření s energiemi (zvýšené náklady na vytápění obou budov ) a z důvodu nemožnosti zajistit žákům školy pracoviště Červený Kostelec stravování, protože zařízení OU Červený Kostelec, které nám poskytuje obědy, má ředitelské volno, vyhlašuji v souladu s § 24, odst.2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 §2 na pondělí a úterý - 21., 22.12. 2015 - dny ředitelského volna pro žáky SpZŠ A. Bartoše se sídlem v Úpici (pracoviště Úpice i Červený Kostelec). 

                                                              Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy

 

V Úpici, dne 14.12. 2015           

 

 

 

Věc: Oznámení o čerpání ředitelského volna

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici se rozhodlo vyhlásit na pondělí 16.11. 2015 den ředitelského volna pro žáky školy. Čerpání je v souladu s § 24, odst.2, zákona č. 561/2004 Sb.

 

                                            Mgr. Jana Kulhánková, řed.školy

 

 

 

Věc: Oznámení o čerpání ředitelského volna

 

Oznamuji tímto, že z důvodu havárie a její opravy na vodovodním řadu, vyhlašuji v souladu

s § 24, odst.2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 § 2, na čtvrtek 24.9. 2015 den ředitelského volna pro žáky SpZŠ A. Bartoše se sídlem v Úpici (pracoviště Červený Kostelec). Vzhledem k tomu, že voda nepoteče od 7,00 do 15,00 hodin, není možno zajistit provoz školy, školní družiny ani výdej obědů.

 

 

                                                              Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy

Všechny novinky

Nic nenalezeno.

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nábřeží pplk. A. Bunzla 660

542 32 Úpice

Telefon: 491 462 310

               724 163 777

Kontaktní e-mail:

zvs.kulhankova@centrum.cz

 

Odkazy