Archiv

Archiv

I. třída - Mgr. Hana Havířová

Informace pro rodiče

  • Žákům byly zadány úkoly na období  od 12.6. – 25. 6. Kdo má možnost, vypracované úlohy ofotí (popř. naskenuje) a pošle ke kontrole na e - mail třídní učitelky havirova.hana@gmail.com
  • Využívejte prosím odkazy na on-line cvičení, výuková videa a prezentace, které si děti kliknutím spustí.
  • Je důležité dětem práci rozložit, aby nebyly přetěžované. Činnosti by se měly střídat a je třeba mezi nimi dělat přestávky.  Je však nutno se učení věnovat každý pracovní den. S dotazy se můžou rodiče i žáci obracet na třídní učitelku prostřednictvím e - mailu, popř. telefonicky.
  • Připomeňte prosím dětem, aby si každý pracovní list podepsaly a nezapomněly na datum.
  • Žákům s IVP jsou úkoly zadávány e – mailem.

 

Úkoly pro žáky 12. 6. – 25. 6.

 

2. ročník

Český jazyk:

Písanka (4. sešit zelený) s. 95 - 96

Přepisovat věty na zaslané pracovní listy

Čteníčko vypracovat s. 59 - 60

Čtení: závěrečné procvičování

AZ čítanka - s. 87 - 89

Naše čtení - procvičovat s. 110 - 112

 

 

Matematika:

Pracovní sešit (bílý): str. 54 - 56

Pracovní sešit (fialový): str. 46 -48

Vypracovat zaslané pracovní listy

 

Můžeš si procvičit na počítači:https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/scitani-odcitani-do10/do-deseti7.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/scitani-odcitani-do10/do-deseti9.htm

Prvouka:

Léto - v přírodě, na zahradě

Vybarvit a doplnit pracovní sešit - strany 45, 47

 

3. ročník (úkoly od 12. 6. – 25.6.)

Český jazyk:

Čtení: s. 97 - 99

Písanka (oranžová 4. sešit) s. 91 - 96

Vypracovat zaslané pracovní listy

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači):http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni3_2.htm

                                                                     https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-g/pismeno-g1.htm

Matematika:

Míra

Vypracovat zaslané pracovní listy

Z učebnice: s. 51/2, 36/7

Milan

Vypracovat zaslané pracovní listy

 

Prvouka:

Léto v přírodě

Pracovní sešit: str. 76/ 7; 78/ 1

 

5. ročník (žáci bez IVP) (úkoly od 12. 6. – 25. 6. )

Český jazyk:

Vypracovat cvičení z učebnice: 81/5; 82/7

Pracovní sešit: str. 30/ 25; 30/27

Vypracovat zaslané pracovní listy

On-line cvičení k procvičování (můžeš si procvičit na počítači):http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni3_2.htm

                                                             https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/vlastni-jmena/vlastni-jmena1.htm

 

Čtení: Přečíst úryvek z knihy ,,Poklad na ostrově“ (zasílám na pracovním listu), + vypracovat otázky a úkoly

 

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat z učebnice: 64/2 (příklady psát pod sebe); 64/6; 65/8; 65/14; 65/ 15; 66/17;

 

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda-hnědá (Lidé a čas) ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

(zopakuj si učivo na s. 22 -23, odpověz si ústně na otázky 6 -10 na straně 23)

Pracovní sešit (hnědý): s. 14

Podívej se na video na YouTube: Středověká města https://www.youtube.com/watch?v=R8IM-KcQ8l0

Přírodověda:

ČLOVĚK A PŘÍRODA, OCHRANA PŘÍRODY (přečti si ofocený list, odpověz si ústně na otázky)

Vypracovat v pracovním sešitě s. 51/ 1; 52/ 6, 7, 8

 

 

2. ročník             (úkoly od 1.6. – 11.6)

Český jazyk:

Psaní: psaní písmene ch  (nácvik na poslaný list)

Písanka (4. sešit zelený) s. 92 - 94

Přepisovat věty na zaslané pracovní listy

Čteníčko vypracovat s. 57 - 58

Čtení:  nácvik písmene Ch, ch  (zaslané listy se slabikami)

AZ čítanka -  s. 84 - 86

Naše čtení -  procvičovat  s. 108 - 109

Můžeš si procvičit na počítači:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-c/pismeno-c1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-z-hacek/pismeno-z-hacek1.htm

Matematika:

Pracovní sešit (bílý): str. 51 - 53

Pracovní sešit (fialový): str.  43 – 45

Vypracovat zaslané pracovní listy

Můžeš si procvičit na počítači:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/slovni-ulohy-do10/slovni-ulohy2.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/scitani-odcitani-do10/do-deseti5.htm

Prvouka:

Léto – cestování, zábava

Vybarvit a doplnit pracovní sešit - strany 43, 44.

Podívej se na prezentaci:

https://drive.google.com/file/d/1GHdhuAUxPB0pNmayClULIgxKABjNzJC1/view?usp=sharing

 

3. ročník              (úkoly od 1.6. – 11.6)

 

Český jazyk:

Čtení:  s. 94 - 96

Písanka (oranžová 4. sešit)  s.  85 - 90

Vypracovat zaslané pracovní listy

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači):

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-s-porozumenim/patecni-nakup.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni3_1.htm

 

Matematika:

 Míra

Vypracovat zaslané pracovní listy

Z učebnice: s.  47/6,  51/ 4

Milan

Dokončit pracovní sešit str. 46 - 48

Vypracovat zaslané pracovní listy

 

Prvouka:

Léto

Pracovní sešit:  str. 73/ 1, 2;       75/ 2

Podívej se na prezentaci:

https://drive.google.com/file/d/1GHdhuAUxPB0pNmayClULIgxKABjNzJC1/view?usp=sharing

 

5. ročník   (žáci bez IVP)    (úkoly od 1.6. – 11.6. )

Český jazyk:

Vypracovat cvičení z učebnice: 80/1;  80/2;

Pracovní sešit: str. 20/3

Vypracovat zaslané pracovní listy

On-line cvičení k procvičování (můžeš si procvičit na počítači):

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/pm-cislo/PJC-1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/pm-rod/PJR-1.htm

Čtení z čítanky:  s. 51 – 54   ,, O hasicím přístroji „

 

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat z učebnice:  64/ 1 (příklady psát pod sebe);   64/3;   64/4;   65/11;  

Pracovní sešit: s. 18

 

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda - hnědá (Lidé a čas)  ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU – KAREL IV.

(s. 22 -23  přečíst a  prohlédnout obrázky,  odpovědět si ústně na otázky 1-5 na straně 22)

Pracovní sešit (hnědý): s. 13

Přečíst zaslaný komiks (Karel IV.)

Podívej se na videa na YouTube: Karel IV.

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0

https://www.youtube.com/watch?v=dN12L8KU7a8

 

Přírodověda:

Neživá příroda -  VZDUCH (přečti si  ofocené listy, odpověz si ústně na otázky)

Vypracovat v pracovním sešitě s. 50/ 1, 2;  50/ 3 (doplň z pracovního listu);  51/ 5

 

ANGLICKÝ JAZYK - UČIVO DO 15.6.

Uč. str. 38 - možnost na zopakování probraných slovíček (políčko určíte pomocí barvy ve sloupci vlevo a čísla v řádku nahoře: blue - five: a cat)

Animals in a ZOO: https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE

                                  https://www.youtube.com/watch?v=HNJV5RjJwq8

Uč. str. 39 - vybarvi obrázky zvířat v ZOO

Vystříhej poslední kartičky na str. 63 a procvičuj nová slovíčka

Uč. str. 40 - vybarvi obrázky

Uč. str. 41 - spoj, vybarvi

 

Úkoly pro žáky  18.5. – 29.5.

 

2. ročník

Český jazyk:

Psaní: psaní písmene ř  (nácvik na poslané listy)

Písanka (4. sešit zelený) s. 89 - 91

Přepisovat věty na zaslané pracovní listy

Čteníčko vypracovat s. 55 - 56

Čtení:  nácvik písmene Ř ř  (zaslané listy se slabikami)

AZ čítanka -  s. 79 - 81

Naše čtení -  procvičovat  s. 102 – 104

Můžeš si procvičit na počítači:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/dvojhlasky-au-ou/dvojhlasky-au-ou5.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-r/pismeno-r2.htm

Matematika:

Pracovní sešit (bílý): str. 47 - 50

Pracovní sešit (fialový): str.  41 – 42

Vypracovat zaslané pracovní listy

Můžeš si procvičit na počítači:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/scitani-odcitani-do10/do-deseti1.htm

Prvouka:

Rostliny na louce, v lese a na poli.

Vybarvit a doplnit pracovní sešit - strany 41, 42

 

3. ročník              (úkoly od 18.5. – 29.5.)

Český jazyk:

Čtení:  s. 90 - 93

Do školního sešitu vypracovat cvičení z čítanky: 90/3;  90/ 4;   93/ 4

Písanka (oranžová 4. sešit)  s.  79 -  84

Vypracovat zaslané pracovní listy

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty/cviceni4.htm

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty-vety/cviceni4.htm

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm

 

Matematika:

 Míra

Vypracovat zaslané pracovní listy

Z učebnice: s.  45/9;  46/2;  47/3

Milan

Pracovní sešit s. 44, 45

Vypracovat zaslané pracovní listy

Prvouka:

Pracovní sešit:   s. 63 / 2, 3;    64/ 1, 2, 3, 5;    

 

5. ročník   (žáci bez IVP)    (úkoly od 18.5. – 29.5.)

Český jazyk:

PODSTATNÁ JMÉNA

-  přečíst zaslaný přehled (Podstatná jména)

-  přečíst v učebnici strany: 72, 75

Vypracovat cvičení z učebnice: 73/2;  75/6 (změň na číslo jednotné);

76/8 (vypiš podstatná jména)

Pracovní sešit: str. 18/1, 2, 3;   19/4, 1

Vypracovat zaslané pracovní listy

On-line cvičení k procvičování (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

Čtení z čítanky  s. 31 ,,Přiletěli špačci“

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat z učebnice:  36/ 1;   59/8;   60/ 2, 7;    62/1;  63/ 2

Pracovní sešit: s. 17

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda-hnědá (Lidé a čas)  POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU s. 20 -21 (přečíst, prohlédnout obrázky,  odpovědět si ústně na otázky)

Pracovní sešit (hnědý): s. 12

Podívej se na video na YouTube:  Kníže Václav

https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs

Přírodověda:

Neživá příroda -  VODA  (přečíst ofocené listy, zodpověz si ústně na otázky)

Vypracovat v pracovním sešitě s. 47/1, 2, 4;   48/ 8, 9, 10

Podívej se na video:  https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y

 

Anglický jazyk do 29.5.

Procvičujte slovní zasobu s pomocí obrázkového slovníku (vystříhaných kartiček)

Uč. str.34 - spočítej (count) zvířátka a hračky na obrázku a napiš (write) dolů do rámečků. Obrázek vybarvi a procvičuj si věty:                                                have   three   brown    dogs.    I    have    five    white    rabbits.

                                                                           Já  mám     tři       hnědé    psy.     Já   mám   pět    bílých    králíků.

Podívej se na video (jen 1:15, pak se to opakuje) Do you have a pet? (Máš domácího mazlíčka?):  https://www.youtube.com/watch?v=dQgo02FCiqk

 

Uč. str. 35 - vybarvi obrázek 4, zkus procvičovat věty dole na stránce - cv.1.

Přečti si  věty dole na stránce - cv. 2 a nakresli podle nich obrázek do rámečku

 

Uč. str.36 - poslechni si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=Bun4j3V-ZBc              

vybarvi obrázek cv.1

 

ANGLICKÝ JAZYK DO 15.5.

PETS - Domácí mazlíčci

učebnice str. 30/1 - najděte chybějící kousek obrázku, napište jeho číslo do rámečku a  vybarvěte ho. Zopakujte přitom slovíčka

učebnice str. 30/2 - do rámečku napiš, kolik je oslavenci let a znovu se podívej na video: https://www.youtube.com/watch?v=Z8FyLcCFaXU

Podívej se na video na některá domácí zvířátka ( U těch, která máš na str. 31 si procvič výslovnost): u 1. videa stačí 1. minuta

https://www.youtube.com/watch?v=TkkSRLEGIlQ

https://www.youtube.com/watch?v=93U4fvaIYCU

poslechni si výslovnost slova SNAKE - HAD:

https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/snake

učebnice 31/1 - dokresli obrázky

učebnice 32/1 - spoj a vybarvi, procvič si barvy

uč. str. 32/2 - vybarvi zvířátka: cat - black, hamster - orange, parrot - blue, dog - brown

uč. str. 33 - spoj a spočítej

STR. 63 - vystřihni si další slovíčka a nauč se je

 

Nela  Matyáš vypracují pracovní listy, které dostali.

 

 

Úkoly pro žáky  4.5. - 15.5.

 

2. ročník

Český jazyk:

Psaní: psaní písmene  – g  (nácvik na poslané listy)

Písanka (4. sešit zelený) s. 86 - 88

Přepisovat věty na zaslané pracovní listy

Čteníčko vypracovat s. 53- 54

Čtení:  nácvik písmene G, g  (zaslané listy se slabikami)

AZ čítanka -  s. 75, 76, 78

Naše čtení -  procvičovat  s. 98 -100

Matematika:

Pracovní sešit (bílý): str. 43 -  46

Pracovní sešit (fialový): str.  39 – 40

Vypracovat zaslané pracovní listy

Prvouka:

Jaro  -   volný čas dětí,  práce na zahradě

Vybarvit a doplnit pracovní sešit – strany: 38, 39, 40.

 

3. ročník              (úkoly od 4.5. – 15.5.)

Český jazyk:

Čtení:  s.  85 - 89

Do školního sešitu vypracovat cvičení z čítanky: 85/2;  85/ 3;   85/ 4

Písanka (oranžová 4. sešit) s. 73 - 78

Vypracovat zaslané pracovní listy

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

 

Matematika:

 Míra

Vypracovat zaslané pracovní listy

Z učebnice: s. 29/1;  33/7;  44/3

Milan

Pracovní sešit s. 42, 43

Vypracovat zaslané pracovní listy

Prvouka:

Pracovní sešit:  60/ 1, 3;     61/ 1, 2, 3, 4;  

 

5. ročník   (žáci bez IVP)    (úkoly od 4.5. – 15.5.)

Český jazyk:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat cvičení z učebnice: 68/19;  69 /20;  70/23

Pracovní sešit: str. 28/ 20, 21, 22

On-line cvičení k procvičování (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5C.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5F.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5C.htm

Čtení z čítanky  s.40 - 41 ,,Dobrodružství pod širákem“

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat z učebnice: 40/2  (příklady psát pod sebe)

57/ 2, 3;       58/10;    59/ 2, 7

Pracovní sešit: s. 16

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda-hnědá (Lidé a čas) JAK ŽILI STAŘÍ SLOVANÉ s. 18 – 19 (přečíst, prohlédnout obrázky, odpovědět si ústně na otázky)

Pracovní sešit (hnědý): s. 11

Podívej se na video na YouTube: Velkomoravská říše

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

Přírodověda:

Neživá příroda -  PŮDA   (přečti ofocené listy, zodpověz si na otázky)

Vypracovat v pracovním sešitě s. 45/1, 3, 4, 6       s.  46/ 9, 10, 11, 12

 

 

Anglický jazyk do 30.4.

 

učebnice str. 26 /2 Colour (vybarvi) three yellow flowers, four red flowers, one blue flower, five pink flowers, two violet flowers, three orange flowers

uč. str. 27 - vybarvi poslední obrázek a procvič si věty: Happy birthday. I have cake.(Mám dort) I like cakes (Mám rád dorty) This is a present.(Tohle je dárek) A car for you. (Auto pro tebe)

uč. str. 28/1 - procvič si množné číslo: 1 star - 2 stars, 1 doll - 2 dolls, 28/2 - vybarvi květinu podle barevných pastelek

uč. 29 - zopakuj si slovíčka

Procvičuj slovíčka i podle nastříhaných kartiček a odkazů z minulého zadání

 

Nela, Matyáš

Birthday: https://www.youtube.com/watch?v=90w2RegGf9w

How old are you? : https://www.youtube.com/watch?v=Z8FyLcCFaXU

My house: https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc

 

 

Úkoly pro žáky 17. 4. – 30. 4.

2. ročník

Český jazyk:

Psaní: psaní písmen – Z, Ž, f (nácvik na zaslané pracovní listy)

Písanka (4. sešit zelený) s. 82 - 85

Přepisovat věty na zaslané pracovní listy

Čteníčko vypracovat s. 50 - 51

Čtení: nácvik písmene F, f (zaslané listy se slabikami)

AZ čítanka - s. 71 – 73

Naše čtení - procvičovat s. 93 – 96

 

Matematika:

Pracovní sešit (bílý): str 40 - 42

Pracovní sešit (fialový): str. 37 - 38

Vypracovat zaslané pracovní listy

 

Prvouka:

Jaro - jarní rostliny, včela, hry dětí

Vybarvit a doplnit pracovní sešit - strany 36, 37.

 

3. ročník (úkoly od 17. 4. – 30. 4.)

Český jazyk:

Čtení: s. 80 – 83

Do školního sešitu vypracovat cvičení z čítanky: 81/2 (správná slova jsou v nápovědě); 81/ 3; 81/ 4

Písanka s. 67 - 72

Vypracovat zaslané pracovní listy (Vlastní jména)

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači): https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni2.htm

 

Matematika:

Míra

Pracovní sešit s. 35, 36

Vypracovat zaslané pracovní listy

Z učebnice: s. 38/2 ; s. 40/4

Milan

Pracovní sešit s. 40 – 41

Vypracovat zaslané pracovní listy

Prvouka:

Pracovní sešit: s. 54/ 1, 3 ; s. 55/ 4; s. 56/ 1, 2, 3

 

5. ročník (žáci bez IVP) (úkoly od 17. 4. – 30. 4.)

Český jazyk:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat cvičení z učebnice: 65/12; 66 /14,15

Pracovní sešit: str. 17/ 15, 16

On-line cvičení k procvičování (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni1.html

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

Čtení z čítanky s. 38 - 39 ,,Recyklace“

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat z učebnice: 37/6; 38/2 (nahoře); 41/11; 55/7 ; 56/5

Pracovní sešit: s. 15

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda-hnědá (Lidé a čas) STARÉ POVĚSTI ČESKÉ s. 16 - 17 (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit (hnědý): s. 10

Podívej se na videa na YouTube: Staré pověsti české

https://www.youtube.com/watch?v=rihbM3pWKvU&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=1  

https://www.youtube.com/watch?v=s1ClBcJvQWk&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=2

Přírodověda:

Neživá příroda - základní rozdělení látek (prohlédnout ofocený list)

Vypracovat v pracovním sešitě s. 37

Přečíst zaslané listy – Hmotnost, Objem

 

 

 

 

2. ročník -  úkoly od 2. 4. – 16. 4.

Český jazyk:

Psaní: psaní písmene  ž - Písanka (4. sešit zelený) s. 78 - 81

Přepisovat věty na zaslané pracovní listy

Čteníčko vypracovat s. 49

Čtení:  nácvik písmene ž, Ž (zaslané listy se slabikami)

AZ čítanka -  s. 66 – 68

Naše čtení -  procvičovat  s. 88 – 90

Matematika:

Pracovní sešit (bílý): str. 38 – 39

Pracovní sešit (fialový): str. 35 – 36

Vypracovat zaslané pracovní listy

Prvouka:

Jaro – měsíce, návrat ptáků z teplých krajin, první jarní rostliny

Vybarvit a doplnit pracovní sešit strany 34, 35.

Děti se můžou podívat na prezentaci:

https://drive.google.com/file/d/1f_QM3KFi20GLjpoAuJSCXHZHxQIHguRh/view?usp=sharing

 

3. ročník   -  úkoly od 2. 4. – 16. 4.

Český jazyk:

Čtení:  s. 75 -78

Do školního sešitu napsat z čítanky:  76/ nahoře první 3 řádky;   opsat básničku 77/ Před spaním;   78/3

Písanka s. 61 -  66

Vypracovat zaslané pracovní listy (Vlastní jména)

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-a/cviceniB1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-i/cviceniB1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-u/cviceniB1.htm

 

Matematika:

 Míra

Pracovní sešit s. 26, 27

Vypracovat zaslané pracovní listy

Z učebnice:  s. 28/8  

                       s. 31/2 (1. – 4. sloupek)

                       s. 41/2

Milan

Pracovní sešit s. 38 – 39

Vypracovat zaslané pracovní listy

Prvouka:

Pracovní sešit:  s.  51 / 1, (pokud zvládneš můžeš i úkol 3) ; s.  52/ 1

                            s.  53/ 1, 2, 3

 

 

5. ročník   (žáci bez IVP)  -  úkoly od 2. 4. – 16. 4.

Český jazyk:

Vyjmenovaná slova po  M – naučit se je z učebnice (str. 61)

Přečíst slova příbuzná  (posílám list)

Vypracovat zaslané pracovní listy

Písemně vypracovat cvičení z učebnice: str. 61/1 (vypiš vyjmenovaná slova);

62/ 5;   63/ 6, 7, 8.

Pracovní sešit: str. 16/13 ;  17/14

On- line cvičení (můžeš si procvičit na počítači):

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni1A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni1B.htm

Čtení z čítanky  s. 37 ,,O největší lékárně“

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vypracovat z učebnice: str. 41/18;  42/28;  44/5;  50/7;  54/2

Pracovní sešit:  s. 14

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda-hnědá (Lidé a čas) s. 12- 15  (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit (hnědý):str. 8, 9

Podívej se na videa na YouTube : Lovci mamutů a  Pravěcí zemědělci

https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4

https://www.youtube.com/watch?v=2btlze9qW3o

Přírodověda:

Opakování učiva o rostlinách – prohlédni si ofocené PL (rostliny) a vypracuj test

 

 

Anglický jazyk - do 15.4.

 

Procvič si čísla od 1- 10 s písničkou: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

Procvičuj  slovní zásobu: Family: https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

                                        Fruits and vegetables: https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo

Kdo dostal pracovní listy, vypracuje je.

 

Učebnice str. 21 - opakování

                str. 22 - vybarvi a spoj cv. 1

Poslechni si narozeninovou písničku (uč. str. 23): https://www.youtube.com/watch?v=90w2RegGf9w       

Uč. 24: Kolik je ti let? - How old are you? : https://www.youtube.com/watch?v=Z8FyLcCFaXU       

            24/1 vybarvi správný počet svíček

Uč. 25: cv. 1 - vybarvi obrázky, procvič si výslovnost (zaměř se jen na slovíčka, která máš v učebnici):

https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY

Ze str. 61 si vystřihni nová slovíčka a procvičuj si je s ostatními.

II. třída - Mgr. Věra Bláhová

Domácí úkoly 18.1. - 28.1.2021

6. roč.  ČJ - procvičování vyjm. slov uč. str. 28 - 29, on-line http://cestina.hrou.cz/

             M - písemné sčítání a odčítání uč. str. 48 - 49, on-line http://matematika.hrou.cz

               PŘ - uč. str. 16 - 19

            D - uč. str. 31 - 36  Starověk - kolébka civilizace - přečíst, vypracovat otázky str. 36

            OV - uč. str. 19 - 20 Městský úřad - přečíst, vypracovat otázky

 

7. roč.  ČJ - procvičovat pádové otázky a určování pádů - uč. 31 - 33, on-line http://cestina.hrou.cz/

             M - písemné násobení str. 32, 54/ 2, 3, 4, 5, on-line http://matematika.hrou.cz

             PŘ - uč. str. 16 - 17

             D - uč. str. 30 - 31 Kláštery a křesťanská církev - přečíst a vypracovat otázky str. 31

             OV - uč. str. 25 - 26 Peníze a jejich funkce - přečíst a vypracovat otázky str. 26

 

9. roč. ČJ - uč. str. 28 - 29, on-line http://cestina.hrou.cz/

            M - uč. str. 21/20, 22, 23, 43/1, 2,(Lukáš viz M  7. roč.) on-line http://matematika.hrou.cz

            PŘ - přečíst do str. 48

            D - uč. str. 28 - 30 Život za okupace - přečíst a vypracovat otázky na str. 30

            OV - uč. str. 22 - 24 Ochrana životního prostředí - přečíst a vypracovat otázky str. 24

 

 

 

Distanční výuka od 2.11.2020:

- každodenní on-line výuka s vyučujícími nebo s ped. asistentkou

- vypracování písemných úkolů

- kontrola následující den

 

3.11.2020

6. roč. Zopakovali jsme vyjmenovaná slova po b, l, m a probrali vyjm. slova po p, procvičili jsme zaokrouhlování a sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu. Písemný úkol: ČJ 16/1, M 29/1, příklady na sčítání a odčítání  

 7. roč .Zopakovali jsme vyjmenovaná slova, podst. jména a slovesa, procvičili jsme čísla do milionu, řády a několikaciferná čísla. V zeměpisu jsme se věnovali zemědělství v ČR. Písemný úkol:  ČJ 16/42 , M 20/20       

 9. roč. Procvičovali jsme vyjmenovaná slova, podstatná a přídavná jména a slovesa. V matematice pracovali žáci s IVP podle učiva 7. ročníku, Martina písemně dělila a násobila. V zeměpisu jsme se věnovali druhům map. Písemný úkol: ČJ 13/2, M (Lukáš, David) 20/20, Martina 12/8a - 4 př., 13/2

4.11.2020

6. roč. Procvičovali jsme vyjmenovaná slova po p, zaokrouhlování a sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu. Mluvili jsme o podnebí v tropickém pralese a v savanách. Písemný úkol:   ČJ 17/4, M 30/5,7

Matyáš R. Procvičovat vyjmenovaná slova po p( Uč. str. 16), napsat 17/4. Matematika - napsat 30/5, 7

7. roč. Procvičovali jsme vyjmenovaná slova, seznámili jsme se se stavbou slov, porovnávali jsme čísla do milionu a řadili je podle velikosti. Věnovali jsme se životnímu prostředí ve městě a na vesnici. Písemný úkol: ČJ 17/44, M 17/3, 20/1

9. roč. Procvičovali jsme vyjmenovaná slova, přídavná jména, světadíly a oceány. V matematice žáci s IVP pracovali podle učiva 7. ročníku a Martina písemně dělila a násobila. Písemný úkol: ČJ 14/6, M (Lukáš, David) 17/3, 20/1, Martina 14/11 4 př. a př. na sčítání a odčítání do milionu

5.11. 2020

6. roč. Procvičovali jsme zaokrouhlování, sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu, slovní úlohy, vyjmenovaná slova po p a podnebí v pouštích a subtropech. Písemný úkol: ČJ 17/5, 18/6, M 30/9,12

Matyáš R. Naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po p (uč. str.16), napsat ČJ 17/5, 18/6, Matematika- 30/9, 12. Přečíst v učebnici zeměpisu Podnebí str. 13-14

7. roč. Procvičovali jsme vyjmenovaná slova, stavbu slov, porovnávání čísel do milionu, sčítání do milionu. Seznámili jsme se s dalšími jednobuněčnými organismy - kvasinkami. Písemný úkol: ČJ 19/5, M 18/7, 21/4 jen 1. řádek

9. roč. Opakovali jsme vzory podstatných jmen, probírali jsme Asii - celkový přehled a vznik nerostů. V matematice žáci s IVP porovnávali a sčítali čísla do milionu a Martina písemně dělila přirozená čísla na jedno desetinné místo.  Písemný úkol: ČJ 15/9, M (David, Lukáš) 18/7, 21/4 jen 1. řádek, Martina 12/8 b

6.11.2020

6. roč.Procvičovali jsme slovní úlohy a sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu, vyjmenovaná slova po p a v dějepisu jsme probírali učivo o lovcích a sběračích ve starší době kamenné.  Písemný úkol: ČJ 18/7, M 31/15

Matyáš. R. Měl by umět zpaměti vyjmenovaná slova po p. Napsat ČJ 18/7.    Matematika - napsat 31/15.        Dějepis - Přečíst str. 18-19 Lovci a sběrači ve starší době kamenné. Ve 13 hodin - on-line konzultace

7. roč. Procvičovali jsme stavbu slov, čtení, porovnávání a sčítání čísel do milionu. V dějepise jsme se zabývali osobností knížete Václava. Podívej se na video k látce z dějepisu: https://www.youtube.com/watch?v=xvp8yC9-Ak8   Písemný úkol: M 21/4 jen 2. řádek, Dějepis 17/4,5

9. roč. Podívej se na video k učivu z dějepisu: https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY  Písemný úkol: M (Lukáš a David) 21/4 druhý řádek, Martina 14/1- 2. sloupec, Dějepis 14/1,3

9.11.2020

6.roč. Procvičili jsme vyjmenovaná slova po p, druhy vět, sčítání, odčítání do 10 000 bez přechodu a slovní úlohy. V zeměpisu jsme probrali podnebí v mírném a polárním pásu. Písemný úkol: ČJ 18/10, M 31/19, 20

Matyáš R. Zopakovat vyjmenovaná slova po p. Napsat ČJ 18/10 (Pozor, vzpomeň si, jak se píší věty), M 31/19, 20. V zeměpise si přečti o podnebí a počasí na str. 15

7. roč. Procvičili jsme stavbu slov, zaokrouhlování a sčítání do milionu. V zeměpise jsme mluvili o životním prostředí. Písemný úkol: ČJ 21/13, M 21/5 - 2. sloupec

9. roč. Procvičili jsme slova s předponami, učivo o Asii - celkový přehled. Žáci s IVP pracovali v matematice podle 7. ročníku, Martina písemně dělila na jedno desetinné místo. Písemný úkol: ČJ 16/13, M (Lukáš a David) 21/5 - 2. sloupec, Martina 13/14

10.11.2020

FYZIKA - učivo můžete konzultovat s paní ředitelkou na tel. čísle 736 409 463 nebo na e-mailu http://zvs.kulhankova@centrum.cz

6. roč.  /userfiles/file/Fyzika%206.%209.11.docx

/userfiles/file/Pracovn%C3%AD_list_F6.rtf

/userfiles/file/F6_objem.docx

 

7. roč.  /userfiles/file/F7_jedn.stroje.pdf

 

9. roč/userfiles/file/Fyzika%209.docx

/userfiles/file/Pracovn%C3%AD_list_F9.rtf

 

6. roč. Procvičili jsme vyjmenovaná slova, druhy vět, spodobu a sčítání a odčítání bez přechodu desítky. V dějepise jsme dokončili učivo o starší době kamenné. Písemný úkol: Čj 18/11, M 32/22, 1, D 20/3, 4        Přečti si zápis z dějepisu: https://drive.google.com/file/d/1NUCDfB4L6pvE2e5DF5tiIGF3luOpgDRM/view?usp=sharing

Matyáš R. Napsat M 32/22, 1, ČJ 18/11a, b, v dějepise si dočti str. 20 - Lovci a sběrači ve starší době kamenné a písemně odpověz na otázky  20/3, 4.  On-line konzultace ve 13 hodin.    Přečti si zápis z dějepisu: https://drive.google.com/file/d/1NUCDfB4L6pvE2e5DF5tiIGF3luOpgDRM/view?usp=sharing

7. roč. Procvičili jsme stavbu slov - předponu, kořen, příponu, zaokrouhlování a sčítání do milionu. V dějepise jsme mluvili o životě na vesnici. Písemný úkol: ČJ 21/14, M 21/6, D 19/3,4. Přečti si zápis z dějepisu: https://drive.google.com/file/d/1ulIsfe0aZOgksozOmiD12b3pnw8v4eFM/view?usp=sharing

9. roč. Procvičili jsme slova s předponami a pořádek slov ve větě. V matematice pracovali žáci s IVP podle učiva 7. ročníku, Martina písemně dělila na jedno desetinné místo. V dějepisu jsme probírali československé legie. Písemný úkol:  18/17, M (Lukáš, David) 21/6, Martina 14/1 - 3. sloupec. Podívej se na video k dějepisu: https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes

11.11.2020

6. roč. Procvičili jsme vyjmenovaná slova po b, l, m, p, rody podstatných jmen, slova se slabikami bě, pě, vě, mě, sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítky. V zeměpisu jsme dokončili látku o podnebí a počasí a v dějepisu jsme shrnuli učivo o lidech ve starší době kamenné. Písemný úkol: ČJ 19/13, M 32/3, 33/6

Matyáš R. Napsat ČJ 19/13, M 32/3, 33/6, zeměpis 15/2,3 (do sešitu)

7. roč. Zopakovali jsme podstatná jména a slovesa, slova se společným slovním základem, sčítání do milionu. V dějepise jsme opakovali učivo o životě na vesnici. Písemný úkol: ČJ 21/15, M 22/9

9. roč. Zopakovali jsme podstatná jména (rod, číslo, pád, vzor), slovesa (osobu, číslo, čas) a slova s předponami. V dějepise učivo o československých legiích. Žáci s IVP pracovali v matematice podle 7. ročníku, Martina procvičovala písemné dělení na jedno desetinné místo. Písemný úkol: ČJ 17/16a, M (David, Lukáš) 22/9, Martina 14/2- 2. sloupec

12.11.2020

6. roč. Procvičili jsme rody podstatných jmen, psaní ů-ú-u, sčítání, odčítání do 10 000 a slovní úlohy. V občanské výchově jsme probírali "Bydliště".  Písemný úkol: ČJ 19/12, 14, M 33/8

Matyáš R. Zopakovat vyjmenovaná slova po b, l, m, p. V minulém domácím úkolu z ČJ (19/13) podtrhat rúznými barvami podstatná jména (podle rodu), napsat ČJ/14, M 33/8. V občanské výchově přečíst Bydliště - str. 12 - 13 a ústně odpovědět na otázky na str. 13 - kontrola při konzultaci v pátek.

7. roč. Probrali jsme slova se stejným slovním základem, předložky a předpony, sčítání a odčítání do milionu a v přírodopisu plísně.  Písemný úkol: ČJ 22/3, M 22/13- 1. sloupec

9. roč. Procvičili jsme předpony, slova se skupinami bě-bje, vě-vje, mě-mně, dělení přirozených čísel na desetinná místa a v občanské výchově jsme zopakovali svobodu víry a náboženského vyznání a  Listinu základních práv a svobod. Podívej se na prezentci k občanské výchově: https://drive.google.com/file/d/1AbIfBy0CttMz6-T1zcJsFihHI0m0kfDX/view?usp=sharing Písemný úkol: ČJ 18/19, M (Lukáš, David) 22/13 - 1. sloupec, Martina 15/15 (4 př.), OV 12/1, 2, 3, 4

13.11.2020

6. roč. Procvičili jsme sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu, slovní úlohy, začali jsme se učit vyjmenovaná slova po s. Písemný úkol: ČJ 19/1, M 33/11

Matyáš R. Přečíst vyjmenovaná slova po s - str. 19. Písemný úkol: ČJ 19/1, M 33/11

7. roč.Procvičovali jsme předložky a předpony, sčítání a odčítání do milionu a v občanské výchově Odpovědnost za výchovu dětí. Písemný úkol: ČJ 23/6, M 22/3 -2. sloupec.  Přečti si zápis k občanské výchově: https://drive.google.com/file/d/11WAwSyZlFU3yo7Hn551A4wQ9CT4EazjE/view?usp=sharing

9. roč. Procvičovali jsme slova se skupinami bě - bje. vě - vje, s předponami s-, z-, vz-, fyzikální a chemické vlastnosti nerostů. Písemný úkol: ČJ 18/20, M (Lukáš, David) 22/3 - 2. sloupec, Martina 15/5- poslední 3 příklady

16.11.2020

Matyáš R. Opakovat vyjmenovaná slova po s, v zeměpisu přečíst Ochrana přírody a krajiny- str. 16

 

 


 

 

 

Písemná cvičení prosím ofotit mobilem (nebo oskenovat) a zaslat e-mailem (vblaahova@seznam.cz). Pokud to z nějakého důvodu nejde, piš na papír nebo do sešitu. Po dohodě si vypracovaná cvičení vyzvednu a zkontroluju. Jestli bude něco chybět, přijdu na to a stejně Tě to nemine.  

Všechna písemná cvičení jsou označena červeně.

Pokud nebudete něčemu rozumět, stačí napsat e-mail nebo zavolat. Ozvu se zpátky a co bude potřeba, probereme. Konzultace poskytne i paní asistentka: b.matejcova@centrum.cz

UČIVO DO 22.6.

Český jazyk - procvičuj: http://cestina.hrou.cz/

Matematika - procvičuj: http://matematika.hrou.cz/

Fyzika -  /userfiles/file/U%C4%8Divo_do_22_6.zip

 

6. ROČNÍK - UČIVO DO 15.6.

Český jazyk - uč. str. 54/21, 56/28

Čtení - čít. 76 - 77 Vítěz

Matematika - uč. str. 62/34, 36, str. 65/9

Přírodopis - uč. str. 59 - 61 Rostliny cizích zemí. Chráněné rostliny naší přírody. V pracovním sešitě vypracuj od str. 9 .

Zeměpis - v pracovním sešitě vypracuj alespoň 4 stránky, které ti chybí, zbytek doděláme v září

Fyzika - /userfiles/file/F6_do_12_6.docx

Občanská výchova - Kliknutím si otevři test.  Odpověz na otázky. 

https://drive.google.com/file/d/1Iqyvjh0kBnk2qP6H1NsrzOba5B3PiA51/view?usp=sharing

 

7. ROČNÍK - UČIVO DO 15.6.

Český jazyk - uč. str. 62/4, 63/2

Čtení - čít. 57 - 60 Kouzelník Magiáš, Případ s Hejkalem

Matematika - násob pod sebou: 35/12, 36/23

Přírodopis - uč. 74 - 77, pracovní sešit - doplň, co ti chybí

Zěměpis - vypracuj alespoň 2 kraje, které ti chybí, v pracovním sešitě

Dějepis - Vypracovat v pracovním sešitě strany 23, 24, 25.

Občanská výchova - Kliknutím si otevři test.  Odpověz na otázky. 

https://drive.google.com/file/d/1wXw4c8AlY7M_Yil9gbTMgGWMDw6PdiH3/view?usp=sharing

Fyzika - /userfiles/file/F7_do%2012_6.docx

 

 

8. ROČNÍK -  UČIVO DO 15.6.

Český jazyk - uč. str. 54/7 a, 57/17 - napsat a podtrhat několikanásobný podmět a přísudek

Čtení - dočti Urputný boj - do str. 93

Matematika - Lukáš: uč. str. 62/34, 36, str. 65/9

                      Martina: opiš si příklady a vypočítej: /userfiles/file/8.ro%C4%8D(1).docx

Přírodopis - uč. str. 60 - 66, vypracuj v prac. sešitě

Zeměpis - vypracuj alespoň 4 stránky v prac. sešitě

Fyzika - /userfiles/file/F8_do_12_6.docx

Dějepis - Opakování – přečíst v učebnici stranu 53;  vypracovat v pracovním sešitě strany 36, 37, 38.

Občanská výchova - Kliknutím si otevři test.  Odpověz na otázky. 

https://drive.google.com/file/d/1ICzT2Ay-lAz6h_y-HUjInW2CiQH4l6FA/view?usp=sharing

 

9. ROČNÍK - UČIVO DO 15.6.

Český jazyk - opakování

Matematika - procvičování probrané látky

Přírodopis - práce v prac. sešitě

Zeměpis - práce v prac. sešitě

Fyzika - /userfiles/file/F9_do_12_6.docx

Občanská výchova - Kliknutím si otevři test.  Odpověz na otázky. 

https://drive.google.com/file/d/1zJ4bVtcSMoksR_PE3j5DJHQ_wMndlBZx/view?usp=sharing

 

6. ročník - učivo do 8.6.

Český jazyk - uč. str. 52/15 a, b (pořádně si přečti zadání a splň ho), 53/19 - napiš, 54/20, 22

Čtení - str. 74 - 75 Ve vlčím doupěti

Matematika - uč. str. 61/27, 29, 30

Přírodopis - uč. str. 54 - 58 Olejniny, obilniny

Zeměpis - uč. str. 50 - 51 Svět bohatých a chudých, vypracuj i v prac. sešitě

Občanská výchova - HOSPODAŘENÍ RODINY uč. str. 39 - 40 kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  otázky 1. a 2. na straně 40.

 

7. ročník - učivo do 8.6.

Český jazyk - uč. str. 61/2 , 66/4 - napiš,

Čtení - čít. str. 54 - 55 Loučení

Matematika -  str. 33/1, 34/6 , 34/9,  Sama a bez kalkulačky!

Přírodopis - uč. str. 71 - 74 Savci chovaní pro užitek i pro radost

Zeměpis - uč. str. 56 - 57 Moravskoslezský kraj

Dějepis - BITVA U LIPAN -  uč. str. 52 - 53,  kapitolu přečíst, písemně vypracovat  3. a 4. otázku na straně 53.

Občanská výchova - DEMOKRATICKÉ USPOŘÁDÁNÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI - přečíst uč. str. 37 (zejména prostuduj barevný rámeček)

Podívej se na prezentaci:

https://drive.google.com/file/d/17HNmSNGILLRY2_rX0P19CqOW0r-yZlUx/view?usp=sharing

 

8. ročník - učivo do 8.6.

Český jazyk - uč. str. 52/2 - jen napsat, přečti si 52/3, 54/5 napiš, podtrhej podmět a přísudek, 55/8

Čtení - čít. str. 85 - 89 Urputný boj - část

Matematika - Lukáš a David: uč. str. 61/27, 29, 30

                         Martina: str. 22/3 (dělíš 60), 10/1

Přírodopis - uč. str. 58 - 60 Pohlavní soustava, pohlavní nemoci

Zeměpis - Str. 52 - 53 Moldavsko, Ukrajina, Rusko

Dějepis - TECHNICKÉ VYNÁLEZY – uč. str. 46 - 47 kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  2. a  3. otázku na straně 47.

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

Občanská výchova - SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: uč. str. 34 - 35 kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  otázky 1. 2. 3.  na straně 36.

 

 

9. ročník - učivo do 8.6.

Český jazyk - uč. str. 56/19. Přečti si žluté rámečky na str. 57.  57/2 - napiš a podtrhej podmět a přísudek. Na FB si vysvětlíme, co je souvětí a pak napíšeš ještě 58/4

Matematika - uč. str. 61/27, 29, 30

Přírodopis - uč. str. 77 - 80 Odpady, energie

Zeměpis - Oceány str. 52 - 53

Chemie - uč. str. 44 - 45

Občanská výchova - KULTURA uč. str. 43 - 45 kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  otázku 4. na  str. 45

Podívej se na prezentaci:   https://slideplayer.cz/slide/3154143/

 

 

 

6.ROČNÍK - UČIVO DO 1.6.

Český jazyk - napiš uč. 50/7, 51/12, ve cvičení 51/11 urči rod podstatných jmen

Čtení - čít. str. 70 - 73  Ahoj, Ervíne

Matematika - uč. 59/17 (pozor, cvičení pokračuje na str. 60), 60/20, 61/24

Přírodopis - uč. str. 52 - 54 Okopaniny, pís. 54/1, 4

Zeměpis - Co je hlavním úkolem OSN? Co je cílem NATO?

Občanská výchova - VZTAHY VE ŠKOLE  - uč. str. 45 - 46  kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  otázku 2. na straně 46.

Anglický jazyk - zopakuj si sloveso být "TO BE": https://www.youtube.com/watch?v=rC6bmDuHsWE

                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=7Mved2SH-u0

 

 

7.ROČNÍK - UČIVO DO 1.6.

Český jazyk - u těchto sloves urči osobu, číslo a čas: půjdeme, bude vybírat, půjdete, vybere (příklad: nesu - 1.os., č.j., čas přít.), Napiš cv. 59/13 v čase minulém (Babička zametala dvůr.), pak v čase budoucím (Babička bude zametat dvůr.)

Čtení - čít. str. 53 O Švandových dudách

Matematika - uč. str. 32/14, 15, 18 - sama a bez kalkukačky, prosím!

Přírodopis - napiš: Kdo patří mezi savce vejcorodé? Kdo patří mezi vačnatce? Vypiš hmyzožravce. Kdo jsou letouni? Kdo patří mezi hlodavce? Jak dělíme šelmy?

Zeměpis - Vypracuj Zlínský kraj v pracovním sešitě.

Dějepis -  RENEZANCE - uč. str. 58 - 59  kapitolu přečíst

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk

Občanská výchova - Přečíst uč. str. 42 – 44  (hlavně si prostuduj barevné rámečky na straně 44) písemně vypracuj  otázku 2. na straně 44.

Anglický jazyk - zopakuj si sloveso být "TO BE": https://www.youtube.com/watch?v=rC6bmDuHsWE

                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=7Mved2SH-u0

 

8.ROČNÍK - UČIVO DO 1.6.

Český jazyk - napiš cv. 50/8 v minulém čase (Návštěvníci a návštěvnice restaurace vyhledávali volná místa...) a podtrhej podmět a přísudek, 50/9 - jen napsat, 51/11

Čtení - dočti "Národ sobě" - do str. 84

Matematika - Lukáš a David: uč. 59/17 (pozor, cvičení pokračuje na str. 60), 60/20, 61/24

Martina: uč. 22/2 - 1. sloupec: děl všechna čísla číslem 4 (1331:4), 2. sloupec: děl 7,   3. sloupec - vyškrtej si nuly

Přírodopis - uč. str. 56 - 57 Žlázy s vnitřním vyměšováním. Onemocnění hormonální soustavy, pís. 57/1, 2, 3

Zeměpis - Pobaltské republiky - koukni se na video: https://www.youtube.com/watch?v=CYgd1px02Fw

Dějepis - SVĚTOVÉ KOLONIE - přečíst v učebnici str. 50 -51

Podívej se na prezentace:https://www.slideserve.com/quang/sv-tov-kolonie

                                         http://www.davidmikolas.cz/dejepis/texty/devitka/9_rocnik-kolonialismus.pdf

Občanská výchova - NEMOC, INVALIDITA  - uč. str. 41 – 43 kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  otázky 2. a 4. na straně 43

Výchova ke zdraví - KOMUNIKACE

Prohlédni si: https://drive.google.com/file/d/1fXBwp1FNtwztjBIPt31v5D3wN-NwHruV/view?usp=sharing

                       https://drive.google.com/file/d/1jYPOUsyUIyIJdRp6fZIXyBSQlF2a12FS/view?usp=sharing

Anglický jazyk - zopakuj si sloveso být "TO BE": https://www.youtube.com/watch?v=rC6bmDuHsWE

                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=7Mved2SH-u0

 

9. ROČNÍK - UČIVO DO 1.6.

Český jazyk - napiš cv. 55/16 (nejdřív si ve větě vždycky najdi podmět, abys věděl, jaké i-y napsat v přísudku). Když je ve větě podmět "my (všichni)", píšeme v přísudku -i (My jsme spali)  Napiš 55/18, pak z něj vypiš 6 podstatných jmen, dej je do 1. pádu čísla jednotného a urči u nich rod a vzor

Čtení - čít. 74 - 76 Letní výlet

Matematika - uč. 59/17 (pozor, cvičení pokračuje na str. 60), 60/20, 61/24

Přírodopis - Vlivy lidí na prostředí dnes - str. 75 - 77 Půda, lesy, pís. 77/ 1, 2, 3, 4

Chemie - str. 43 - 44 Hnojiva, pesticidy

Zeměpis - uč. str. 51 Antarktida, podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=6s9rbLsk5gA

Občanská výchova - SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE – přečíst kapitolu v  uč. str. 49 – 51

Výchova ke zdraví - STRES 

Prohlédni si :https://drive.google.com/file/d/14ziZVGYvvx90zgUQBIlh_3fq68zFmWK9/view?usp=sharing

Anglický jazyk - zopakuj si sloveso být "TO BE": https://www.youtube.com/watch?v=rC6bmDuHsWE

                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=7Mved2SH-u0

 

6.ročník - učivo do 25.5.

Český jazyk - napiš uč. str. 49/1, 2, ze cv. 3 vypiš vlastní jména a seřaď je podle abecedy, 49/4 - doplň slovesa (co kdo dělá) do vět a cvičení  napiš

Čtení - čít. str. 66 - 69 Jak je těžké si vybrat správné povolání

Matematika - uč. str. 58/6, 10    59/12, 16

Přírodopis  - uč. str. 50 - 52 Zeleniny, pís. 52/1, 2

Zeměpis - uč. str. 48 - 49 Politická a hospodářská seskupení států světa

Fyzika - /userfiles/file/F6_do_31_5.docx

Občanská výchova - ŠKOLSTVÍ  - uč. str. 43 - 44  kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  otázky 1. a 3. na straně 44.

Anglický jazyk - zájmena: https://www.youtube.com/watch?v=B_--6nNFaPo

https://www.youtube.com/watch?v=IvUVRtJBsYQ

 

 

7. ročník - učivo do 25.5.

Český jazyk - napiš v přítomném čase  str. 57/8 (Svou denní práci si plánuji a svého plánu se držím.). Přečti si žlutý rámeček na str. 57 dole a vyčasuj v budoucím čase 4 slovesa ze cvičení 58/10.

Čtení - čít. str. 51 Schovávačka na netu, str. 52 Švanda dudák

Matematika - 26/33, 34, 31/10

Přírodopis - str. 69 - 70 Primáti Koukni se na video: https://www.youtube.com/watch?v=_5YqgBilyJ4

Zeměpis - Zlínský kraj str. 54 - 55

Fyzika - /userfiles/file/F7_do_31_5(1).docx

             /userfiles/file/F7_Hudebn%C3%AD%20n%C3%A1stroje.pdf

Dějepis - ČEŠTÍ BRATŘI uč. str. 56 - 57,  kapitolu přečíst, písemně vypracovat  1. a 2 . otázku na straně 57.

Občanská výchova - ZÁKLADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ- přečíst uč. str. 39 - 41,  písemně vypracovat  otázky 1. a 2. na straně 41

Anglický jazyk - procvič si předložky: https://www.youtube.com/watch?v=SHp4ftbMZlA

(Where is it? - Kde to je?)                    https://www.youtube.com/watch?v=5Tf0DLBkkzw

 

 

8. ročník - učivo do 25.5.

Český jazyk napiš str. 49/6, 50/7 (nezapomeň dát slova v závorkách do množného čísla), ve cvičení podtrhej podmět a přísudek

Čtení - čít. 77 - 78 Případ s Hejkalem, čít. 79 - 80 Národ sobě (část)

Matematika - David, Lukáš:  uč. str. 58/6, 10    59/12, 16

Martina: uč. 21/1 (nezapomeň vykrátit - vyškrtat nuly: 990:30 = 99:3)

Přírodopis -přečti si str. 54 - 55 Chuť, čich, hmat, písemně 55/1, 2, 3 Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=6hXxtKEe7Ds

Zeměpis - str. 50 Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bělorusko

Fyzika - /userfiles/file/F8_do_31_5.docx

Dějepis - OPAKOVÁNÍ –  přečíst v učebnici str. 48 – 49

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=FQtuQe4sSYE

Občanská výchova - NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI  - uč. str. 39 – 40 kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  otázky 1. a 3. na straně 41 (nahoře).

Anglický jazyk - TO BE - časování (já jsem, ty jsi...): https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs

TO BE - zápor (já nejsem, ty nejsi..): https://www.youtube.com/watch?v=Ia0FgQNilfY

 

9.ročník - učivo do 25.5.

Český jazyk - Podmět "děti" - v přísudku píšeme -y (Děti spaly): uč. str. 54/14, uč. 55/15 (pozor - ve 3. řádku se mění podmět, tak se nespleť!)

Čtení - čít. str. 32 - 34 Vajíčko, Humor je koření života

Matematika - uč. str. 58/6, 10    59/12, 16

Přírodopis - Vlivy lidí na prostředí dnes - str. 73 - 75 Ovzduší, voda

Chemie -str. 42 - 43 Co je keramika, Čím nejvíc čistíme

Zeměpis - str. 50 - Polární oblasti - Arktida Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=s7RaJQDkzrA

Fyzika - /userfiles/file/F9_do_31_5.docx

Občanská výchova - SPORT uč. str. 48 - 49 kapitolu přečíst, písemně vypracovat  otázku 3. na str. 49

 

 

 

 

6.ROČNÍK - UČIVO DO 18.5.

Český jazyk - napiš uč. str. 48/5, 6vyčasuj podtržená slovesa ze cvičení 48/7

Čtení - čít. 62 - 65  Sestra k popukání

Matematika -str. 56/35, 57/36   Napiš vedle sebe a počítej zpaměti: 57/1  Opět písemně pod sebou: 57/2, 4

Přírodopis - Luskoviny, pícniny uč. str. 48 - 49

Zeměpis - pís. odpověz na otázky str. 47/1, 2, 3

Dějepis - odpověz písemně na otázky str. 45/ 1, 2, 3, 4      48/1, 2, 3, 4

Občanská výchova - VZDĚLÁNÍ - uč. str. 41 - 42 kapitolu přečíst, písemně vypracovat  otázky 1. a 3.

na straně 42.

 

7.ROČNÍK - UČIVO DO 18.5.

Český jazyk - přečti si znovu tabulku na str. 55 a napiš 55/2 (rozděl do 3 sloupců: čas minulý, přítomný, budoucí), str. 55/3 - napiš cvičení buď v minulém nebo v budoucím čase, vyber si (Rád jsem chodil do lesa na procházky. NEBO Rád budu chodit do lesa na procházky.) str. 56/5 napiš

Čtení - čít. str. 49 - 50 Největší nemoc

Matematika - uč. str. 24/23, 31/7, 8

Přírodopis - uč. str. 69  Lichokopytníci :  https://www.youtube.com/watch?v=I_y3lkrhHBA

Zeměpis -  Olomoucký kraj uč. str. 52 - 53: přečti si o něm, vypracuj v prac. sešitě

Koukni na video: https://www.youtube.com/watch?v=5L3J6BkM6dw

Dějepis -  HUSITSKÝ KRÁL-  uč. str. 54 - 55,  kapitolu přečíst, písemně vypracovat  1. a 2 . otázku na straně 55.

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=RDNxq-AZ2ns

Občanská výchova - DEMOKRATICKÉ USPOŘÁDÁNÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI - přečíst uč. str. 38 , zopakuj si barevný rámeček na str. 37 dole,  písemně vypracovat  otázky 1. a 2. na straně 39 (nahoře).

 

 

8. ROČNÍK - UČIVO DO 18.5.

Český jazyk - přečti si žlutý rámeček na str. 46 a napiš podle něj cvičení 47/3 (probereme ho pak spolu na FB a vysvětlíme případné nejasnosti). Ve cvičení podtrhej podmět (vždy je tam několikanásobný) a přísudek. Přečti si žlutý rámeček na str. 48. Napiš 49/5 a podtrhej podmět a přísudek

Čtení - čít. 73 - 76 - Kouzelník Magiáš

Matematika - Lukáš a David: uč. str. 56/35, 57/36     Napiš vedle sebe a počítej zpaměti: 57/1 Opět písemně pod sebou: 57/2, 4

Martina: uč. str. 19/8, 19/1, 20/6

Přírodopis - Přečti si "Smyslové orgány a smysly" - zrak, sluch a onemocnění zraku a sluchu: str. 50 - 54

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=dE_YvpaO3fw

Zeměpis - přečti si Východní Evropu na str. 50

Dějepis - TECHNICKÉ VYNÁLEZY  II. –  zopakuj si  v uč. na str. 46 - 47

Podívej se na prezentaci: http://file:///C:/Users/admin/Downloads/Technický%20pokrok%20a%20věda%20%20na%20přelomu%20století.pdf

Kliknutím si otevři test.  Písemně vypracuj otázky: https://drive.google.com/file/d/1TIS36yVh3FRVKw-UfKNUiyDkOovPCrpc/view?usp=sharing

Občanská výchova - LÉKAŘSKÁ  PÉČE:  uč. str. 37 - 38 kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  otázky  2., 3., 4.  na straně 38.

Výchova ke zdraví - SEBEPOZNÁNÍ – VZTAH K SOBĚ

Podívej se na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/13060730/

 

9. ROČNÍK - UČIVO DO 18.5.

Český jazyk - Podmět rodu ženského - v přísudku píšeme -y ( Dívky spaly.).  Uč. str. 52/9 - musíš správně spojit podmět a přísudek, abys vytvořil  správné věty. Napiš je v množném čísle.

Podmět rodu středního - v přísudku píšeme -a (Štěňata spala.) Uč. str. 53/10 - napiš, 53/11, 12 - doplň vhodná slova z pravého sloupečku, napiš a podtrhej podmět a přísudek

Čtení - čít. str. 30 - 31 - Vzpomínka na květnové povstání

Matematika - uč. str. 56/35, 57/36    Napiš vedle sebe a počítej zpaměti: 57/1 Opět písemně pod sebou: 57/2, 4

Přírodopis - uč. str. 71 - 72 Vlivy lidí na prostředí v minulosti, pís. 72/1, 2, 3

Chemie - uč. str. 41 - 42 Z čeho stavíme

Zeměpis - pís. 49/1, 2, 3

Občanská výchova - TVOŘIVOST uč. str. 45 - 47 kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  otázku 1. na  str. 47 (napiš 10 nápadů na vyplnění volného času)

Výchova ke zdraví - REKLAMA   Podívej se na prezentaci: https://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=dmlfdbvz

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=i3ShE2c7ZMI

 

 

 

 

6.ročník - učivo do 11.5.

Český jazyk - uč. str. 46 - přečti si modrý rámeček dole (časování slovesa BÝT), str. 47 - přečti si modrý rámeček nahoře (časování slovesa MÍT), vyčasuj sloveso BÝT v jednotném i množném čísle, napiš 47/3 (sloveso v závorce dej do správného tvaru: Já jsem žákem 6. ročníku.)

Matematika - uč. str. 56/28 (POZOR - nejde odčítat najednou, musíš postupně), 56/29, 32

Přírodopis - znovu si zopakuj učivo ze str. 44, budu vás z toho tento týden zkoušet

Zeměpis - přečti si str. 46 - 47 Jak se lidé domlouvají

Občanská výchova - HOSPODAŘENÍ RODINY uč. str. 39 - 40 kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  otázky 1. a 2. na straně 40.

Anglický jazyk - zopakuj si barvy: https://www.youtube.com/watch?v=pUPM3DtK9so

 

7.ročník - učivo do 11.5.

Český jazyk - uč. str. 54/4 a vypiš jen slovesa ( ptáme se na ně Co dělá? Co děláme?...) a urči osobu a číslo (díváme se 1.os., č. mn.). Přečti si rámeček na str. 54 dole a věty pod ním a na str. 55 (čas minulý, přítomný, budoucí) a rámeček s časováním slovesa SKÁKAT ve všech časech. Napiš 55/1 (BĚHAT: Běžel domů.  Běžíme na vlak. Poběžíme do školy.) Pokud si nebudeš vědět rady, vysvětlím na messengeru.

Matematika - uč. str. 24/19, str. 31/5

Přírodopis - přečti si: uč. str. 66 - 68 Sudokopytníci. Podívej se na dokument:

Jelen: https://www.youtube.com/watch?v=f5vyCXcDXM8

Srnec: https://www.youtube.com/watch?v=ZPS91ugIryU

Prase divoké: https://www.youtube.com/watch?v=BeV6A8I2oOU

Zeměpis - Jihomoravský kraj uč. str. 50 - 51, vypracuj v prac. sešitě

podívej se na dokument: https://www.youtube.com/watch?v=CCc7o8dB3AE

Dějepis - BITVA U LIPAN -  uč. str. 52 - 53,  kapitolu přečíst, písemně vypracovat  3. a 4. otázku na straně 53.

Občanská výchova - DEMOKRATICKÉ USPOŘÁDÁNÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI - přečíst uč. str. 37 (zejména prostuduj barevný rámeček)

Podívej se na prezentaci:

https://drive.google.com/file/d/17HNmSNGILLRY2_rX0P19CqOW0r-yZlUx/view?usp=sharing

Anglický jazyk - předložky on, in, under: https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

 

8. ročník - učivo do 11.5.

Český jazyk - uč. str. 46/1 a (vypiš opravdu jen několikanásobný podmět a přísudek (Martin a Petr se vydali), str. 47/2 a (utvoř krátké věty (Kina a divadla se otevřela.)

Matematika - David a Lukáš: uč. str. 56/28 (POZOR - nejde odčítat najednou, musíš postupně), 56/29, 32

Martina -zopakuj si dělení se zbytkem: uč. str. 18/2,3 (31:6 = 5(1) ),pracovní sešit 29/6

Přírodopis - přečti si str. 50 Onemocnění nervové soustavy, písemně: 49/1,4 (Podle obrázku na str. 49), 50/1,2

Dějepis - TECHNICKÉ VYNÁLEZY – uč. str. 46 - 47 kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  2. a  3. otázku na straně 47.

Podívej se na video:  https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

Občanská výchova - SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: uč. str. 34 - 35 kapitolu přečíst, písemně vypracovat  otázky 1. 2. 3.  na str. 36.

Anglický jazyk - předložky on, in, under: https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

zopakuj si obličej, procvič i nová slovíčka: https://www.youtube.com/watch?v=Ma5EMrurTmU

 

9. ročník - učivo do 11.5.

Český jazyk - uč. str. 50/6, ze cv. 51/7 vypiš 10 podst. jmen a urči rod a vzor, 4 přídavná jména (víc jich tam není) a urči rod a vzor (MLADÝ  nebo JARNÍ), 8 sloves

Matematika - uč. str. 56/28 (POZOR - nejde odčítat najednou, musíš postupně), 56/29, 32

Přírodopis - přečti si str. 70 - 71 Krajina, písemně 71/1, 2

Zeměpis - přečti si str. 48 - 49 Oceánie, podívej se na Nový Zéland: https://www.youtube.com/watch?v=NhYwFTO6v68

Novou Guineu: https://www.youtube.com/watch?v=jOrBWENVL5Y

Chemie - přečti si Dobro a zlo chemie str. 39 a Látky, které příroda neznala 39 - 41 nahoře

Občanská výchova - KULTURA uč. str. 43 - 45 kapitolu přečíst,  písemně vypracovat  otázku 4. na  str. 45

Podívej se na prezentaci:   https://slideplayer.cz/slide/3154143/

Anglický jazyk - geometrické tvary (Shapes): https://www.youtube.com/watch?v=FKI-P-7lopM

ZOO: https://www.youtube.com/watch?v=qb1oKClLzRM

 

 

 

6. ROČNÍK - UČIVO DO 4. 5.

Český jazyk - vyčasuj slovesa: pracovat, kupovat, mýt, lyžovat (přečti si modrý rámeček na str. 44 dole), napiš str. 45/5

Čtení - čít. str. 60 - 61 Pohled do očí

Matematika - str. 55/ 20, 21, 25, 27

Přírodopis - Hospodářsky významné rostliny: přečti si str. 45 - 47 Cibulová zelenina, ovoce, písemně 47/1, 4, 5

Zeměpis - Na internetu zjisti a napiš názvy památek "7 nových divů světa"

Fyzika - /userfiles/file/F6_do_15_5.docx

Občanská výchova - Kliknutím si otevři test. Odpověz na otázky:

https://drive.google.com/file/d/1SJ27ERSThx0PLhY-yT6dMGIb9i9JxJvv/view?usp=sharing


Anglický jazyk- podívej se a zopakuj si: https://www.youtube.com/watch?v=Y4gzN6JOSPg

 

7. ROČNÍK - UČIVO DO 4. 5.

Český jazyk - str. 53/1 napiš cvičení a podtrhej slovesa (ptáme se na ně CO DĚLÁ? CO DĚLÁME?),vypiš slovesa z posledních 2 řádků a urči u nich osobu a číslo,   str.54/3

Čtení - čít. 47 - 48

Matematika - uč. 24/17, 18 a násobení pod sebou číslo 137 vynásob 9, 5, 7, 3, 8 a 4( budeš mít 6 příkladů na násobení pod sebou)

Přírodopis - str. 65 -66 Ploutvonožci, kytovci a chobotnatci   Koukni na video:

ploutvonožci: https://www.youtube.com/watch?v=_-NejCuHDz4

kytovci: https://www.youtube.com/watch?v=lBko8YT9Lmo

              https://www.youtube.com/watch?v=4U20UtkXnLY

chobotnatci: https://www.youtube.com/watch?v=1oFnIpX_WKk

Zeměpis - uč. 48 - 49 Kraj Vysočina - přečti si v učebnici a vyplň v prac. sešitě, podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=1voWVcPcI-g

Fyzika - /userfiles/file/F7_do_15_5.docx

              /userfiles/file/F7_Zvuk.pdf

Dějepis- ČÍM A JAK VÁLČILI HUSITÉ -uč. str.50 -51,kapitolu přečíst, písemně vypracovat 1. a 2. otázku na straně 51.

Podívej se na videa: https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk

                                     https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

Občanská výchova - Kliknutím si otevři test, odpověz na otázkyhttps://drive.google.com/file/d/1T7ye5yWRVCEcndBX5P0MELRjYtJgbiic/view?usp=sharing

Německý jazyk - Podívej se na video:   https://decko.ceskatelevize.cz/nemcina-s-mitzi-a-maus

Anglický jazyk - podívej se a zopakuj si: https://www.youtube.com/watch?v=Y4gzN6JOSPg

 

8. ROČNÍK - UČIVO DO 4.5.

Český jazyk - str. 45/5 - vyber si 2 slovesa a vyčasuj je v čase přítomném, minulém i budoucím, 45/6 - jen napsat

Čtení - dočti Strašidelnou historii

Matematika - David a Lukáš: str. 55/ 20, 21, 25, 27

Martina: str. 51/16 (nebudeš dělit dvouciferným číslem,  čísla v 1. sloupci děl 4 a ve 2. sloupci děl 7, třetí zatím nepočítej), 16/14

Přírodopis - Nervová soustava str. 47 - 49 - přečti si novou látku a podívej se na dokument: https://www.youtube.com/watch?v=i3tQYqV5cvo

Zeměpis - dočti si Jihovýchodní Evropu str. 48 - 49: Albánie, Rumunsko, Bulharsko, písemně: 49/2, 3, 4

Fyzika - /userfiles/file/F8_do_15_5.docx

             /userfiles/file/F8_Zrcadla_1.pdf

             /userfiles/file/F8_Zrcadla_2.pdf

Dějepis- ČESKÁ KULTURA KONCEM 19. STOLETÍ uč. str. 44 -45 kapitolu přečíst. Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo

Občanská výchova - Kliknutím si otevři test a odpověz na otázky: https://drive.google.com/file/d/1mRtlNd3dikHLV6xN6DoPYkMgDPdxSQbR/view?usp=sharing

Výchova ke zdraví - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - EKOLOGIE. Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=OcrEkIVNueo

https://www.youtube.com/watch?v=DUTqXpnzILU

Německý jazyk - Podívej se na video:   https://decko.ceskatelevize.cz/nemcina-s-mitzi-a-maus

Anglický jazyk - podívej se a zopakuj si: https://www.youtube.com/watch?v=Y4gzN6JOSPg

 

 9. ROČNÍK - UČIVO DO 4.5.

Český jazyk - Zopakuj si - když je podmět rodu mužského životného, píšeme v přísudku -i (Lvi řvali. Kamarádi spali.) Napiš:                uč. str. 49/3, 50/4   Když je podmět rodu mužského neživotného, píšeme v přísudku -y (Stromy šuměly. Domy hořely.)               uč. str. 50/5

Čtení - dočti Bílou nemoc - do str. 73

Matematika - str. 55/ 20, 21, 25, 27

Přírodopis - Opadavé listnaté lesy str. 68, Severské jehličnaté lesy str. 68 - 69, Tundra str. 69   Koukni na dokumenty:            Tajga: https://www.youtube.com/watch?v=_rdZn8rsSRs

https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw

Zeměpis - napiš: 47/1, 2, 3, 4

Chemie - str. 38 Bílkoviny   Koukni na začátek videa -asi 2 minuty (dál už je to moc složité): https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs

Fyzika - /userfiles/file/F9_elektr%C3%A1rny.pdf

               /userfiles/file/F9_ELEKTR%C3%81RNY_DO_15_5.docx

Občanská výchova - Kliknutím si otevři test. Odpověz na otázky: https://drive.google.com/file/d/12-fdZvqzzVJKVBGxZvIlCdthPxCl5D4l/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12-fdZvqzzVJKVBGxZvIlCdthPxCl5D4l/view?usp=sharing

Výchova ke zdraví - DEN ZEMĚ - EKOLOGIE. Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=DUTqXpnzILU

https://www.youtube.com/watch?v=psny0FhM3xc

Anglický jazyk - podívej se a zopakuj si: https://www.youtube.com/watch?v=Y4gzN6JOSPg

 

 

6. ročník - učivo do 27.4.

Český jazyk - vyčasuj slovesa: běžet, mávat, žít, slyšet ( může ti pomoct tabulka na str. 40), na str. 44 nahoře si přečti modrou tabulku a  napiš 44/2 (všechny koncovky doplňuj podle té tabulky! )

Čtení - čít. 57 - 59 Jak voní vzduch

Matematika - uč. str. 53/9, 10, 54/13, 14, 16, 55/19, procvič si pamětné sčítání: http://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani/scitani-desitek-a-dvojcifernych-cisel

Přírodopis - odpověz písemně: 40/3, 4, 5 (odpověď najdeš na str. 41), 40/6,7 (odp. na str. 42-43), přečti si str. 44 - příští týden si Vás vyzkouším ústně (facebook)

Zeměpis - uč. str. 43 - 45 - přečti si a prohlédni si obrázky

Dějepis - podívej se na Byl jednou jeden člověk: https://www.youtube.com/watch?v=iOC6xHzUaxA

Občanská výchova - Opakování: Písemně odpověz na otázky v učebnici na straně 38.A/1; B/1; C/2; D/3; E/2

Anglický jazyk - stále procvičuj učivo z minulého týdne

 

 

7. ročník - učivo do 27.4.

Český jazyk - napiš pádové otázky a zopakuj si je (měla bys je umět zpaměti), str. 32/5 - napiš slova do sloupečku pod sebe a urči pád a číslo (jednotné nebo množné)

Čtení - čít. 44 - 46 Narodilo se štěně

Matematika - str. 22/13, str. 23/14, 16, číslo 86 vynásob 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (příklady 86 . 3, 86 . 4.... pod sebou)

Přírodopis - přečti si ŠELMY str.61 - 64, podívej se na dokument: šelmy kočkovité https://www.youtube.com/watch?v=z71-RhqA3sk

šelmy psovité https://www.youtube.com/watch?v=laaSsGkEjAw

šelmy medvědovité https://www.youtube.com/watch?v=Pq7js3kX3gI

Zeměpis - Pardubický kraj str. 46 - 47, podívej se na prezentaci (ale nelekni se úvodu :-) ): https://www.youtube.com/watch?v=jpmi8fMrWVQ

Připomeň si i Královéhradecký kraj: https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ

Dějepis - Kliknutím si otevři test.Odpověz na otázky: https://drive.google.com/file/d/14KjuquMTXm8iBUVxhmVyyZyOlDu2_5Lo/view?usp=sharing

Občanská výchova - POLITICKÉ STRANY A SPOLKY -přečíst uč. str. 36, písemně vypracovat otázky 1.a 2. na straně 36

Anglický jazyk - stále procvičuj učivo z minulého týdne

 

 

8.ročník - učivo do 27.4.

Český jazyk - str. 44/3a - ze 3 vět vytvoř jednu a několikanásobným podmětem ( Nad zahradou poletují sýkorky, kosi a špačci.), 45/4a, 45/5a (V parku rostou břízy, duby a smrky.)

Čtení - čít. 66 - 68 - další část Strašidelné historie

Matematika - Lukáš a David: uč. str. 53/9, 10, 54/13, 14, 16, 55/19, procvič si pamětné sčítání: http://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani/scitani-desitek-a-dvojcifernych-cisel

Martina: uč. 50/12 (pozor na to, abys v zápise čísel měla desetinnou čárku správně pod sebou) a opakování 11/2, 16/13

Přírodopis Péče o kůži, onemocnění kůže str. 46, pís. 46/1, 2, 3 dole

Zeměpis -  pokračování Jihovýchodní Evropy: Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Makedonie str. 47 - 48

Dějepis - Kliknutím si otevři test.Odpověz na otázky: https://drive.google.com/file/d/1-4lIlv6fkVA7yUD79277qK-ztZaeH3GL/view?usp=sharing

Občanská výchova - OPAKOVÁNÍ: písemně vypracovat otázky 4, 6, 8 , 17 z Opakování v učebnici na straně 33/dole

Anglický jazyk - stále procvičuj učivo z minulého týdne

 

 

9. ročník - učivo do 27.4.

Český jazyk - str. 48/3 (nejdřív si přečti a zamysli se, kde zzačínají a končí věty, pak napiš), 48/4a (seřaď správně slova ve větách), 48/5 (napiš cvičení a podtrhej podmět a přísudek) - VŠECHNA CVIČENÍ PROCVIČÍME NA FB V ÚTERÝ V 11 HODIN)

Čtení - čít. 68 - 70 Bílá nemoc - první část

Matematika - uč. str. 53/9, 10, 54/13, 14, 16, 55/19, procvič si pamětné sčítání: http://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani/scitani-desitek-a-dvojcifernych-cisel

Přírodopis - uč. 66 - 67 - Středozemní tvrdolisté lesy, stepi, podívej se na dokument -

Středomoří: https://www.youtube.com/watch?v=h6yDi2XUDeU

stepi: https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w

Zeměpis - Austrálie str. 46 - 47 Koukni se na dokument (stačí část): https://www.youtube.com/watch?v=ThAoeGL1m40

Občanská výchova - OBRANA VLASTI uč. str.40 42, přečíst barevné rámečky na straně 41,písemně vypracovat Otázky a úkoly: 1. a 2. na straně 42.

Anglický jazyk - procvičuj stále učivo z minulého týdne

 

6. ročník - učivo do 20.4.

Český jazyk - učebnice str. 42/11 b - vyber 5 sloves a urči osobu (např. povídá - on povídá - 3. osoba), str. 43/12 a, b, d (podstatná jména podtrhni jinou barvou než slovesa), zopakuj si abecedu: http://cestina.hrou.cz/c/abeceda/serad-slova-podle-abecedy-1

Čtení - čít. str. 55 - 56 O polepšených hříšnících

Matematika - str. 52 - tabulka nahoře - podívej se na sčítání, odčítání a jak se dělá zkouška, napiš 52/1, 3, 5 (5. cvičení i se zkouškami), 53/6 - kde je * nezapomeň na zkoušku, dál procvičuj násobilku: http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka

Přírodopis - písemně: 40/3 (podívej se do tabulky na str. 35), 40/4 (najdi v tabulce na str. 36), 40/5 (tab. str.32), 40/6 (tab. str. 31), 40/15 (tab. str. 39), 40/16 (str. 36)    Přečti si Skupiny jednoděložných rostlin str. 41 - 43

Zeměpis - Cestujeme a poznáváme svět str. 41 - 42, pís. 42/1,  podívej se na některá krásná místa v Evropě: https://www.youtube.com/watch?v=-KErzMUKHI0

Občanská výchova - ÚSTAVA – uč. str. 35 – 36, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky 1., 3., 4. na straně 36 (dole)

Anglický jazyk - procvič si slovíčka: Toys (hračky) https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY

                               procvič si některé fráze: https://www.youtube.com/watch?v=xo1ySIjTiV8

 

 

7.ročník - učivo do 20.4.

Český jazyk - napiš 52/24 (v 1. pádě množ. čísla- siláci, zpěváci...), přečti si skloňování vzorů předseda a soudce v tabulce  na str. 52, písemně 52/25 - do 2 sloupců rozděl slova podle vzorů - ( všechna, která končí na -a patří ke vzoru předseda), procvič si pods. jména rodu mužského: http://cestina.hrou.cz/c/podstatna-jmena/podstatne-jmeno-muzsky-rod

Čtení - čít. 41 - 43

Matematika - budeme opakovat: str. 22/11 (tabulku si překresli do sešitu, příklady piš pod tabulku  a do ní doplňuj jen výsledky), opakuj násobilku: http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka

Přírodopis - přečti si letouny a hlodavce- str. 58 - 60, pís. 61/1, 2, 3 Koukni na dokument: https://www.youtube.com/watch?v=dT6Y3gVs15E

Zeměpis - Královéhradecký kraj str. 44 - 45, přečíst

Občanská výchova - VLÁDA, MINISTŘI A PREZIDENT – přečíst uč. str. 34 + 35, písemně vypracovat otázky 3. a 4. na straně 35

Dějepis - HUSITÉ A KŘIŽÁCI - uč. str. 48 – 49, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky 3., 4., 5. na str. 49

Podívej se na prezentaci: https://www.oblacna.cz/images/_files/DUM/VY_32_Inovace_6_330.pdf

Anglický jazyk - zopakuj si pozdravy, zájmena a některé fráze: https://www.youtube.com/watch?v=rCBaRwHa6q4

                                                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=xo1ySIjTiV8

 

 

8. ročník - učivo do 20.4.

Český jazyk - přečti si žlutou tabulku na str. 43 - začínáme probírat věty s několikanásobným podmětem. Str. 43/1 - ze cvičení vypiš 2 věty s jednoduchým podmětem a 2 věty s několikanásobným podmětem a podtrhej podmět a přísudek. Str. 44/2 - cvičení opiš, pokud zvládneš, podtrhej podmět a přísudek. Domluvíme si telefonickou konzultaci a tohle cvičení spolu probereme.

Čtení -  čít. str. 63 Nejen sůl nad zlato, str. 64 - 65 - část Strašidelné historie

Matematika - Lukáš a David: str. 52 - tabulka nahoře - podívej se na sčítání, odčítání a jak se dělá zkouška, napiš 52/1, 3, 5 (5. cvičení i se zkouškami), 53/6 - kde je * nezapomeň na zkoušku, dál procvičuj násobilku: http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka

                        Martina: uč. str. 49/4, prac. sešit 22/9, procvičuj násobilku: http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka

                                       a des. čísla: http://matematika.hrou.cz/c/desetinna-cisla/scitani-desetinnych-cisel-1-desetinne-misto

Přírodopis - Kůže - str. 45 - 46, pís. 46/1, 2, 3 nahoře

                       Podívej se na dokument: https://www.youtube.com/watch?v=yuA97bj0tTQ

Zeměpis - Jihovýchodní Evropa str. 46 - 47 - přečti si látku až po Chorvatsko, podívej se na dokument: https://www.youtube.com/watch?v=kJ0rTdxZsAs

Dějepis - HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ PO ROCE 1848 – uč. str. 42 - 43 kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázku č. 2. na straně 43.

Podívej se na prezentaci: https://old.zsmysl.cz/web/file/průmyslová_revoluce_2._část.pdf

Občanská výchova - OPAKOVÁNÍ: písemně vypracovat otázky 1. a 2. z Opakování na straně 33/dole

(odpovědi najdeš v učebnici na str. 22- 24 )

Výchova ke zdraví - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI – KRIZOVÉ SITUACE

Podívej se na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/3261991/

Anglický jazyk - procvičuj si základní slovesa a fráze: https://www.youtube.com/watch?v=xo1ySIjTiV8

                                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=rCBaRwHa6q4

                                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=4GIvtVFahLw

 

 

9. ročník - učivo do 20.4.

Český jazyk - uč. str.47 - zopakuj si druhy vět, napiš básničku - na každý řádek novou větu a urči jejich druh, 47/2 doplň písmena na začátku vět a znaménka na konci a napiš, 47/2b - seřaď podle abecedy. Abecedu si procvič: http://cestina.hrou.cz/c/abeceda/serad-slova-podle-abecedy-1

Čtení - str. 64 - 67 Tajemství písma

Matematika - str. 52 - tabulka nahoře - podívej se na sčítání, odčítání a jak se dělá zkouška, napiš 52/1, 3, 5 (5. cvičení i se zkouškami), 53/6 - kde je * nezapomeň na zkoušku, dál procvičuj násobilku: http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka

Přírodopis - Velké ekosystémy na Zemi str. 64 - 66 (pouště a polopouště ještě ano)

                     Podívej se na dokument: tropické deštné lesy: https://www.youtube.com/watch?v=64qe5btNZiE

                                                                savany: https://www.youtube.com/watch?v=wO2_myD6Jbc

                                                               pouště: https://www.youtube.com/watch?v=wyfuuXCg3Dw

Chemie - str. 36 - 37 Sacharidy

Zeměpis - Jižní část Jižní Ameriky str. 44 - 45, pís. 45/1,2,3, zkoukni: https://www.youtube.com/watch?v=_3TJtjPowm0

Občanská výchova - TRESTNÝ ČIN – uč. str. 38 – 39, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky: 2., 3., 4. na straně 40.

(odpovědi najdeš v učebnici na str. 39 barevné rámečky)

Výchova ke zdraví - ZDRAVÍ A NEMOC

Podívej se na prezentaci: http://www.zsstepankovice.cz/_files/zsstepankovice-4d8d164310a9766196352c450eb6f905/22_20_fi_dum_vyuka.ppt

Anglický jazyk - procvičuj geometrické tvary: https://www.youtube.com/watch?v=_nAmFgIQ-Aw

 

 

6. ročník - učivo do 8.4. - tentokrát až do Velikonoc

Český jazyk - učebnice str. 41/7 (vy voláte - 2.os. č. mn.), 41/9 napsat, vyčasuj 4 slovesa ze cvičení 9 (pomůže ti tabulka na str. 40), přečti si rámeček nahoře na str. 42 , zopakuj si vyjmenovaná slova: http://cestina.hrou.cz/c/vyjmenovana-slova

Čtení - čít. str. 50 - 52 Pohádka ze scénáře, čít. str. 53 - 54 O dvou bratrech a spravedlivém trestu

Matematika - 50/26, 51/28, 51/29, 51/31, 51/33, zopakuj si násobilku: http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka

Přírodopis - pís. 40/1,2, přečti si další dvouděložné rostliny - str. 35 - 40

Zeměpis - opakování - pís. 40/1, 2, 3, 4

Občanská výchova - KRÁLOVSTVÍ NEBO REPUBLIKA – uč. str. 34 – 35, kapitolu přečíst, písemně vypracovat 1. a 2. otázku na str. 35

Anglický jazyk - zopakuj si podle odkazů slovíčka z předchozích 2 týdnů

Fyzika - /userfiles/file/F6_do_15_4.docx

 

7. ročník - učivo do 8.4 - tentokrát až do Velikonoc

Český jazyk - Učebnice str. 50/19 - jen opiš a doplň, 50/20 - napiš věty, 51/23 (pozor na vzory pán a hrad - mrazy - hrady, Kosi - páni), zopakuj si vyjmenovaná slova: http://cestina.hrou.cz/c/vyjmenovana-slova

Čtení - čít. str. 37 -39 Chropyně, 39 - 41 Pardubice...

Matematika - Uč. str.54/19, trochu opakování - str. 21/5, 21/6, 22/9, zopakuj si násobilku: http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka

Přírodopis - Skupiny savců - Vejcorodí, vačnatci - str. 56 - 57

Koukni se na ptakopysky:https://www.youtube.com/watch?v=ROzVww6BA2s  ježuru: https://www.youtube.com/watch?v=3QncZqiSoEE

klokany: https://www.youtube.com/watch?v=F5ykiDF5poU

Přečti si hmyzožravce - str. 57 - 58, písemně: 58/1, 2, 3

Zeměpis - podle mapy na str. 29 si zopakuj hory a nížiny ČR, řeky a kraje a krajská města

Dějepis - DOBRÝ KRÁL VÁCLAV- uč. str. 46 – 47, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky 1., 2., 4. na str. 47

Podívej se na prezentaci: https://www.oblacna.cz/images/_files/DUM/VY_32_Inovace_6_333.pdf

Občanská výchova - VLÁDA, MINISTŘI A PREZIDENT– přečíst uč. str. 33 + na straně 34 šedý rámeček. Písemně vypracovat otázky 1. a 2. na straně 35

Anglický jazyk - zopakuj si podle odkazů slovíčka z předchozích 2 týdnů

Fyzika - /userfiles/file/F7_do_15_4.docx

 

8. ročník - učivo do 8.4. - tentokrát až do Velikonoc

Český jazyk - uč. str.  41/28- opsat a určit tvrdá a měkká příd. jm. (podle tab. str.38), 41/29 opsat, podtrhat příd. jm., u 4 z nich určit rod, číslo, pád,  41/31 opsat, podtrhat příd. jména,  41/32 - vypiš jen měkká příd. jména.

Procvič si přídavná jména: http://cestina.hrou.cz/c/pridavna-jmena/pridavne-jmeno-cestina

 Zopakuj si vyjm. slova: http://cestina.hrou.cz/c/vyjmenovana-slova

Čtení: čít. 59 - 62 Žlutá vlajka

Matematika: Lukáš a David - 50/26, 51/28, 51/29, 51/31, 51/33, zopakuj si násobilku: http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka

                       Martina - odčítání desetinných čísel - zase musíš dát pozor, abys měla desetinnou čárku v příkladech správně pod   sebou  uč. str. 40/6, tabulka 40/10 - překresli si ji na papír a doplň do ní výsledky (počítej na jiném papíře), prac. sešit 22/8 Zopakuj si násobilku: http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky

Přírodopis: Zopakuj si vylučovací soustavu: https://www.youtube.com/watch?v=Oq2pjtC73ts

                    písemně - jaké znáš nemoci vylučovací soustavy?

Zeměpis: Itálie, Řecko - str. 44 - 45, pís. 45/1,2, 4 (mapa vzadu na obalu knihy) Koukni se na video - Itálie:  https://www.youtube.com/watch?v=u30ijv72dU4

Řecko: https://www.youtube.com/watch?v=TONyFg_GIdM

Dějepis: ROK 1848 – uč. str. 40 - 41 kapitolu přečíst, písemně vypracovat 1. a 3. otázku na straně 41.

Podívej se na prezentaci: http://skolakr.cz/wp-content/uploads/DUM/DJ/Rok-848-prezentace.pdf

Občanská výchova - INFORMACE O ZAMĚSTNÁNÍ – uč. str. 31 – 33, kapitolu přečíst, písemně vypracovat: Otázky a úkoly 2. a 4. na straně 33

Výchova ke zdraví: Podívej se na prezentaci: https://drive.google.com/file/d/1XmqvjNP2535Oi8f1cIaLa-If4fmF4RlV/view?usp=sharing

Anglický jazyk: Opakuj slovíčka podle odkazů z posledních 2 týdnů

Fyzika: /userfiles/file/F8_do_8_4_20.docx

 

9. ročník - učivo do 8.4. - tentokrát až do Velikonoc

Český jazyk: trocha opakování -  uč. 43/2 (rozděl do 2 sloupců - tvrdá, měkká, 1 vybrané tvrdé a jedno měkké skloňuj - můžeš podle tabulky na str.42 - 43), 43/3b (napiš v jednotném čísle), 44/4b (urči číslo a pád podtržených výrazů), procvič si příd. jm.: http://cestina.hrou.cz/c/pridavna-jmena/pridavne-jmeno-cestina

Zopakuj si vyjmenovaná slova: http://cestina.hrou.cz/c/vyjmenovana-slova

Čtení: čít. 61 - 63 Nečekané setkání

Matematika: 50/26, 51/28, 51/29, 51/31, 51/33, zopakuj si násobilku: http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka

Přírodopis: Vliv živé přírody na organismy uč. 59 - 61, pís. 62/1, 2, 4    Společenstvo, ekosystémy uč. 62 - 63, pís. 64/1, 2, 4, 6,7

Chemie: Organické látky str. 34 - 35

Občanská výchova: PRÁVNÍ OCHRANA OBČANA – uč. str. 37– 38, kapitolu přečíst

Podívej se na prezentaci: https://drive.google.com/file/d/1RMKn1Sfpd-ZBIbBtNYKLGm1axv1HJq0T/view?usp=sharing  

Anglický jazyk:  opakuj slovíčka podle odkazů v posledních 2 týdnech

Fyzika: /userfiles/file/F9_do_15_4_20.docx

 

 

 

6. ročník - učivo do 30.3.

Český jazyk - učebnice str. 41/4 - vyčasuj 4 slovesa (vyber si), může ti pomoct tabulka na str. 40, str. 41/5 - urči osobu a číslo (ono spí - 3.os., č. j.) - opět můžeš použít tabulku na str. 40

Čtení - čít. str. 48 - 49

Matematika - uč. str. 49/16, 17, 20, 50/22, 23

Přírodopis - Krytosemenné rostliny - uč. str.29 - 30 

                     podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=c9exDF4wFkQ

                     Skupiny dvouděložných rostlin - str. 30 -33 - přečti si a prohlédni si obrázky

Zeměpispísemně odpověz na otázky str. 38/1,2,4,  přečti si Doprava osob, nákladů a informací- str.39 - 40

Občanská výchova - STÁTNÍ SYMBOLY – uč. str. 32 – 33, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky na str. 33

Anglický jazyk - opakování slovní zásoby - Family: https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

                                                                             Numbers : https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA

                                                                              Colours: https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

 

7. ročník - učivo do 30.3.

Český jazyk - učebnice str. 48/14, 49/15, přečti si tabulku na str.50 - vzor hrad, stroj, str. 50/18 - rozděl do 2 sloupců podle vzoru hrad a stroj

Čtení - čít. str. 35 - 36

Matematika - str. 53/3, 4, 5, 54/9, 10 (písemně pod sebou)

Přírodopis - Ptáci chovaní pro užitek i pro radost -  str. 53 - 54, Savci - str. 54 - 56 (králík), písemně - 56/1,2

Zeměpis - Liberecký kraj - str. 42 - 43, písemně 43/1, 2,

                  koukni na video: https://www.youtube.com/watch?v=21MSUs1EH8I

Dějepis - ZAČÁTEK HUSITSKÝCH VÁLEK - uč. str. 44 – 45, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky na str. 45

Občanská výchova - PARLAMENT, VOLBY– uč. str. 31 – 33, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky a úkoly na str. 33

Anglický jazyk - opakování slovní zásoby- Food (jídlo):  https://www.youtube.com/watch?v=YC1HfRDWwQQ

                                                                             Pets (Domácí zvířata): https://www.youtube.com/watch?v=oDDkLGcje00

                                                                             Face (obličej): https://www.youtube.com/watch?v=Ma5EMrurTmU

Německý jazyk - Opakování probraných okruhů podle sešitu, procvičování a opakování slovní zásoby

 

8. ročník - učivo do 30.3.

Český jazyk - str. 42/33 ( kozí mečení...Piš celé věty), 42/34, 35b, 36a (tráva: travní, travnatý, zatravněný..)

Čtení - čít. 57 - 58

Matematika - Lukáš a David:  uč. str. 49/16, 17, 20, 50/22, 23

                    Martina: pracovní sešit str. 21/1, 2, 3 (pokračuje až na str. 22), zkus slov. úlohy 22/4, 5, 6

Přírodopis - Vylučovací soustava - str. 43 - 44, pís. 44/1, 2

                    Koukni na video: https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg

Zeměpis -přečti si -  Jižní Evropa- str. 42, Španělsko, Portugalsko - str. 43

DějepisOPAKOVÁNÍ – uč. str. 36 – 37, kapitolu přečíst

                 PALACKÝ A NÁRODNÍ OBROZENÍ - uč. str. 38 – 39, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky na str. 39

Občanská výchova: OVĚŘOVÁNÍ LISTIN – uč. str. 29 – 30, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky a úkoly na str. 30

Výchova ke zdraví:

http://www.zsstepankovice.cz/_files/zsstepankovice-cc139041c99f7102b5df240bb03fcd39/22_03_fi_dum_vyuka.ppt

   http://www.zsstepankovice.cz/_files/zsstepankovice-6c86742668ea82f9154ff4b39d60579f/22_04_fi_dum_vyuka.ppt

 

Anglický jazyk - opakování slovní zásoby - Months (měsíce v roce): https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

                                                                             Toys (hračky): https://www.youtube.com/watch?v=0tBTF6qV1ZY

                                                                              Colours (barvy): https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

Německý jazyk - Opakování probraných okruhů podle sešitu, procvičování a opakování slovní zásoby

 

9. ročník - učivo do 30.3.

Český jazyk - str. 45/7 , 8a, b - stačí 5 pods. jmen, c - stačí 5 sloves

Čtení - čít. 57 - 60 Najdi se a překonej!

Matematika - uč. str. 49/16, 17, 20, 50/22, 23

Chemie - Vzácné dary země str. 31 - 33, video: https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0

Přírodopis - Vliv neživé přírody na organismy - str. 55 - 58, písemně - 59/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Zeměpis - Severní část Jižní Ameriky str. 42 - 43, pís. 43/1,2,3,4

                 Brazílie : https://www.youtube.com/watch?v=DafQD3JwSgo

Občanská výchovaLÁTKY POŠKOZUJÍCÍ ZDRAVÍ – uč. str. 35 – 37, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky a úkoly na str. 37

Výchova ke zdravíhttps://www.youtube.com/watch?v=O9hVppW3tyw  

                                     https://slideplayer.cz/slide/3216610/

Anglický jazyk - opakování slovní zásoby: Family (rodina): https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

                                                                             Clothes ( oblečení): https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U

                                                                            Pets (domácí zvířata):https://www.youtube.com/watch?v=oDDkLGcje00

 

 

 

6.ROČNÍK - Učivo do pondělí 23.března

Český jazyk: Slovesa - str. 40 - přečíst obě tabulky, napsat 40/3, 39/7

                    Čtení: čítanka str. 45 - 47

Matematika: uč. str.47/5, 48/6, 9, 12, 49/14  Každý den něco, není nutné spočítat všechno najednou

Přírodopis: Nahosemenné rostliny - dokončení - přečíst po str. 28, písemně odpovědět na otázky: 28/1, 3, 4   

                  Podívej se na krátký dokument: https://www.youtube.com/watch?v=jWPUFtPJIMs

Zeměpis: Přečíst str. 37-38 Zemědělství ve světě

Dějepis: opakování – učebnice str.31 – 40 – odpovědi za článkem (str.33,36,39) vypracovat do sešitu

              přečíst kapitolu - STAROVĚK NA DÁLNÉM VÝCHODĚ (str.40- 42)

              POČÁTEK ŘECKÝCH CIVILIZACÍ (str.43-45)

Anglický jazyk:Procvičování slovesa TO BE :  https://www.youtube.com/watch?v=xo1ySIjTiV8

                        Jaro - Spring : https://www.youtube.com/watch?v=nOqlvHhY284

Fyzika:Vypracuj :  /userfiles/file/F_6_procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD.docx

Občanská výchova: NÁROD, STÁT A VLAST – uč. str. 30 – 31, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky na str. 31

 

7.ROČNÍK - Učivo do pondělí 23. března

Český jazyk: str. 45 - vzory podstatných jmen rodu mužského, písemně str. 46/5 rozděl do 6 sloupců podle vzorů

                    str. 47 skloňování vzorů PÁN, MUŽ, písemně str. 48/11, 13

                    Čtení: str.70 - 72

Matematika: 40/43, 41/5, 40/1 (dělení se zbytkem ), 53/2  Počítej každý den něco, ne všechno najednou.

Přírodopis: str. 49 - 50 , písemně 50/2,3,4,   str. 51 -52, písemně 52/2

Zeměpis: Ústecký kraj str. 40- 41 podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=awkc3itjqMs

Dějepis: DÍVÁME SE DO TALÍŘE - uč. str. 42 – 43, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky na str. 43

Německý jazyk: Opakování probraných okruhů podle sešitu, procvičování a opakování slovní zásoby

Anglický jazyk: oblečení - clothes : https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U

                        jaro - spring: https://www.youtube.com/watch?v=nOqlvHhY284

Fyzika: vypracuj-/userfiles/file/F_7_procvi%C4%8D.docx

Občanská výchova: KVALIFIKACE A REKVALIFIKACE – uč. str. 29 – 30, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky a úkoly na str. 30

 

 

8. ROČNÍK- Učivo do pondělí 23. března

Český jazyk: Zopakovat tvrdá a měkká přídavná jména - uč. 38 tabulka dole, napsat str. 40/24, 25, 41/30 

                     Čtení: čítanka str. 54 - 56

Matematika: Lukáš a David: uč. str.47/5, 48/6, 9, 12, 49/14  Každý den něco, není nutné spočítat všechno najednou.

                   Martina: sčítání desetinných čísel - nejdříve si spolu vysvětlíme po telefonu novou látku, pak str. 38/1, 39/2,3

Přírodopis: Zopakovat zásady správné výživy - str. 41 - 43, podívej se na dokument- https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs

Zeměpis: Finsko, Dánsko, Island - str. 40 - 41 - přečíst, najít státy a hlavní města na mapě na poslední straně učebnice (obal), podívej se na krátký dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=9ybHanRw80k

Německý jazyk: opakování probraných okruhů podle sešitu, procvičování a opakování slovní zásoby

Anglický jazyk: procvičování slovesa TO BE - https://www.youtube.com/watch?v=xo1ySIjTiV8

                         jaro - spring: https://www.youtube.com/watch?v=nOqlvHhY284

Fyzika: vypracuj - /userfiles/file/F8_procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD.docx

Dějepis: ROZVOJ DOPRAVY, PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE – uč. str. 34 – 35, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky na str. 35

Občanská výchova: ODDACÍ A RODNÝ LIST – uč. str. 27 – 28, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky a úkoly na str. 28

 

 

9.ROČNÍK - UČIVO DO PONDĚLÍ 23.BŘEZNA

Český jazyk: uč. str.44 - v čem se shoduje podstatné jméno s přídavným jménem

                    písemně: 44/5a, 45/6a - stačí 5 příd.jm.s pods. jm. a u nich 6b

                    Čtení: str. 54 - 56

Matematika: uč. str.47/5, 48/6, 9, 12, 49/14  Každý den něco, není nutné spočítat všechno najednou.

Přírodopis: Zopakovat Ekologie a životní prostředí str. 53, písemně 53/1,2

                Organismus a prostředí str. 53 - 54, písemně 55/1, 2, 3, 4, 5

Zeměpis: Přečíst str. 40 - 41 Jižní Amerika

              Podívej se na krátký dokument: https://www.youtube.com/watch?v=t8ZU9dvT3uc

Dějepis: opakování – začátek, průběh, konec II.světové války

              písemně do sešitu odpovědi na otázky str. 41

              přečíst kapitolu str. 43 – KLEMENT GOTTWALD

             str. 44-46 – ÚNOR 1948

Chemie: Přečíst str. 29 - 31 Soli

Anglický jazyk: What time is it?:  https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo

Fyzika: vypracuj - /userfiles/file/F9_procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD.docx

Občanská výchova: PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU – uč. str. 32 – 34, kapitolu přečíst, písemně vypracovat otázky a úkoly na str. 34


 

III. třída - Mgr. Barbora Hlaváčová

Paní učitelka posílá po dohodě s rodiče každému žákovi učivo e-mailem.

ANGLICKÝ JAZYK - UČIVO DO 15.6.(Honza, Patrik, Dominik)

Uč. str. 38 - možnost na zopakování probraných slovíček (políčko určíte pomocí barvy ve sloupci vlevo a čísla v řádku nahoře: blue - five: a cat)

Animals in a ZOO: https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE

                                  https://www.youtube.com/watch?v=HNJV5RjJwq8

Uč. str. 39 - vybarvi obrázky zvířat v ZOO

Vystříhej poslední kartičky na str. 63 a procvičuj nová slovíčka

Uč. str. 40 - vybarvi obrázky

Uč. str. 41 - spoj, vybarvi

 

 

Anglický jazyk do 29.5. (Honza, Patrik, Dominik)

Procvičujte slovní zasobu s pomocí obrázkového slovníku (vystříhaných kartiček)

Uč. str.34 - spočítej (count) zvířátka a hračky na obrázku a napiš (write) dolů do rámečků. Obrázek vybarvi a procvičuj si věty:                                 have   three   brown    dogs.    I    have    five    white    rabbits.

                                                          Já  mám     tři       hnědé    psy.     Já   mám   pět    bílých    králíků.

Podívej se na video (jen 1:15, pak se to opakuje) Do you have a pet? (Máš domácího mazlíčka?):  https://www.youtube.com/watch?v=dQgo02FCiqk

 

Uč. str. 35 - vybarvi obrázek 4, zkus procvičovat věty dole na stránce - cv.1.

Přečti si  věty dole na stránce - cv. 2 a nakresli podle nich obrázek do rámečku

 

Uč. str.36 - poslechni si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=Bun4j3V-ZBc              

vybarvi obrázek cv.1

 

 

ANGLICKÝ JAZYK DO 15.5. (Honza, Patrik, Dominik)

PETS - Domácí mazlíčci

učebnice str. 30/1 - najděte chybějící kousek obrázku, napište jeho číslo do rámečku a  vybarvěte ho. Zopakujte přitom slovíčka

učebnice str. 30/2 - do rámečku napiš, kolik je oslavenci let a znovu se podívej na video: https://www.youtube.com/watch?v=Z8FyLcCFaXU

Podívej se na video na některá domácí zvířátka ( U těch, která máš na str. 31 si procvič výslovnost): u 1. videa stačí 1. minuta

https://www.youtube.com/watch?v=TkkSRLEGIlQ

https://www.youtube.com/watch?v=93U4fvaIYCU

poslechni si výslovnost slova SNAKE - HAD:

https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/snake

učebnice 31/1 - dokresli obrázky

učebnice 32/1 - spoj a vybarvi, procvič si barvy

uč. str. 32/2 - vybarvi zvířátka: cat - black, hamster - orange, parrot - blue, dog - brown

uč. str. 33 - spoj a spočítej

STR. 63 - vystřihni si další slovíčka a nauč se je

 

Anglický jazyk do 30.4. - Patrik, Dominik, Honza

učebnice str. 26 /2 Colour (vybarvi) three yellow flowers, four red flowers, one blue flower, five pink flowers, two violet flowers, three orange flowers

uč. str. 27 - vybarvi poslední obrázek a procvič si věty: Happy birthday. I have cake.(Mám dort) I like cakes (Mám rád dorty) This is a present.(Tohle je dárek) A car for you. (Auto pro tebe)

uč. str. 28/1 - procvič si množné číslo: 1 star - 2 stars, 1 doll - 2 dolls, 28/2 - vybarvi květinu podle barevných pastelek

uč. 29 - zopakuj si slovíčka

Procvičuj slovíčka i podle nastříhaných kartiček a odkazů z minulého zadání

 

Učivo na měsíc duben

7. ročník SŠ : Terezka Kábrtová

Člověk a společnost: škola, učitelé a žáci, vztahy ve třídě, práva a povinnosti žáků, vztahy ve škole (odeslán pracovní list str. 27 – Výchova k občanství).

 

9. ročník SŠ: Klára Pitřincová

Člověk a společnost: - OV - opakování: Nakupování (zaslán list č.3, Učíme se pro život a list str.17 – Lidé kolem nás)

- doprava, pošta, telefonování (tato témata budou zpracována a odeslána v II. polovině dubna)

Dějepis – opakování: Jan Amos Komenský

Marie Terezie

Zápis byl zaslán a doporučeno sledovat na YOTUBE (Dějiny udatného….aj.)

Ve druhé polovině dubna budou zaslány materiály k tématům o I. světové válce a o T. G. Masarykovi.

 

7. ročník PŠ: Patrik a Dominik Šulcovi, Jan Rozum

Dějepis: - Dobrý král Václav IV. (uč. str.46 – 51), PL č.25, 26,27

- Husité a křižáci

- Čím a jak válčili husité

Občanská výchova: - Vláda, ministři a prezident

- Ministři a jejich resorty

- Prezident, jeho sídlo, pravomoc

( uč. str.33 – 35), PL str. 16

Žákům byl odeslán zápis a naskenované pracovní listy.

 

Anglický jazyk - do 15.4.

Procvič si čísla od 1- 10 s písničkou: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

Procvičuj  slovní zásobu: Family: https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

                                        Fruits and vegetables: https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo

Učebnice str. 21 - opakování

                str. 22 - vybarvi a spoj cv. 1

Poslechni si narozeninovou písničku (uč. str. 23): https://www.youtube.com/watch?v=90w2RegGf9w       

Uč. 24: Kolik je ti let? - How old are you? : https://www.youtube.com/watch?v=Z8FyLcCFaXU       

            24/1 vybarvi správný počet svíček

Uč. 25: cv. 1 - vybarvi obrázky, procvič si výslovnost (zaměř se jen na slovíčka, která máš v učebnici):

https://www.youtube.com/watch?v=wMWcBIAHOHY

 

Anglický jazyk  - do 23.3.

 Učebnice str. 14 - žáci  vybarví obrázky, budou tvořit věty podle zadání dole na stránce a barev, které použili

Učebnice str. 15 - spojí čísla s počitadly

procvičení čísel: https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14

Na straně 61 vystřihnou čísla a přidají je ke slovní zásobě, kterou je třeba opakovat.

Učebnice str. 17 - cvičení 1 vybarví podle zadání dole na stránce, cvičení 2 - dokreslí ovoce do rámečků, cvičení 3 - dopíší správné číslice

 

Žáci 6. ročníku ZŠP:

Dějepis: - opakování pomocí testu – dodán již před

jarními prázdninami (uč. do str. 39)

- Jak se lidé oblékali

- Díváme se do talíře

- Začátek husitských látek – učebnice str. 40 – 45

Pracovní listy budou dle potřeby naskenovány o odeslány emailem.

Občanská výchova:

Učivo z OV na měsíc březen již odučeno, možné zopakovat učivo o

PARLAMENTU (učebnice nebo ukázky na PC).

IV. třída - Helena Listoňová

Učivo na listopad

2. roč. Veronika Putnokiová

RV – „Zvukomalebná slova“ – další obrázky k procvičení zvuků (bú, bé, bim bam…)

         „Globální čtení“ – RODINA

SV – poznávání barev – PL, grafomotorická cvičení, kroužení, čáry PL, stejný obrázek,

         Pexeso, třídění předmětů, poznávání domácích zvířat a jejich zvuků

Ostatní činnosti budou probíhat s matkou a budou zaměřeny na zdokonalování sebeobsluhy.

Distribuci pracovních listů a pomůcek zajistí p. as. Hemelíková.

 

5. roč. Daniel Kutlák

RV – čtení globální metodou – SLOVESA I, II, III

         Počítání do 5 – PL – daný počet, doplňování

SV – poznávání barev, propojování dle návodu, orientace na stránce

        Strukturované učení (z čeho se co vyrábí, domácí zvířata)

        Domácí a volně žijící zvířata, video

         Grafomotorická cvičení – kroužení, čáry, oblouky

Pracovní listy a učební pomůcky byly dopraveny matce s doporučením na časté vycházky

a cvičení jemné motoriky – pomoc v domácnosti.

 

7. roč. Veronika Dzurková

RV – čtení Náš SLABIKÁŘ – opakovat písmeno Z, K

         Psaní – přepis vět z malé tiskací abecedy do hůlkového písma

         Řečová výchova – opakování písmen abecedy – „Barevné úlohy z češtiny“

SV -   Počítání do 4 s názorem PL a příklady v sešitě

         Podzim a jeho zvláštnosti – vyhotovení výrobku (věnečku) z přírodnin

PV – doporučeny práce na zahradě i v kuchyni.

Pracovní listy a sešity byly předány matce. Po týdnu budou dodávány další úlohy a proběhne jejich vyhodnocení.

 

8. roč. Filip Kněžourek

RV – poslech pohádek a příběhů o lidech i zvířatech, nahrávky, ozvučené knihy

SV – stimulace jemné motoriky pomocí kostek z velkého LEGA, třídění přírodnin,

         Pomoc při tvorbě podzimní dekorace, práce s tabletem, stimulace zraku

Vzhledem k dlouhodobému pobytu žáka v domácím prostředí, výuku zajišťuje především matka s velkým přispěním otce (časté vyjížďky do přírody). Konzultace probíhají poměrně často a vše probíhá bez problémů.

 

8. roč. Tereza Mervartová

Čtení – opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, p. doplnit PL

Matematika – násobení 3, 4, 5, ostatní násobky dle tabulky násobení, slovní úlohy

Žákyně je omluvena pro akutní onemocnění, tudíž materiály pro další výuku budou předány po odeznění nemoci, dle domluvy s matkou.

 

10. roč. Robin Riedel

RV – poznávání domácích zvířat, vkládání obrázků, poslech a sledování pohádek, písniček,

          Sledování okolí při procházkách – doprava, rostliny

SV – třídění předmětů dle různých parametrů – velikosti, tvaru, barvy, orientace v okolí,

         Cvičení jemné motoriky, sebeobsluha zaměřená na jídlo

Doporučen častý pohyb venku, aby se navázalo na pobyt v lázních. S matkou byla provedena konzultace telefonem i osobně (náhodné setkání s p. asistentkou). Zatím je vše bez problémů.

Robin se těší zase na kolektiv ve třídě.

Plán učiva na měsíc květen

 

1. roč. Veronika Putnokiová

SV – cvičení barev a tvarů – přiřazování – předány pracovní listy, ukazováním, spojováním

RV – zaměření se na jemnou motoriku – kroužení, čáry různého směru, zábavnou formou

        předány pracovní listy, omalovánky, věnovat se nácviku slov, napodobovat zvuky zvířat,

        ukazovat na obrázky, poslouchat jednoduché pohádky, vkládat tvary – stavebnice.

 

4. roč. Daniel Kutlák

SV – poznávání samohlásek – pracovní list k vybarvení, orientace směrů (nahoru, dolů, vpravo, vlevo dle obrázků – pracovní list

RV – opakování globálního čtení – písmena bez předlohy, počítání předmětů do 5,

         Dopravní prostředky – přiřazování, kde se pohybují – pracovní list

         Co kdo dělá – profese – přiřazování – pracovní list

Veškerý materiál bude předán během 1. týdne v květnu

 

6. roč. Veronika Dzurková

Čtení – opakovat čtení Náš SLABIKÁŘ (písmeno R) Čteníčko str. 43 – slova čtyřslabičná

Psaní – Písanka ke slabikáři I. díl, str. 10, 11, 12, 13, 14, 15 – dle schopností

               Doplňkové listy : přepis do hůlkového písma spojené s obrázkem v rámci ŘV

Matematika – orientace směru–ikony k číslům, psaní čísla 5, sčítání a odčítání do 5 s názo –

                         rem nebo s kalkulačkou

Vu a ŘV – Jaro na zahradě, nejběžnější druhy rostlin, zemědělské plodiny, doprava, dopravní

                  Výchova (Hravá prvouka str. 51, 52, 53)

Veškerý materiál byl předán a vypracované listy z dubna byly dodány vzorně zpracované.

 

7. ročník Filip Kněžourek

Pracuje stále pod vedením matky se zaměřením na sebeobsluhu. Komunikace proběhla telefonicky a proběhla i schůzka. Byla nabídnuta individuální výpomoc, ale matka zatím nepotřebuje.

 

7. ročník Tereza Mervartová

Čtení – opakování a procvičování vyjmenovaných slov po b, l, m – hravou formou,

               Předány listy č. 25 – 35 (doplňování, vystřihování, lepení)

               Čtení: hlasité čtení článku Matylda (Hravá čítanka str. 52) s rozborem

               Psaní: odpovídej na otázky (list str. 55)

Matematika – opakování: sčítání a odčítání dvojciferných čísel (bez přechodu) do 100

                        opak. násobení do 2, 3, 4, násobilka 5 (listy str. 30, 31, 32, 33)

                        zábavná vymalovánka: sčítání a odčítání do 100 s přechodem

Člověk a příroda – Zeměpis – doprava automobilová, letecká, železniční, doprava v našem

                                                     regionu, list č. 2, 3 (zaměření na turistiku a cyklistiku), dopr.

                                                     předpisy (vybrané dopravní značky)

                                 Přírodopis – rostliny, hlavní části rostlinného těla

                                                        ovocné stromy a keře (jejich plody

                                                         hospodářské rostliny, význam pěstování, využití

                                                         PL 48 – 50 ( uč. str. 55 – 59) Prvouka 3

                                  Fyzika – pohyb těles a klid těles (ČLOVĚK - Jednoduché stroje)

                                                 Jen prohlédnout a pročíst (Hravá PŘÍRODOVĚDA 5 str. 72 – 75)

Člověk a společnost – OV – rovnoprávné postavení mužů a žen

  • rovnoprávnost všech skupin
  • význam přátelství
  • rovnocennost lidských ras (PL str.18)

Všechny materiály budou předány po domluvě s matkou a odebrány vyhotovené listy za duben.

 

10. ročník  Robin RIEDEL

Výuka na dálku není možná. Matka procvičuje se synem sebeobsluhu, hrubou i jemnou motoriku. Kontakt probíhá telefonicky nebo individuálně přímo v exteriéru.

 

 

 

Plán učiva dle IVP pro žáky na měsíc duben 2020

1. Ročník: Veronika Putnokiová

SV – nadále cvičit rozlišování předmětů podle velikosti, tvaru a barvy

snažit se o nápodobu pojmenování a ukázání

RV – nácvik jemné motoriky (tečky, čáry, kroužení) PL – Hravá písanka

cvičit soustředěnému naslouchání jednoduché pohádky, básničky

sledovat např. v TV „Kouzelnou školku“ aj. pořady pro předškoláky

PL – předány, průběžně budou zasílány do emailu další materiály

 

4. ročník: Daniel Kutlák

SV – zaměřit se na poznávání barev, vkládání tvarů se zaměřením na

skládání puzzlí, doporučeno sledování TV „Učí TELKA“

poslouchat hudbu a písničky

RV – počítaní do 5 po jedné, připojovat daný počet k předmětům

nadále procvičovat „Globální čtení“- SLOVESA

cvičit jemnou motoriku ruky – snaha o vybarvení PL

Materiály i pokyny budou průběžně zasílány e – mailem, telefonem

 

6. ročník: Veronika Dzurková

Čtení – opakovat čtení čítance až do str.64, Čteníčko PL str. 41,42

Psaní – Písanka ke SLABIKÁŘI 1. díl, píšeme tiskacím písmem: 1 – 9

Matematika – procvičování sčítání a odčítání (Nomík, str.23, 24)

- vztahy o 1 více, o 1 méně, příklady do 4 stále cvičit i na kalkulátoru

Věcné učení – práce zaměstnání – Hravá prvouka (2.)str.38 –ofocené

- lidské činnost – str. 45

- ochrana přírody – str. 44

Materiály byly předány a budou průběžně doplňovány přes PC o

podněty na VV a PV

 

7. ročník: Filip Kněžourek

RV, SV – nadále provádět hmatová a sluchová cvičení s využitím

zvukových knih, nahrávek pohádek, poslech rádia apod.

S největší měrou se zaměřovat na sebeobsluhu, zejména při jídle.

Konzultace možné po telefonu nebo přes messenger

 

7. ročník: Tereza Mervartová

Čtení – mluvnice: vyjmenovaná slova po b, l – procvičování,

PL ze sešitu: Vyjmenovaná slova hrou – Nová škola

Str. 9 – 19 (předány do schránky)

Psaní – procvičování tvarů y, Y a w, W (písanka Nová škola, 14, 15)

Zajímavé čtení pro II. stupeň ZŠS (II. díl), str. 43 – 51

ŘV – Čistota, dodržování hygieny (str. 47) PL – předán

Matematika – násobení a dělení 2 a 3 opakovat

- Násobení a dělení 4 – procvičovat (PL Mat.4, 28 -29)

- Násobky č. 5 (zpaměti) – tabulka na násobení

- Časové pojmy (hodiny) PL č. 3, geometrie – tělesa č. 4, opakovat sčítání a odčítání do 100

- Nová látka – písemné sčítání a odčítání (zkusit)

 

Člověk a příroda – Fyzika – melodie hudebních nástrojů

- zvuky hudebních nástrojů

- tóny – druhy tónů dle výšky (PL z metod. portálu)

Zeměpis – přírodní zvláštnosti našeho regionu

- Chráněná území (zapůjčena brožura: Náchodsko)

- Zásady bezpečného pohybu v přírodě PL z projektu:

„Škola základ života“(ZŠ Cheb)

Přírodopis – ochrana přírody a životního prostředí

- pravidla bezpečného chování v přírodě

- zásady ochrany přírody a životního prostředí

- opět PL z projektu „Škola základ života“ č. 7,12

Člověk a společnost – OV – škola, učitelé, žáci, vztahy ve třídě, práva

a povinnosti žáků, vztahy ve škole (PL č. 27 z uč.:

Výchova k občanství I. díl)

Veškeré materiály byly předány a průběžně budou konzultovány a vypracované

odebrány a kontrolovány.

 

10. ročník: Robin Riedel

Pomůcky má žák doma a matka se zaručuje, že syna adekvátně zabaví.

Konzultace probíhají pomocí telefonu.

 

 

Plán učiva dle IVP pro žáky:(březen)

1.ročník: Veronika Putnokiová

SV – poznávání barev, třídění předmětů dle velikosti, tvaru a barvy (pomůcky

má doma)

RV – skládání puzzlí a jednoduchých stavebnic, vybarvování obrázků k tématu

JARO (procvičování grafomotoriky) – osobní předání pracovních listů,

konzultace s matkou

 

4. ročník: Daniel Kutlák

SV – nácvik posloupnosti, puzzle – „Co k čemu patří?“, pexeso, poslech hudby

RV – čtení globální metodou: SLOVESA I, II, III, skládání slov i písmen, JARO –

poznávání jarních květů – předány pomůcky i pracovní listy, konzultace

s matkou

 

6. ročník: Veronika Dzurková

Čtení – Náš SLABIKÁŘ II. díl: procvičovat čtení dvojhlásek au a ou, str. 50 – 54

písmeno r, R – opakování, str. 60 – 64

Tabulky ke čtení - č. 25, 26, 27

Psaní – přepis slov a vět do hůlkového písma (v sešitě)

Řečová výchova – procvičování písmen D, B, C, OU – pracovní listy s možností

vybarvování

Matematika – procvičování sčítání a odčítání do 4 s možností využití

Kalkulátoru, doplnění PL ze sešitu B. Tomanové a M. Vostrého:

„Než začneme s matematikou“- zábavná forma

Věcné učení – Příroda kolem nás: Zdraví a nemoc, Jaro na dvoře, v sadu

str.28 – 32

Veškeré učebnice a pomůcky dodány

 

7. ročník: Filip Kněžourek

SV – hmatová a sluchová cvičení (veškeré pomůcky má doma)

RV – poslech pohádek a příběhů, využití audio nahrávek aj. pomůcek

Důraz na sebeobsluhu, vše konzultováno s matkou

 

7. ročník: Tereza Mervartová

Čtení – zopakovat vyjmenovaná slova po b, l, PL listy na procvičení dodány

- naučit se nazpaměť vyjm. slova po m

Matematika – cvičit násobilku 2 a 3, násobení 4 (číselná řada), PL – dodány

Člověk a příroda – správná výživa PL, práce s mapou našeho města, přilehlých

obcí – mapa dodána, škodlivost silného zvuku

Člověk a společnost – lidská práce a vandalismus, využ. PC

S matkou již dlouhodobě konzultuji vypracovávání domácích úkolů

 

10. ročník: Robin Riedel

Veškeré pomůcky má žák doma a matka zaručí zaměstnání syna dle schopností.


 

V. třída - Mgr. Barbora Janovská

Po dohodě s rodiči předává paní učitelka učivo osobně nebo ho zasílá e-mailem.

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nábřeží pplk. A. Bunzla 660

542 32 Úpice

IČO 70841144

RED_IZO 600 024 628

Telefon: 491 462 310

               724 163 777

Kontaktní e-mail:

zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka

ID 8r5w7nm

 

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

Školní jídelna - jídelníček

http://spsow.cz/textilni/jidelna/