II. třída - Mgr. V. Bláhová

Úvod Úvod / Domácí úkoly / II. třída - Mgr. V. Bláhová

II. třída - Mgr. V. Bláhová

DISTANČNÍ VÝUKA OD 1.3.2021

- KAŽDODENNÍ ON-LINE VÝUKA S VYUČUJÍCÍMI NEBO S PED. ASISTENTKOU

- ZADÁNÍ PÍSEMNÝCH ÚKOLŮ

- KONTROLA VYPRACOVANÝCH ÚKOLŮ NÁSLEDUJÍCÍ DEN

5.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. procvičování vyjm. slov, rod, číslo podst. jmen, abeceda, písemné sčítání a odčítání do 10 000, slovní úlohy, PŘ - řasy. Písemně: ČJ 35/4a, M 57/2

7. roč. procvičování vyjm. slov, vzory pods. jmen rodu ženského, písemné násobení, PŘ - hmyz v zahradách. Písemně: ČJ 41/7, M list F - druhá strana, sloupec 81

9. roč. procvičování vyjm. slov, tvrdá a měkká přídavná jména, písemné dělení desetinným číslem, Z - Afrika, práce v prac. sešitě. Písemně: ČJ 40/8a,b, M list M1, část 1. sloupce (Martina), List F - druhá str. sloupec 81 (Lukáš, David)

4.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. podstatná jména s předložkami, rod, číslo, životnost podst. jmen, písemné sčítání a odčítání do 10 000, Z - zemědělství samozásobitelské a tržní. Písemně: ČJ list H/d, e, M 57/36

7. roč. vzory podst. jmen rodu ženského - vzor žena, písemné násobení, dělení se zbytkem, Z - práce v prac. sešitě (Jihočeský kraj). Písemně: ČJ list H/d, e, M 41/5

9. roč. přídavná jména tvrdá a měkká, Z - jižní Afrika, práce s atlasem, pracovní sešit, písemné dělení desetinným číslem. Písemně: ČJ list H/d, e, M 25/26 (Martina), 41/5 (David, Lukáš)

 

3.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. - tvary pods. jmen, předložky, určování rodu, písemné sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem, slovní úlohy, PŘ - patra lesa. Písemně: ČJ 35/2 b, M 56/32

7. roč. - vzory pods. jmen rodu ženského, vyjm. slova - procvičování, písemné násobení, sčítání, dělení se zbytkem, PŘ - hmyz na polích, loukách a v půdě. Písemně: ČJ 41/5c, M 39/38 třetí sloupec

9. roč. - přídavná jména tvrdá a měkká, PŘ - organismus a prostředí, písemné dělení desetinným číslem. Písemně: ČJ 38/1 a, b, M 25/25 2. sl. (Martina), M 39/38 3. sloupec (Lukáš, David)

 

2.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. - rod,číslo a životnost podst. jmen, tvary podstatných jmen, nejčastější předložky, slovní úlohy, sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem 10, Z  opakování - těžební, energetický a zpracovatelský průmysl. Písemně: ČJ list H/c, M 56/28

7. roč. - vzory podst. jmen rodu ženského, určování vzorů, písemné násobení, slovní úlohy, Z opakování - Jihočeský kraj, práce v prac. sešitě. Písemně: ČJ list H/c, M 39/38 druhý sloupec

9. roč. - rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen, přídavná jména tvrdá a měkká, Z: tropická Afrika - práce s mapou a pracovním sešitem, písemné dělení desetinným číslem. Písemně: ČJ list H/c, M 25/21 1. sloupec (Martina), M 56/28 (David, Lukáš)

 

1.3.2021

Domluva s rodiči i žáky o podobě distanční výuky, zkouška spojení na FB.


 

 

 

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nábřeží pplk. A. Bunzla 660

542 32 Úpice

IČO 70841144

RED_IZO 600 024 628

Telefon: 491 462 310

               724 163 777

Kontaktní e-mail:

zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka

ID 8r5w7nm

 

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

Školní jídelna - jídelníček

http://spsow.cz/textilni/jidelna/