I. třída - Mgr. H. Havířová

Úvod Úvod / Domácí úkoly / I. třída - Mgr. H. Havířová

I. třída - Mgr. H. Havířová

  INFORMACE PRO RODIČE

Žákům byly zadány úkoly na období od 1. 3. 12. 3. Kdo má možnost, vypracované úlohy ofotí (popř. naskenuje) a pošle ke kontrole na e-mail třídní učitelky havirova.hana@gmail.com

Je důležité dětem práci rozložit, aby nebyly přetěžované. Činnosti by se měly střídat a je třeba mezi nimi dělat přestávky. Je však nutno se učení věnovat každý pracovní den. Všichni žáci potřebují každý den procvičovat hlasité čtení.

S dotazy se můžou rodiče i žáci obracet na třídní učitelku prostřednictvím e-mailu, popř. telefonicky.

Upozornění pro žáky:

každý pracovní list podepište

pište datum (u každé úlohy pište datum kdy ji vypracováváte, datum pište i na pracovní listy)

každé cvičení řádně označte (pokud budete vypracovávat úlohy z učebnice, tak na papír či do  sešitu pište číslo strany i cvičení)

učivo si rozdělte (každý den je potřeba část úkolů vypracovat)

 

Úkoly pro žáky od 1.3. – 12. 3. 

1. ročník

Český jazyk:

Psaní:  nácvik písmen -  o, l

Písanka č. 3  s. 59 - 64

Čtení: Procvičování čtení slov  s písmenem V

AZ čítanka – s.  56 - 60

Naše čtení -  s. 60 – 61

Čteníčko – s. 16

Matematika:

Pracovní sešit (zelený): str. 14 – 19

Pracovní sešit (bílý) :  49 - 50

Prvouka:

Jaro –  první jarní rostliny, přílet ptáků

Pracovní sešit s. 34 a 35, vybarvit obrázek

 

 

3. ročník

Český jazyk:

Čtení:  s. 67 - 71

Do sešitu opsat z čítanky:  68/ 4 ,   69/  ,, Na svatého Řehoře“ (3řádky)

Písanka  (s rybkou) s.   65 – 69

Nácvik písmene:  T

Vypracovat pracovní listy

Matematika:

Pracovní sešit s. 34 - 36

Vypracovat zaslané pracovní listy

Učebnice:  s. 43 - 44  (jen ústně)

Prvouka:

(vypracujte jen ta cvičení, která zvládnete)

Pracovní sešit:  s. 46/ 1, 2, 4

                                 47/ 6,  7

 

4. ročník

Český jazyk:

Samohlásky – učebnice s. 48 ( přečíst)

Písemně vypracovat cvičení z učebnice (na papír):  50/ 3,  51/1

Pracovní sešit: str. 9/1, 2

Čtení z čítanky  s. 39 - 41

Vypracovat zaslané pracovní listy

Písanka: s. 25

Matematika:

Naučit násobky  4 na prstech -  podle učebnice na s. 60

Vypracovat z učebnice (na papír) : str. 61/1

Vypracovat pracovní listy

Pracovní sešit:  s. 28-29

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda modrá s. 8, 9   (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit modrý - vypracovat stranu:  5 - 6                                                                          

Přírodověda:

Učebnice s. 43 - 44

Pracovní sešit - vypracovat stranu: 25/ 1,2,3

 

Tereza

Český jazyk:

Samohlásky – učebnice s. 48 ( přečíst)

Čtení z čítanky  s. 43 - 44

Vypracovat zaslané pracovní listy

Písanka:  pokračovat v procvičování psacího písma (slova a věty)

Matematika:

Pracovní sešit: str. 50

Učebnice: ústně s. 57

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda modrá s. 8, 9   (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit modrý : s. 5 - 6                                                                           

Přírodověda:

Učebnice s. 43 - 44

Pracovní sešit - vypracovat stranu: 25/ 1,2,3

 

Nikol     

Český jazyk:

Samohlásky – učebnice s. 48 ( přečíst)

Čtení z čítanky  s. 67 - 71

Vypracovat zaslané pracovní listy

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda modrá s. 8, 9   (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit modrý : s. 5 - 6                                                                           

Přírodověda:

Učebnice s. 43 - 44

Pracovní sešit - vypracovat stranu: 25/ 1,2,3

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nábřeží pplk. A. Bunzla 660

542 32 Úpice

IČO 70841144

RED_IZO 600 024 628

Telefon: 491 462 310

               724 163 777

Kontaktní e-mail:

zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka

ID 8r5w7nm

 

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

Školní jídelna - jídelníček

http://spsow.cz/textilni/jidelna/