III. třída - Mgr. B. Hlaváčová

Úvod Úvod / Domácí úkoly / III. třída - Mgr. B. Hlaváčová

III. třída - Mgr. B. Hlaváčová

Paní učitelka posílá po dohodě s rodiče každému žákovi učivo e-mailem.

ANGLICKÝ JAZYK - UČIVO DO 15.6.(Honza, Patrik, Dominik)

Uč. str. 38 - možnost na zopakování probraných slovíček (políčko určíte pomocí barvy ve sloupci vlevo a čísla v řádku nahoře: blue - five: a cat)

Animals in a ZOO: https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE

                                  https://www.youtube.com/watch?v=HNJV5RjJwq8

Uč. str. 39 - vybarvi obrázky zvířat v ZOO

Vystříhej poslední kartičky na str. 63 a procvičuj nová slovíčka

Uč. str. 40 - vybarvi obrázky

Uč. str. 41 - spoj, vybarvi

 

 

Anglický jazyk do 29.5. (Honza, Patrik, Dominik)

Procvičujte slovní zasobu s pomocí obrázkového slovníku (vystříhaných kartiček)

Uč. str.34 - spočítej (count) zvířátka a hračky na obrázku a napiš (write) dolů do rámečků. Obrázek vybarvi a procvičuj si věty:                                 have   three   brown    dogs.    I    have    five    white    rabbits.

                                                          Já  mám     tři       hnědé    psy.     Já   mám   pět    bílých    králíků.

Podívej se na video (jen 1:15, pak se to opakuje) Do you have a pet? (Máš domácího mazlíčka?):  https://www.youtube.com/watch?v=dQgo02FCiqk

 

Uč. str. 35 - vybarvi obrázek 4, zkus procvičovat věty dole na stránce - cv.1.

Přečti si  věty dole na stránce - cv. 2 a nakresli podle nich obrázek do rámečku

 

Uč. str.36 - poslechni si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=Bun4j3V-ZBc              

vybarvi obrázek cv.1

 

 

ANGLICKÝ JAZYK DO 15.5. (Honza, Patrik, Dominik)

PETS - Domácí mazlíčci

učebnice str. 30/1 - najděte chybějící kousek obrázku, napište jeho číslo do rámečku a  vybarvěte ho. Zopakujte přitom slovíčka

učebnice str. 30/2 - do rámečku napiš, kolik je oslavenci let a znovu se podívej na video: https://www.youtube.com/watch?v=Z8FyLcCFaXU

Podívej se na video na některá domácí zvířátka ( U těch, která máš na str. 31 si procvič výslovnost): u 1. videa stačí 1. minuta

https://www.youtube.com/watch?v=TkkSRLEGIlQ

https://www.youtube.com/watch?v=93U4fvaIYCU

poslechni si výslovnost slova SNAKE - HAD:

https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/snake

učebnice 31/1 - dokresli obrázky

učebnice 32/1 - spoj a vybarvi, procvič si barvy

uč. str. 32/2 - vybarvi zvířátka: cat - black, hamster - orange, parrot - blue, dog - brown

uč. str. 33 - spoj a spočítej

STR. 63 - vystřihni si další slovíčka a nauč se je

 

Anglický jazyk do 30.4. - Patrik, Dominik, Honza

učebnice str. 26 /2 Colour (vybarvi) three yellow flowers, four red flowers, one blue flower, five pink flowers, two violet flowers, three orange flowers

uč. str. 27 - vybarvi poslední obrázek a procvič si věty: Happy birthday. I have cake.(Mám dort) I like cakes (Mám rád dorty) This is a present.(Tohle je dárek) A car for you. (Auto pro tebe)

uč. str. 28/1 - procvič si množné číslo: 1 star - 2 stars, 1 doll - 2 dolls, 28/2 - vybarvi květinu podle barevných pastelek

uč. 29 - zopakuj si slovíčka

Procvičuj slovíčka i podle nastříhaných kartiček a odkazů z minulého zadání

 

Učivo na měsíc duben

7. ročník SŠ : Terezka Kábrtová

Člověk a společnost: škola, učitelé a žáci, vztahy ve třídě, práva a povinnosti žáků, vztahy ve škole (odeslán pracovní list str. 27 – Výchova k občanství).

 

9. ročník SŠ: Klára Pitřincová

Člověk a společnost: - OV - opakování: Nakupování (zaslán list č.3, Učíme se pro život a list str.17 – Lidé kolem nás)

- doprava, pošta, telefonování (tato témata budou zpracována a odeslána v II. polovině dubna)

Dějepis – opakování: Jan Amos Komenský

Marie Terezie

Zápis byl zaslán a doporučeno sledovat na YOTUBE (Dějiny udatného….aj.)

Ve druhé polovině dubna budou zaslány materiály k tématům o I. světové válce a o T. G. Masarykovi.

 

7. ročník PŠ: Patrik a Dominik Šulcovi, Jan Rozum

Dějepis: - Dobrý král Václav IV. (uč. str.46 – 51), PL č.25, 26,27

- Husité a křižáci

- Čím a jak válčili husité

Občanská výchova: - Vláda, ministři a prezident

- Ministři a jejich resorty

- Prezident, jeho sídlo, pravomoc

( uč. str.33 – 35), PL str. 16

Žákům byl odeslán zápis a naskenované pracovní listy.

 

Anglický jazyk - do 15.4.

Procvič si čísla od 1- 10 s písničkou: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

Procvičuj  slovní zásobu: Family: https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

                                        Fruits and vegetables: https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo

Učebnice str. 21 - opakování

                str. 22 - vybarvi a spoj cv. 1

Poslechni si narozeninovou písničku (uč. str. 23): https://www.youtube.com/watch?v=90w2RegGf9w       

Uč. 24: Kolik je ti let? - How old are you? : https://www.youtube.com/watch?v=Z8FyLcCFaXU       

            24/1 vybarvi správný počet svíček

Uč. 25: cv. 1 - vybarvi obrázky, procvič si výslovnost (zaměř se jen na slovíčka, která máš v učebnici):

https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY

 

Anglický jazyk  - do 23.3.

 Učebnice str. 14 - žáci  vybarví obrázky, budou tvořit věty podle zadání dole na stránce a barev, které použili

Učebnice str. 15 - spojí čísla s počitadly

procvičení čísel: https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14

Na straně 61 vystřihnou čísla a přidají je ke slovní zásobě, kterou je třeba opakovat.

Učebnice str. 17 - cvičení 1 vybarví podle zadání dole na stránce, cvičení 2 - dokreslí ovoce do rámečků, cvičení 3 - dopíší správné číslice

 

Žáci 6. ročníku ZŠP:

Dějepis: - opakování pomocí testu – dodán již před

jarními prázdninami (uč. do str. 39)

- Jak se lidé oblékali

- Díváme se do talíře

- Začátek husitských látek – učebnice str. 40 – 45

Pracovní listy budou dle potřeby naskenovány o odeslány emailem.

Občanská výchova:

Učivo z OV na měsíc březen již odučeno, možné zopakovat učivo o

PARLAMENTU (učebnice nebo ukázky na PC).

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nábřeží pplk. A. Bunzla 660

542 32 Úpice

IČO 70841144

RED_IZO 600 024 628

Telefon: 491 462 310

               724 163 777

Kontaktní e-mail:

zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka

ID 8r5w7nm

 

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

Školní jídelna - jídelníček

http://spsow.cz/textilni/jidelna/