Aktuality 2012/2013

Aktuality 2012/2013

Zápis žáků

 

Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše vyhlašuje

 ZÁPIS  ŽÁKŮ 

do prvního ročníku pro děti se speciálními potřebami

a pro děti se zdravotním postižením.

 

 

Zápis se bude konat v budově školy

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec

 

 

 dne  3.února 2014 (pondělí) od 13,00 do 16,00 hodin.

 Přijďte, těšíme se na Vás!

 

 

 Informace na tel. čísle :  491 462 310 nebo emailu: zvs.kulhankova@centrum.cz

 

 

Ovoce do škol

  Vážení rodiče,

naše škola se účastní projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je dětem 1. – 5. ročníku základních škol ZDARMA dodáváno čerstvé ovoce a zelenina či 100 % džusy.

O projektu se dozvíte více na tomto odkazu: OVOCE DO ŠKOL

Cannisterapie díky finančnímu daru České spořitelny

Učitelé a žáci Speciální základní školy Augustina Bartoše děkují České spořitelně za poskytnutí finančního daru na rozšíření výuky žáků  o cannisterapii. Žáci ze speciálních a rehabilitačních tříd se na pravidelná setkání se čtyřnohým kamarádem velmi těší. Díky tomuto daru se také mohl loni  uskutečnit výlet pro těžce tělesně postižené žáky do Poděbrad, kam je doprovodil i jejich chlupatý kamarád. Děti s lehčím postižením se zase letos vypravily do Vrchlabí na výstavu "Kámen a život", spojenou s programem ke " Dni stromů ".

 

 

Poděkování sponzorům

 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem dobrým lidem, kteří nezištně pomáhají žákům naší školy – ať už je to prostřednictvím finančních darů nebo poskytnutím drobných pomůcek na vyučování.

Posláním naší školy je zabezpečit výuku i pro ty nejvíce postižené děti a jejich přípravu k zařazení do běžného života. Pomáháme žákům nalézt a upevňovat dobré morální a charakterové vlastnosti, učíme je pozitivně vnímat okolní svět a vštěpujeme jim poznatky a vědomosti, které jim usnadní budoucí život. Vzděláváme žáky s různým stupněm zdravotního postižením, autismem a také s kombinací výše uvedených vad, které je potřeba do školy svážet speciálně upraveným autem.

Proto je největší pomocí pro naší školu zajištění dostatečných finančních prostředků potřebných na provoz auta, které sváží žáky denně z okolních obcí na vyučování a zase zpět domů.

 

Děkuji tedy ještě jednou všem, kteří naší škole pomáhají, jmenovitě:

 

Firmě :

Warmpeace s.r.o., provoz Červený Kostelec,

Tesmen spol. s r.o., Olešnice,

Ametek elektromotory s.r.o., Náchod,

Obchodní družstvo Impro, Zábrodí – Končiny,

Česká Spořitelna a.s., Praha 4,

Veba textilní závody a.s., Broumov,

Saargumi s.r.o. , Červený Kostelec,

MASTR s.r.o., Horní Kostelec

Entaze Náchod,

Kemp Brodský, Červený Kostelec

Pavel Holzapfel, Červený Kostelec

Sdružení Čtyřlístek Hradec Králové, Římsko-katolické farnosti Hronov, která přispěla rodičům našich zdravotně postižených žáků z Tříkrálové sbírky na provoz svozového školního auta a panu Otakaru Regnerovi z Červeného Kostelce,

dále městům Rtyně v Podkrkonoší, Hronov, Police nad Metují, Městysu Velké Poříčí a obcím Studnice a Žďárky.

 

 

 

 

 

Za kolektiv žáků a všech pracovníků školy: Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka