I. třída - Mgr. H. Havířová

Úvod Úvod / Domácí úkoly / I. třída - Mgr. H. Havířová

I. třída - Mgr. H. Havířová

Informace pro rodiče

  • Žákům byly zadány úkoly na období  od 12.6. – 25. 6. Kdo má možnost, vypracované úlohy ofotí (popř. naskenuje) a pošle ke kontrole na e - mail třídní učitelky havirova.hana@gmail.com
  • Využívejte prosím odkazy na on-line cvičení, výuková videa a prezentace, které si děti kliknutím spustí.
  • Je důležité dětem práci rozložit, aby nebyly přetěžované. Činnosti by se měly střídat a je třeba mezi nimi dělat přestávky.  Je však nutno se učení věnovat každý pracovní den. S dotazy se můžou rodiče i žáci obracet na třídní učitelku prostřednictvím e - mailu, popř. telefonicky.
  • Připomeňte prosím dětem, aby si každý pracovní list podepsaly a nezapomněly na datum.
  • Žákům s IVP jsou úkoly zadávány e – mailem.

 

Úkoly pro žáky 12. 6. – 25. 6.

 

2. ročník

Český jazyk:

Písanka (4. sešit zelený) s. 95 - 96

Přepisovat věty na zaslané pracovní listy

Čteníčko vypracovat s. 59 - 60

Čtení: závěrečné procvičování

AZ čítanka - s. 87 - 89

Naše čtení - procvičovat s. 110 - 112

 

 

Matematika:

Pracovní sešit (bílý): str. 54 - 56

Pracovní sešit (fialový): str. 46 -48

Vypracovat zaslané pracovní listy

 

Můžeš si procvičit na počítači:https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/scitani-odcitani-do10/do-deseti7.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/scitani-odcitani-do10/do-deseti9.htm

Prvouka:

Léto - v přírodě, na zahradě

Vybarvit a doplnit pracovní sešit - strany 45, 47

 

3. ročník (úkoly od 12. 6. – 25.6.)

Český jazyk:

Čtení: s. 97 - 99

Písanka (oranžová 4. sešit) s. 91 - 96

Vypracovat zaslané pracovní listy

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači):http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni3_2.htm

                                                                     https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-g/pismeno-g1.htm

Matematika:

Míra

Vypracovat zaslané pracovní listy

Z učebnice: s. 51/2, 36/7

Milan

Vypracovat zaslané pracovní listy

 

Prvouka:

Léto v přírodě

Pracovní sešit: str. 76/ 7; 78/ 1

 

5. ročník (žáci bez IVP) (úkoly od 12. 6. – 25. 6. )

Český jazyk:

Vypracovat cvičení z učebnice: 81/5; 82/7

Pracovní sešit: str. 30/ 25; 30/27

Vypracovat zaslané pracovní listy

On-line cvičení k procvičování (můžeš si procvičit na počítači):http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni3_2.htm

                                                             https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/vlastni-jmena/vlastni-jmena1.htm

 

Čtení: Přečíst úryvek z knihy ,,Poklad na ostrově“ (zasílám na pracovním listu), + vypracovat otázky a úkoly

 

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat z učebnice: 64/2 (příklady psát pod sebe); 64/6; 65/8; 65/14; 65/ 15; 66/17;

 

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda-hnědá (Lidé a čas) ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

(zopakuj si učivo na s. 22 -23, odpověz si ústně na otázky 6 -10 na straně 23)

Pracovní sešit (hnědý): s. 14

Podívej se na video na YouTube: Středověká města https://www.youtube.com/watch?v=R8IM-KcQ8l0

Přírodověda:

ČLOVĚK A PŘÍRODA, OCHRANA PŘÍRODY (přečti si ofocený list, odpověz si ústně na otázky)

Vypracovat v pracovním sešitě s. 51/ 1; 52/ 6, 7, 8

 

 

2. ročník             (úkoly od 1.6. – 11.6)

Český jazyk:

Psaní: psaní písmene ch  (nácvik na poslaný list)

Písanka (4. sešit zelený) s. 92 - 94

Přepisovat věty na zaslané pracovní listy

Čteníčko vypracovat s. 57 - 58

Čtení:  nácvik písmene Ch, ch  (zaslané listy se slabikami)

AZ čítanka -  s. 84 - 86

Naše čtení -  procvičovat  s. 108 - 109

Můžeš si procvičit na počítači:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-c/pismeno-c1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-z-hacek/pismeno-z-hacek1.htm

Matematika:

Pracovní sešit (bílý): str. 51 - 53

Pracovní sešit (fialový): str.  43 – 45

Vypracovat zaslané pracovní listy

Můžeš si procvičit na počítači:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/slovni-ulohy-do10/slovni-ulohy2.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/scitani-odcitani-do10/do-deseti5.htm

Prvouka:

Léto – cestování, zábava

Vybarvit a doplnit pracovní sešit - strany 43, 44.

Podívej se na prezentaci:

https://drive.google.com/file/d/1GHdhuAUxPB0pNmayClULIgxKABjNzJC1/view?usp=sharing

 

3. ročník              (úkoly od 1.6. – 11.6)

 

Český jazyk:

Čtení:  s. 94 - 96

Písanka (oranžová 4. sešit)  s.  85 - 90

Vypracovat zaslané pracovní listy

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači):

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-s-porozumenim/patecni-nakup.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni3_1.htm

 

Matematika:

 Míra

Vypracovat zaslané pracovní listy

Z učebnice: s.  47/6,  51/ 4

Milan

Dokončit pracovní sešit str. 46 - 48

Vypracovat zaslané pracovní listy

 

Prvouka:

Léto

Pracovní sešit:  str. 73/ 1, 2;       75/ 2

Podívej se na prezentaci:

https://drive.google.com/file/d/1GHdhuAUxPB0pNmayClULIgxKABjNzJC1/view?usp=sharing

 

5. ročník   (žáci bez IVP)    (úkoly od 1.6. – 11.6. )

Český jazyk:

Vypracovat cvičení z učebnice: 80/1;  80/2;

Pracovní sešit: str. 20/3

Vypracovat zaslané pracovní listy

On-line cvičení k procvičování (můžeš si procvičit na počítači):

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/pm-cislo/PJC-1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/pm-rod/PJR-1.htm

Čtení z čítanky:  s. 51 – 54   ,, O hasicím přístroji „

 

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat z učebnice:  64/ 1 (příklady psát pod sebe);   64/3;   64/4;   65/11;  

Pracovní sešit: s. 18

 

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda - hnědá (Lidé a čas)  ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU – KAREL IV.

(s. 22 -23  přečíst a  prohlédnout obrázky,  odpovědět si ústně na otázky 1-5 na straně 22)

Pracovní sešit (hnědý): s. 13

Přečíst zaslaný komiks (Karel IV.)

Podívej se na videa na YouTube: Karel IV.

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0

https://www.youtube.com/watch?v=dN12L8KU7a8

 

Přírodověda:

Neživá příroda -  VZDUCH (přečti si  ofocené listy, odpověz si ústně na otázky)

Vypracovat v pracovním sešitě s. 50/ 1, 2;  50/ 3 (doplň z pracovního listu);  51/ 5

 

ANGLICKÝ JAZYK - UČIVO DO 15.6.

Uč. str. 38 - možnost na zopakování probraných slovíček (políčko určíte pomocí barvy ve sloupci vlevo a čísla v řádku nahoře: blue - five: a cat)

Animals in a ZOO: https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE

                                  https://www.youtube.com/watch?v=HNJV5RjJwq8

Uč. str. 39 - vybarvi obrázky zvířat v ZOO

Vystříhej poslední kartičky na str. 63 a procvičuj nová slovíčka

Uč. str. 40 - vybarvi obrázky

Uč. str. 41 - spoj, vybarvi

 

Úkoly pro žáky  18.5. – 29.5.

 

2. ročník

Český jazyk:

Psaní: psaní písmene ř  (nácvik na poslané listy)

Písanka (4. sešit zelený) s. 89 - 91

Přepisovat věty na zaslané pracovní listy

Čteníčko vypracovat s. 55 - 56

Čtení:  nácvik písmene Ř ř  (zaslané listy se slabikami)

AZ čítanka -  s. 79 - 81

Naše čtení -  procvičovat  s. 102 – 104

Můžeš si procvičit na počítači:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/dvojhlasky-au-ou/dvojhlasky-au-ou5.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-r/pismeno-r2.htm

Matematika:

Pracovní sešit (bílý): str. 47 - 50

Pracovní sešit (fialový): str.  41 – 42

Vypracovat zaslané pracovní listy

Můžeš si procvičit na počítači:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/scitani-odcitani-do10/do-deseti1.htm

Prvouka:

Rostliny na louce, v lese a na poli.

Vybarvit a doplnit pracovní sešit - strany 41, 42

 

3. ročník              (úkoly od 18.5. – 29.5.)

Český jazyk:

Čtení:  s. 90 - 93

Do školního sešitu vypracovat cvičení z čítanky: 90/3;  90/ 4;   93/ 4

Písanka (oranžová 4. sešit)  s.  79 -  84

Vypracovat zaslané pracovní listy

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty/cviceni4.htm

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty-vety/cviceni4.htm

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm

 

Matematika:

 Míra

Vypracovat zaslané pracovní listy

Z učebnice: s.  45/9;  46/2;  47/3

Milan

Pracovní sešit s. 44, 45

Vypracovat zaslané pracovní listy

Prvouka:

Pracovní sešit:   s. 63 / 2, 3;    64/ 1, 2, 3, 5;    

 

5. ročník   (žáci bez IVP)    (úkoly od 18.5. – 29.5.)

Český jazyk:

PODSTATNÁ JMÉNA

-  přečíst zaslaný přehled (Podstatná jména)

-  přečíst v učebnici strany: 72, 75

Vypracovat cvičení z učebnice: 73/2;  75/6 (změň na číslo jednotné);

76/8 (vypiš podstatná jména)

Pracovní sešit: str. 18/1, 2, 3;   19/4, 1

Vypracovat zaslané pracovní listy

On-line cvičení k procvičování (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

Čtení z čítanky  s. 31 ,,Přiletěli špačci“

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat z učebnice:  36/ 1;   59/8;   60/ 2, 7;    62/1;  63/ 2

Pracovní sešit: s. 17

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda-hnědá (Lidé a čas)  POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU s. 20 -21 (přečíst, prohlédnout obrázky,  odpovědět si ústně na otázky)

Pracovní sešit (hnědý): s. 12

Podívej se na video na YouTube:  Kníže Václav

https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs

Přírodověda:

Neživá příroda -  VODA  (přečíst ofocené listy, zodpověz si ústně na otázky)

Vypracovat v pracovním sešitě s. 47/1, 2, 4;   48/ 8, 9, 10

Podívej se na video:  https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y

 

Anglický jazyk do 29.5.

Procvičujte slovní zasobu s pomocí obrázkového slovníku (vystříhaných kartiček)

Uč. str.34 - spočítej (count) zvířátka a hračky na obrázku a napiš (write) dolů do rámečků. Obrázek vybarvi a procvičuj si věty:                                                have   three   brown    dogs.    I    have    five    white    rabbits.

                                                                           Já  mám     tři       hnědé    psy.     Já   mám   pět    bílých    králíků.

Podívej se na video (jen 1:15, pak se to opakuje) Do you have a pet? (Máš domácího mazlíčka?):  https://www.youtube.com/watch?v=dQgo02FCiqk

 

Uč. str. 35 - vybarvi obrázek 4, zkus procvičovat věty dole na stránce - cv.1.

Přečti si  věty dole na stránce - cv. 2 a nakresli podle nich obrázek do rámečku

 

Uč. str.36 - poslechni si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=Bun4j3V-ZBc              

vybarvi obrázek cv.1

 

ANGLICKÝ JAZYK DO 15.5.

PETS - Domácí mazlíčci

učebnice str. 30/1 - najděte chybějící kousek obrázku, napište jeho číslo do rámečku a  vybarvěte ho. Zopakujte přitom slovíčka

učebnice str. 30/2 - do rámečku napiš, kolik je oslavenci let a znovu se podívej na video: https://www.youtube.com/watch?v=Z8FyLcCFaXU

Podívej se na video na některá domácí zvířátka ( U těch, která máš na str. 31 si procvič výslovnost): u 1. videa stačí 1. minuta

https://www.youtube.com/watch?v=TkkSRLEGIlQ

https://www.youtube.com/watch?v=93U4fvaIYCU

poslechni si výslovnost slova SNAKE - HAD:

https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/snake

učebnice 31/1 - dokresli obrázky

učebnice 32/1 - spoj a vybarvi, procvič si barvy

uč. str. 32/2 - vybarvi zvířátka: cat - black, hamster - orange, parrot - blue, dog - brown

uč. str. 33 - spoj a spočítej

STR. 63 - vystřihni si další slovíčka a nauč se je

 

Nela  Matyáš vypracují pracovní listy, které dostali.

 

 

Úkoly pro žáky  4.5. - 15.5.

 

2. ročník

Český jazyk:

Psaní: psaní písmene  – g  (nácvik na poslané listy)

Písanka (4. sešit zelený) s. 86 - 88

Přepisovat věty na zaslané pracovní listy

Čteníčko vypracovat s. 53- 54

Čtení:  nácvik písmene G, g  (zaslané listy se slabikami)

AZ čítanka -  s. 75, 76, 78

Naše čtení -  procvičovat  s. 98 -100

Matematika:

Pracovní sešit (bílý): str. 43 -  46

Pracovní sešit (fialový): str.  39 – 40

Vypracovat zaslané pracovní listy

Prvouka:

Jaro  -   volný čas dětí,  práce na zahradě

Vybarvit a doplnit pracovní sešit – strany: 38, 39, 40.

 

3. ročník              (úkoly od 4.5. – 15.5.)

Český jazyk:

Čtení:  s.  85 - 89

Do školního sešitu vypracovat cvičení z čítanky: 85/2;  85/ 3;   85/ 4

Písanka (oranžová 4. sešit) s. 73 - 78

Vypracovat zaslané pracovní listy

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

 

Matematika:

 Míra

Vypracovat zaslané pracovní listy

Z učebnice: s. 29/1;  33/7;  44/3

Milan

Pracovní sešit s. 42, 43

Vypracovat zaslané pracovní listy

Prvouka:

Pracovní sešit:  60/ 1, 3;     61/ 1, 2, 3, 4;  

 

5. ročník   (žáci bez IVP)    (úkoly od 4.5. – 15.5.)

Český jazyk:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat cvičení z učebnice: 68/19;  69 /20;  70/23

Pracovní sešit: str. 28/ 20, 21, 22

On-line cvičení k procvičování (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5C.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5F.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5C.htm

Čtení z čítanky  s.40 - 41 ,,Dobrodružství pod širákem“

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat z učebnice: 40/2  (příklady psát pod sebe)

57/ 2, 3;       58/10;    59/ 2, 7

Pracovní sešit: s. 16

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda-hnědá (Lidé a čas) JAK ŽILI STAŘÍ SLOVANÉ s. 18 – 19 (přečíst, prohlédnout obrázky, odpovědět si ústně na otázky)

Pracovní sešit (hnědý): s. 11

Podívej se na video na YouTube: Velkomoravská říše

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

Přírodověda:

Neživá příroda -  PŮDA   (přečti ofocené listy, zodpověz si na otázky)

Vypracovat v pracovním sešitě s. 45/1, 3, 4, 6       s.  46/ 9, 10, 11, 12

 

 

Anglický jazyk do 30.4.

 

učebnice str. 26 /2 Colour (vybarvi) three yellow flowers, four red flowers, one blue flower, five pink flowers, two violet flowers, three orange flowers

uč. str. 27 - vybarvi poslední obrázek a procvič si věty: Happy birthday. I have cake.(Mám dort) I like cakes (Mám rád dorty) This is a present.(Tohle je dárek) A car for you. (Auto pro tebe)

uč. str. 28/1 - procvič si množné číslo: 1 star - 2 stars, 1 doll - 2 dolls, 28/2 - vybarvi květinu podle barevných pastelek

uč. 29 - zopakuj si slovíčka

Procvičuj slovíčka i podle nastříhaných kartiček a odkazů z minulého zadání

 

Nela, Matyáš

Birthday: https://www.youtube.com/watch?v=90w2RegGf9w

How old are you? : https://www.youtube.com/watch?v=Z8FyLcCFaXU

My house: https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc

 

 

Úkoly pro žáky 17. 4. – 30. 4.

2. ročník

Český jazyk:

Psaní: psaní písmen – Z, Ž, f (nácvik na zaslané pracovní listy)

Písanka (4. sešit zelený) s. 82 - 85

Přepisovat věty na zaslané pracovní listy

Čteníčko vypracovat s. 50 - 51

Čtení: nácvik písmene F, f (zaslané listy se slabikami)

AZ čítanka - s. 71 – 73

Naše čtení - procvičovat s. 93 – 96

 

Matematika:

Pracovní sešit (bílý): str 40 - 42

Pracovní sešit (fialový): str. 37 - 38

Vypracovat zaslané pracovní listy

 

Prvouka:

Jaro - jarní rostliny, včela, hry dětí

Vybarvit a doplnit pracovní sešit - strany 36, 37.

 

3. ročník (úkoly od 17. 4. – 30. 4.)

Český jazyk:

Čtení: s. 80 – 83

Do školního sešitu vypracovat cvičení z čítanky: 81/2 (správná slova jsou v nápovědě); 81/ 3; 81/ 4

Písanka s. 67 - 72

Vypracovat zaslané pracovní listy (Vlastní jména)

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači): https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni2.htm

 

Matematika:

Míra

Pracovní sešit s. 35, 36

Vypracovat zaslané pracovní listy

Z učebnice: s. 38/2 ; s. 40/4

Milan

Pracovní sešit s. 40 – 41

Vypracovat zaslané pracovní listy

Prvouka:

Pracovní sešit: s. 54/ 1, 3 ; s. 55/ 4; s. 56/ 1, 2, 3

 

5. ročník (žáci bez IVP) (úkoly od 17. 4. – 30. 4.)

Český jazyk:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat cvičení z učebnice: 65/12; 66 /14,15

Pracovní sešit: str. 17/ 15, 16

On-line cvičení k procvičování (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni1.html

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

Čtení z čítanky s. 38 - 39 ,,Recyklace“

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat z učebnice: 37/6; 38/2 (nahoře); 41/11; 55/7 ; 56/5

Pracovní sešit: s. 15

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda-hnědá (Lidé a čas) STARÉ POVĚSTI ČESKÉ s. 16 - 17 (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit (hnědý): s. 10

Podívej se na videa na YouTube: Staré pověsti české

https://www.youtube.com/watch?v=rihbM3pWKvU&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=1  

https://www.youtube.com/watch?v=s1ClBcJvQWk&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=2

Přírodověda:

Neživá příroda - základní rozdělení látek (prohlédnout ofocený list)

Vypracovat v pracovním sešitě s. 37

Přečíst zaslané listy – Hmotnost, Objem

 

 

 

 

2. ročník -  úkoly od 2. 4. – 16. 4.

Český jazyk:

Psaní: psaní písmene  ž - Písanka (4. sešit zelený) s. 78 - 81

Přepisovat věty na zaslané pracovní listy

Čteníčko vypracovat s. 49

Čtení:  nácvik písmene ž, Ž (zaslané listy se slabikami)

AZ čítanka -  s. 66 – 68

Naše čtení -  procvičovat  s. 88 – 90

Matematika:

Pracovní sešit (bílý): str. 38 – 39

Pracovní sešit (fialový): str. 35 – 36

Vypracovat zaslané pracovní listy

Prvouka:

Jaro – měsíce, návrat ptáků z teplých krajin, první jarní rostliny

Vybarvit a doplnit pracovní sešit strany 34, 35.

Děti se můžou podívat na prezentaci:

https://drive.google.com/file/d/1f_QM3KFi20GLjpoAuJSCXHZHxQIHguRh/view?usp=sharing

 

3. ročník   -  úkoly od 2. 4. – 16. 4.

Český jazyk:

Čtení:  s. 75 -78

Do školního sešitu napsat z čítanky:  76/ nahoře první 3 řádky;   opsat básničku 77/ Před spaním;   78/3

Písanka s. 61 -  66

Vypracovat zaslané pracovní listy (Vlastní jména)

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-a/cviceniB1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-i/cviceniB1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-u/cviceniB1.htm

 

Matematika:

 Míra

Pracovní sešit s. 26, 27

Vypracovat zaslané pracovní listy

Z učebnice:  s. 28/8  

                       s. 31/2 (1. – 4. sloupek)

                       s. 41/2

Milan

Pracovní sešit s. 38 – 39

Vypracovat zaslané pracovní listy

Prvouka:

Pracovní sešit:  s.  51 / 1, (pokud zvládneš můžeš i úkol 3) ; s.  52/ 1

                            s.  53/ 1, 2, 3

 

 

5. ročník   (žáci bez IVP)  -  úkoly od 2. 4. – 16. 4.

Český jazyk:

Vyjmenovaná slova po  M – naučit se je z učebnice (str. 61)

Přečíst slova příbuzná  (posílám list)

Vypracovat zaslané pracovní listy

Písemně vypracovat cvičení z učebnice: str. 61/1 (vypiš vyjmenovaná slova);

62/ 5;   63/ 6, 7, 8.

Pracovní sešit: str. 16/13 ;  17/14

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni1A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni1B.htm

Čtení z čítanky  s. 37 ,,O největší lékárně“

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat z učebnice: str. 41/18;  42/28;  44/5;  50/7;  54/2

Pracovní sešit:  s. 14

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda-hnědá (Lidé a čas) s. 12- 15  (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit (hnědý):str. 8, 9

Podívej se na videa na YouTube : Lovci mamutů a  Pravěcí zemědělci

https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4

https://www.youtube.com/watch?v=2btlze9qW3o

Přírodověda:

Opakování učiva o rostlinách – prohlédni si ofocené PL (rostliny) a vypracuj test

 

 

Anglický jazyk - do 15.4.

 

Procvič si čísla od 1- 10 s písničkou: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

Procvičuj  slovní zásobu: Family: https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

                                        Fruits and vegetables: https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo

Kdo dostal pracovní listy, vypracuje je.

 

Učebnice str. 21 - opakování

                str. 22 - vybarvi a spoj cv. 1

Poslechni si narozeninovou písničku (uč. str. 23): https://www.youtube.com/watch?v=90w2RegGf9w       

Uč. 24: Kolik je ti let? - How old are you? : https://www.youtube.com/watch?v=Z8FyLcCFaXU       

            24/1 vybarvi správný počet svíček

Uč. 25: cv. 1 - vybarvi obrázky, procvič si výslovnost (zaměř se jen na slovíčka, která máš v učebnici):

https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY

Ze str. 61 si vystřihni nová slovíčka a procvičuj si je s ostatními.

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nábřeží pplk. A. Bunzla 660

542 32 Úpice

IČO 70841144

RED_IZO 600 024 628

Telefon: 491 462 310

               724 163 777

Kontaktní e-mail:

zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka

ID 8r5w7nm

 

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

Školní jídelna - jídelníček

http://spsow.cz/textilni/jidelna/