Archiv

Úvod Úvod / Žák / Archiv

Archiv

Beseda o šikaně a slušném chování

V rámci MPP proběhly ve škole dvě besedy s paní Mikeskovou z Pedagogicko psychologické poradny. První, určená žákům 2. stupně, se týkala slušného chování. Druhá beseda byla pro žáky mladší a hlavním tématem byla šikana. Obě byly zajímavé a my za ně paní Mikeskové děkujeme.

 

Beseda s hasiči

Beseda s hasiči

 Dobrovolní hasiči z Červeného Kostelce navštívili naši školu, aby nás seznámili se svojí prací. Mohli jsme si prohlédnout a dokonce i vyzkoušet hasičskou výzbroj. Také jsme si připomněli, jak předcházet požárům. Moc jim za jejich ochotu děkujeme a těšíme se na další setkání s nimi.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150326-beseda-s-hasici/

 

Beseda s pracovníkem KRNAPu

Pan Bílek z KRNAPu nás tentokrát vzal do přírody a seznamoval nás s rostlinami, které na jaře běžně rostou na loukách a mezích. Podařilo se mu přilákat malého strnada, kterému se moc nelíbila možnost, že se mu na jeho území objevil konkurent. Viděli jsme i další zpěvné ptáky a mohli jsme si zblízka prohlédnout skokana hnědého. Jarní akci uzavřely soutěže, ve kterých ze sebe každý vydal to nejlepší. Všem se vycházka velmi líbila a panu Bílkovi za jeho zajímavé povídání děkujeme.

Čert a Mikuláš 2013

Také letos k nám 5. prosince zavítal svatý Mikuláš doprovázený divokým čertem. Těšili jsme se na něj dlouho a už předem nacvičovali básničky, písničky nebo kreslili obrázky (někteří možná pro případné podplacení čerta, aby nemuseli podniknout nedobrovolný výlet do pekla v pytli...). 

Krásně celé to předmikulášské očekávání ilustruje otázka jedné žákyně: "A paní učitelko, přijdou letos opravdoví čerti nebo čerti převlečení za učitelky? "

Všechno nakonec dopadlo dobře. Mikuláš a čert přišli, čert semtam trochu zahartusil a někoho i lehce vyplatil metlou, rozdali dárky a odešli, aniž by se někdo mrskal v čertovském pytli.

Moc děkujeme.

Den s hasiči

Ve čtvrtek 24.dubna nás potěšili stateční muži ze Sboru dobrovolných hasičů v Červeném Kostelci a připravili nám zajímavé dopoledne plné poučení o hašení požárů dříve a nyní, ukázek hasičské techniky a soutěží. Málokdo odolal možnosti posadit se do hasičského auta, obléci si výstroj, ručkovat po laně, zastřílet si ze vzduchovky.... Všichni si den s hasiči užili a ještě jednou jim za jejich ochotu a námahu, kterou si s námi dali, děkujeme.

Den vody

22.března proběhly i v naší škole akce ke "Dni vody". Starší žáci se vypravili na exkurzi do čističky odpadních vod, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o procesu, díky kterému nám doma z kohoutků teče čistá voda. Za tuto možnost děkujeme zaměstnancům čističky odpadních vod v Červeném Kostelci.

Mladší děti se vydaly k vodě s monitorovacími batůžky a zkoumaly vše živé (i neživé), co se dalo najít. Podle nadšených tváří po návratu bylo jasné, že i jejich "Den vody" se povedl.

Den vody 2014

V rámci letošního Dne vody jsme se vypravili ke studánce Maternici. Počasí nejdříve vypadalo na "den vody" se vším všudy, ale nakonec se vyčasilo a my si mohli u studánky dokonce opéct buřty. Pěší túra zpět do Kostelce nás nijak zvlášť nezmohla a rádi si tuto akci zase někdy zopakujeme.

http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/201452-den-vody-2014/

Den vody 2015

Den vody 2015

Tento rok se v rámci Dne vody žáci druhého stupně  vydali na exkurzi do Čistírny odpadních vod v Červeném Kostelci. Zjistili, že není žádná legrace vyčistit vodu tak, aby se dala znovu použít a že některé fáze tohoto procesu opravdu nevoní. Děkujeme zaměstnancům čistírny.

Mladší děti vyrazily letos k pramenům v Malých Svatoňovicích a do kopců nad nimi. I těm se výlet vydařil.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150429-den-vody/

 

Den Země

Ke Dni Země proběhly letos na naší škole hned 3 zajímavé akce.

  V pátek 20.4. vyrazili žáci již tradičně do přírody, kde nejprve poznávali známé rostliny a živočichy. Poté sbírali odpadky a čistili tak les. Trasy obou skupin se střetly na "Broďáku", kde se soutěžilo např. v třídění odpadků na čas, ve vytváření obrázků z přírodnin nebo v malování přírodními materiály. Na závěr všichni nadšeně hledali poklad a byli za svoje úsilí sladce odměněni.

Fotografie viz Fotogalerie/Akce/Den Země

 V pondělí 23.4. jsme pro změnu navštívili vilu Čerych v České Skalici, kde nás v krásném prostředí kolem vily čekalo mnoho zajímavých úkolů.Všechny se týkaly poznávání přírody a zejména stromů. Ať už jsme pozorovali květy nebo listy pod mikroskopem, měřili obvody kmenů a počítali tak jejich stáří nebo jsme hledali různé stromy a keře či chodili bosí po  přírodninách, všechny úkoly se nám líbily a plnili jsme je s nadšením.

Fotografie viz Fotogalerie/Akce/Vila Čerych

 Středa 25.4. nás zastihla opět v přírodě, kam jsme vyrazili se sítky, miskami, lupami a dalším vybavením určeným pro monitorování živočichů žijících ve vodě i kolem ní. Počasí bylo chladné, přesto jsme určovali s pomocí klíčů vše živé, co se nám podařilo ulovit.

Den Země 2014

  I v letošním roce jsme se na Den Země připravovali už předem. V hodinách výtvarné výchovy, pracovního vyučování i ve školní družině bylo vytvořeno mnoho obrázků přírody i ekologických projektů. O ekologii jsme si povídali i v dalších hodinách a naše znalosti se od loňského roku ještě zlepšily. Bylo to znát i v testech, které se týkaly právě ekologie. Když jsme konečně vyrazili do přírody s pytli na odpadky, zůstal po nás pečlivě vyčištěný kus lesa. V areálu kempu Brodský jsme si ještě vyzkoušeli správné třídění odpadů a pak už byl čas najít schovaný poklad a získat sladkou odměnu. Projektový den se nám vydařil jak díky práci paní učitelky Listoňové, která ho pro nás připravila, tak i díky krásnému počasí.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/201452-den-zeme-2014/

Den Země 2015

Den Země 2015

 V projektový "Den Země" se na nás letos usmívalo sluníčko. S velkou chutí jsme se tedy pustili do poznávání přírodnin, sbírání odpadků v Občině a třídění odpadů na čas v autokempu Brodský. Za odměnu se nakonec žáci vydali hledat ukrytý poklad. Akce se nám vydařila a děkujeme hlavně paní učitelce H. Listoňové za dobrou organizaci.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150429-den-zeme/

 

Děti našemu městu

V měsíci dubnu proběhla v Červeném Kostelci výstava s názvem "Děti našemu městu". Účastnily se jí všechny kostelecké školy a pozadu nezůstali ani naši žáci. Jejich skupinové i individuální práce se velmi povedly a důstojně reprezentovaly školu.

 

 

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště ve Dvoře Králové

V rámci dopravní výchovy navštívili letos žáci dopravní hřiště ve Dvoře Králové nad Labem. Díky sponzorskému daru jim škola kromě výuky na hřišti mohla zaplatit i autobus, který je vyzvedl u školy a odpoledne je zase přivezl zpátky. Na dopravním hřišti se jim místní pracovníci věnovali jak v učebně, při opakování značek a pravidel silničního provozu, tak i venku při praktické výuce. Všichni účastníci dopravního provozu uspěli a ve zdraví a s novými poznatky se vrátili zpět.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150205-dopravni-hriste/

 

Dopravní hřiště 2013

V květnu navštívili žáci prvního stupně opět dopravní hřiště. Zopakovali si znalosti dopravních předpisů a pak už se vydali do silničního provozu. Jako chodci i jako cyklisté se osvědčili.

Dopravní výchova

 Poslední dubnový den se na naší škole věnoval dopravní výchově. Skupina žáků navštívila dětské dopravní hřiště v Náchodě. Ti, kteří jet nemohli, si procvičili alespoň teorii. Svoje znalůosti si mohli ověřit v závěrečném testu, ve kterém poznávali dopravní značky. Protože nám počasí přálo, probíhal test v lese na čerstvém vzduchu.

Dravci

Na konci září jsme si mohli ve škole prohlédnout řadu krásných a vzácných opeřenců. Paní Mazúchová nám přivezla ukázat Bubáčka, Karkulku..... Jednalo se o sovu pálenou, puštíka, výra velkého, káně lesní, orla mořského a krkavce. Všichni se nám velmi líbili a navíc jsme se o nich dozvěděli i mnoho zajímavého.

Dravci (2014)

Dravci (2014)

V rámci enviromentální výchovy k nám dorazil začátkem školního roku sokolník  pan Nejman se svými svěřenci. Velmi zajímavě nám o dravých ptácích vyprávěl. Mohli jsme si vyzkoušet, jak obtížné je udržet na ruce několikakilového ptáka. Ti nejodvážnější si troufli i na orla. Viděli jsme i ukázky výcviku. Celá akce byla moc pěkná. Děkujeme.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150205-dravci/

 

Enviromentální výchova - STROM

V rámci enviromentální výchovy se žáci naší školy věnují letos projektu "STROM". I. třída, tedy žáci 1., 3., 4. a 5. ročníku si pro své celoroční pozorování vybrali krásný dub v Občině.

Exkurze do chráněné dílny

18.ledna navštívili žáci naší školy chráněnou dílnu v Červeném Kostelci. Mohli zde vidět výrobu upomínkových předmětů z cínu. Exkurze se dětem líbila.

Flétničky 2014

Flétničky 2014

Paní vychovatelka Havířová a její hudebníci, kteří poctivě trénují v družině hru na flétnu, se letos opět překonali a v předvánočním čase nám svým vystoupením vytvořili tu správnou vánoční atmosféru. Moc jim všem děkujeme  i za reprezentaci školy v MŠ Náchodská, kde zahráli a zazpívali svým mladším kamarádům. 

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150205-nasi-hraci-na-fletny/

 

Jóga pro děti

Již podruhé k nám přijela paní Hartmanová a zacvičila si s našimi dětmi jógu. Všem se cvičení líbilo, paní Hartmanové moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Komunikace mezi lidmi

Beseda s paní Mikeskovou o komunikaci mezi lidmi

  Další zajímavé téma, se kterým za námi přijela paní Mikesková, byla komunikace mezi lidmi. Žáci se se zájmem zapojovali do scének, ve kterých si mohli vyzkoušet, který druh komunikace funguje a ke kterému bychom nikdy neměli přistoupit.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150429-komunikace/

 

Konec školního roku 2011-12

Školní rok utekl jako voda a nastaly poslední školní dny. Zpestřily nám je svým vystoupením děti z pěveckého kroužku a mladí flétnisté. Nejlepší žáci v každém ročníku a nejpilnější sběrači bylin a starého papíru pak byli odměněni za svou snahu. Na shledanou v září!

 

Mikuláš

Dne 5. prosince navštívil i naši školu Mikuláš. Doprovázel ho  divoký čert, ke kterému se hlavně ti méně poslušní žáčci snažili příliš nepřibližovat. Děti se snažily ukázat se před Mikulášem v tom nejlepším světle (a nedostat přitom čertovskou metlou) a tak o básničky a písničky nebyla nouze. Přestože někteří museli přes metlu skákat a skákat a skákat......nakonec všichni dostali něco dobrého na zub a už se těší na další setkání za rok.

Mikuláš 2012

Jako každý rok se u nás i letos ukázal Mikuláš a čert. Těšili jsme se na něj už předem, i když někdo neměl úplně čisté svědomí. Naštěstí  v čertovském pytli nikdo neskončil a všichni od hodného Mikuláše dostali něco na zub.

Mikuláš 2014

Mikuláš 2014

Mikuláš na naši školu nezapomněl ani ve školním roce 2014-15. Většina z nás se už předem těšila, našlo se ale i pár takových, kteří zpytovali svědomí a mohli jen doufat, že neskončí v čertově pytli. Důstojný Mikuláš sebou tentokrát přivedl pěkně divokého čerta. Naštěstí ale i krásného anděla, který dovedl čerta v případě potřeby trochu zkrotit. Dobrá zpráva je, že se stav žáků po jejich návštěvě nesnížil, přestože se čert párkrát pokoušel někoho v pytli odnést. devil No a o dobrotách, které rozdával anděl snad ani není nutné psát angel. Děkujeme a slibujeme, že se polepšíme, čerte...

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150205-mikulas-2014/

 

Naše město očima dětí

Město Červený Kostelec slaví . Oslav se ůčastní i naše škola. V rámci akce "Naše město očima dětí" vytvořili žáci řadu návrhů a rozhodně se v konkurenci dalších kosteleckých škol nedali zahanbit. 

Návštěva hvězdárny v Úpici

24. ledna vyrazili žáci naší školy do Úpice, aby navštívili zdejší hvězdárnu. Přestože nám nepřálo počasí pokud jde o viditelnost, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o vesmíru a prohlédli si vybavení hvězdárny.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/201452-hvezdarna-v-upici/

Návštěva ve školce

V prosinci navštívili někteří naši žáci mateřskou školku v Náchodské ulici. Shlédli vystoupení dětí a sami také předvedli, co se naučili v kroužku hry na zobcovou flétnu, který vede paní vychovatelka Hana Havířová. Reprezentovali nás velmi dobře.

Nedrogové závislosti

Beseda o nedrogových závislostech

 Paní Mikesková k nám přijela na besedu s dalším zajímavým tématem - nedrogové závislosti. Debatovali jsme o závislosti na počítači - facebook, hry, na mobilu, herních automatech...Všechny nás přednáška velmi zaujala a téměř všichni se aktivně zapojili do diskuze. Děkujeme a brzy zase na shledanou.

Foto:

http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150414-nedrogove-zavislosti/

 

 

Plavecký výcvik

Od února se některé děti učí plavat v plaveckém bazénu v Náchodě. Plavecký výcvik hradí  škola, žáci si platí pouze autobus. Z bazénu se vrací unavení, ale spokojení. Každý z nich se seznamuje s vodou a plaveckými technikami podle svých možností a sil. Přejeme jim hodně vodních zážitků. 

Plavecký výcvik 2013-14

Také v letošním školním roce se někteří naši žáci zúčastnili plaveckého výcviku v náchodském bazénu. Samotnou výuku financovala škola, rodiče zaplatili pouze jízdné. Dětem se v bazénu líbilo, snažily se ze všech sil a díky tomu si ze závěrečného "Vodnického dne" odnesly spoustu medailí.

Plavecký výcvik 2014-15

Plavecký výcvik 2014-15

Nový školní rok nám přinesl také pokračování plaveckého výcviku žáků 1. stupně. Protože si všichni uvědomujeme, jak je důležité umět plavat, byl o výuku plavání opět velký zájem. Výuku dětem platila škola, žáci přispívali pouze na dopravu do Náchoda a zpátky. Všichni se snažili v rámci svých možností rozvíjet své plavecké dovednosti. Během "vodnické" hodiny si zasoutěžili v netradičních vodních disciplínách a ze závěrečné hodiny si přinesli zasloužené medaile. Gratulujeme!yes

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150205-plavecky-vycvik-2014-15/

 

Právní vědomí

Beseda o právním vědomí

  Paní Mikesková si s námi přijela povídat o právu trestním, rodinném... Do zajímavých diskuzí se zapojilo mnoho žáků, kteří mluvili často i o vlastních zkušenostech. Téma, které je pro život důležité, zaujalo všechny a řadu věcí si budeme určitě dlouho pamatovat.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150520-pravni-vedomi/

 

Předvánoční návštěva dětí z MŠ Náchodská u nás

16. prosince, v době, kdy se všichni těšíme na Vánoce, nás navštívily děti z MŠ v Náchodské ulici, aby nám předvedly vystoupení, které dlouho předem nacvičovaly hlavně pro maminky, tatínky, babičky... I naši žáci na ně byli zvědaví. Vždyť mnozí z nich tuto mateřskou školku také dříve navštěvovali. Malí učinkující se snažili ze všech sil a jejich diváci je za to odměňovali potleskem. A protože se představení všem velmi líbilo, následovala na konci i zasloužená sladká odměna. Je třeba poděkovat i oběma učitelkám, které děti vedly. Rozhodně se už teď těšíme na jejich další návštěvu u nás.

Předvánoční Zoo 2013

V prosinci proběhla i další už tradiční a dětmi oblíbená předvánoční akce. Vybraní žáci jeli do ZOO ve Dvoře Králové zdobit vánoční stromečky. Ozdoby se vyráběly v hodinách pracovního vyučování a výtvarné výchovy a velmi se povedly. Také počasí nám  letos přálo. Stromečky vypadaly moc pěkně a zvířátka se před námi  neschovávala. Užili jsme si i na prolézačkách.

 

Předvánoční ZOO 2014

Předvánoční ZOO 2014

Každoroční tradice nám velí vyrazit v prosinci do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem s plnou bednou jedlých vánočních ozdob. Letos tomu nebylo jinak. Na náš vánoční strom  jsme mohli být  právem hrdí a zbylo i dost času na prohlídku zimní ZOO. Tato akce se velmi vydařila a už se těšíme na další prosinec. smiley

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150205-vanocni-zoo-2014/

 

Psí výcvik

Ve škole opět probíhá cannisterapie, tentokrát je kamarádem dětí americký boxer. Žáci praktické školy měli možnost vidět velmi zajímavou ukázku psího výcviku.

Střelba

Ani toto září nás nezklamal pan Čudka a opět nám umožnil vyzkoušet si své střelecké dovednosti. Mohli jsme si vybrat střelbu ze vzduchovky nebo ze vzduchové pistole. Všichni se s tímto úkolem vypořádali se ctí a už se všichni těšíme na další podobnou akci.

Pan Čudka nám také uspořádal velmi zajímavou besedu o zbraních. Ukázky nožů a různých střelných zbraní nadchly nejen kluky. Z besedy jsme si odnesli to nejdůležitější:

- s jakoukoli zbraní, i kdyby to byl jen kuchyňský nůž, je třeba zacházet velmi opatrně!

- nejlepší je nemuset žádnou zbraň nikdy použít! (Tady pan Čudka mluvil o prevenci rizikového chování)

Velmi panu Čudkovi za obě akce děkujeme.

Střelba a beseda o zbraních 2014

Střelba a beseda o zbraních 2014

V září nás opět navštívil pan Čudka a my si  mohli vyzkoušet naši střeleckou dovednost. Pro mnohé bylo těžké vybrat si mezi vzduchovkou a vzduchovou pistolí, ale nakonec si všichni střelbu užili. Pan Čudka nám opět poutavě vyprávěl o zbraních. Velké poučení, které jsme si z akce odnesli: Se zbraněmi zacházíme VELMI OPATRNĚ!

 

FOTO: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20141216-strelecke-zavody-a-beseda-o-zbranich/

 

 

Střelecké závody a beseda 2015

 

 Také v tomto školním roce jsme si mohli změřit síly ve střelbě ze vzduchových zbraní. Pan Čudka vždy ochotně pomůže a ukáže, jak správně na to. Do terče jsme se trefili skoro všichni a rozhodně nikdo neprohrál.

Při besedě jsme se  dozvěděli mnoho nového a zajímavého o zbraních.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20151112-strelecke-zavody-a-beseda-2015/

Šikana (BPA Malé Svatoňovice)

Šikana (BPA Malé Svatoňovice)

Paní Mgr. Mikesková k nám zavítala se studenty BPA v Malých Svatoňovicích, kteří si pro nás připravili velmi zajímavý pořad věnovaný šikaně ve škole. Nejdříve nám zahráli příběh nadějné sportovkyně, kterou spolužačky intrikami dohnaly až ke krádeži. Pak už dostali prostor naši žáci. Mohli sami změnit příběh tak, jak by se mohl odehrávat jinak a lépe. Zahráli si různé postavy, třeba i rodiče oběti nebo obou agresorek. Ale hlavně se opravdu zamýšleli nad tím, jak šikaně čelit a kam by se člověk neměl za žádných okolností  nechat dohnat.

Jak studentům, tak paní Mikeskové moc děkujeme.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150205-porad-o-sikane-pripraveny-studenty-bpa-male-svatonovice/

 

Školní výlet do Adršpachu

V pondělí 28. dubna vyrazila většina školy na školní výlet do Adršpašských skal. Všichni jsme předem sledovali předpověď počasí a doufali, že nám  bude přát sluníčko. Zpočátku to vypadalo slibně, ale uvnitř skalního labyrintu nás zastihl déšť. Nebylo se kam schovat, proto jsme statečně pokračovali v pláštěnkách a pod deštníky dál. U velkého vodopádu jsme si u Krakonoše vyprosili další vodu, tahle byla naštěstí jen na koukání a nepromáčela nás. K jezírku jsme došli za mírného mrholení a k naší lítosti jsme zjistili, že kvůli dešti loďky nejezdí. Pokračovali jsme proto skalním městem dále po zelené. Déšť naštěstí ustal a my se mohli nerušeně rozhlížet po krásných skalních útvarech. Po návratu ke kioskům se všichni najedli, napili, zakoupili suvenýry, cukrovou vatu, šperky.... A jelo se domů.

Školní výlet do Josefova

29. května se většina žáků vydala na výlet do historie. Zlákala nás akce Městského muzea v Jaroměři "Pojďte s námi do Josefova". Návštívili jsme zde podzemní labyrint, kde se nám povedlo i trošku zabloudit.  Josefovskou radnicí nás provedla císařovna Marie Terezie a její dvorní dámy. Mnoho zajímavých exponátů jsme viděli ve vojenském muzeu a v areálu Ravelinu XIV. jsme si zasoutěžili a poprali se s vlastním strachem při hledání pokladu v tmavých chodbách. Přestože jsme se bohužel nepotkali se zakladatelem pevnosti, Josefem II., výlet se vydařil a všichni jsme se vrátili unavení a spokojení.

Školní výlet do Liberce

 

   Na školní výlet jsme jeli do Liberce. Z Kostelce jsme odjížděli v 8 hodin.                                                

Po cestě jsme se zastavili na svačinu u benzinky. Asi hodinu po svačině jsme přijeli pod Ještěd. Nahoru i dolů jsme jeli lanovkou. Z Ještědu jsme jeli do ZOO. Během prohlídky jsme měli rozchod. Nejvíc se mi líbili sloni, žirafy, lachtani a tučňáci.                                                                                      

 Domů jsme se dostali kolem 18. hodiny.

 

 

  Jeli jsme se školou na výlet do Liberce.                                                                                                         

  Na první zastávce u Jičína jsme se nasvačili a jeli jsme dál. Když jsme dorazili pod Ještěd, jeli jsme nahoru lanovkou. Na začátku jsem se trochu bála, ale pak už to bylo dobré. Když jsme dorazili do ZOO, těšila jsem se, až uvidím bílé tygry. Moc se mi líbili. Viděli jsme i další krásná zvířata. Cestou domů jsme měli ještě jednu krátkou zastávku na svačinu.                                                                         

   Na výletě se mi moc líbilo a užila jsem si to tam.

 

Školní výlet do Poděbrad

Díky sponzorskému daru České spořitelny mohli žáci rehabilitačních tříd v rámci školního výletu navštívit lázně Poděbrady. Pro cestu využili autobus s plošinou, která byla nutná pro imobilní děti. Po příjezdu se nasvačili v krásném prostředí zámecké zahrady a pak už vyrazili za hlavní atrakcí výletu, kterou byla jízda parníkem. Jméno plavidla - KRÁL JIŘÍ - připomínalo slavnou historii města a dětem se plavba na něm velmi líbila. Následovala prohlídka města, vycházka po promenádě a další svačina. Jediná dešťová přeháňka toho dne se vyskytla naštěstí právě v době, kdy si všichni v cukrárně pochutnávali na zmrzlině a dortech. Takže i počasí bylo výletu příznivě nakloněno. Všichni se vrátili domů unavení, ale spokojení a s novými zážitky.

Týden zdravé výživy 2015

Týden zdravé výživy

   V rámci týdne zdravé výživy jsme využili možnosti a objednali si "bednu" ovoce a zeleniny z projektu "Ovoce do škol". Žáci se měli možnost zamyslet nad svým jídelníčkem, seznámit se s pyramidou zdravé výživy, zopakovat si, co naše tělo potřebuje, co mu prospívá a co naopak škodí a potom ochutnat mnoho druhů ovoce a zeleniny, které jsme dostali. Všichni jsme se dozvěděli něco nového a vyzkoušeli jsme i chutě nám dosud neznámé.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150520-tyden-zdrave-vyzivy/

 

 

Vánoce 2012 ve třídách

Také letos se poslední den před vánočními prázdninami konaly ve třídách vánoční besídky. Díky ozdobeným stromečkům, cukroví a dárkům jsme si tak všichni vyzkoušeli Vánoce nanečisto.

Vánoční besídky 2014

Vánoční besídky 2014

Dlouho očekávaný poslední školní den roku 2014 nastal a oslavila ho každá třída. Nechyběl stromeček, dárky, cukroví, ani vánoční tradice.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150205-vanocni-besidky-2014/

 

Vánoční flétničky 2013

Děti ze zájmového kroužku paní vychovatelky Hany Havířové se i letos snažily a pilně nacvičovaly na vystoupení, které nám předvedly na závěr roku. I přes nepřízeň osudu, který na poslední chvíli  oslabil řady hudebníků, se jejich vystoupení  povedlo a my jim i paní vychovatelce moc děkujeme za krásný zážitek.

Kromě písniček jsme se dočkali i překvapení na závěr v podobě vystoupení mažoretky Martinky.

Vánoční vystoupení pěveckého kroužku

Jako každý rok, se i tentokrát připravovaly děti z pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Sedláčkové a Listoňové, na své vystoupení. Nacvičovalo se dlouho a pilně a výsledek stál za všechnu tu námahu a dřinu. Děti potěšily nejen obyvatele domu s pečovatelskou službou U Jakuba a klienty Hospicu Anežky České, ale i návštěvníky kostelů, ve kterých také vystupovaly. Poslední školní den roku se předvedly i ve škole před svými spolužáky. Jak jim, tak oběma učitelkám, patří velká pochvala.

Vítání jara

2.května nás dětský folklorní soubor Hadářek pozval na svoje dopolední vystoupení s názvem "Vítání jara". Tančilo a zpívalo se na zahradě domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci, který si zájemci mohli po vystoupení jít také prohlédnout. Malí i velcí tanečníci a muzikanti nás svými dovednostmi mile překvapili.

Voda v Krkonoších

Voda v Krkonoších

 Poslední týden v únoru k nám opět zavítal pan inženýr Bílek z Krkonošského národního parku. Téma se týkalo mnoha podob vody v Krkonoších. Dozvěděli jsme se spoustu nového nejen o řekách, potocích, vodopádech, rašeliništích a třeba i lavinách, ale i o řadě živočichů, kteří ve vodě nebo u vody v Krkonoších žijí. Během přednášky jsme si mohli i zasoutěžit a předvést, co všechno o přírodě víme. Panu Bílkovi moc děkujeme a doufáme, že k nám zase brzy přijede.

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150225-voda-v-krkonosich/

 

Výcvik slepeckého psa

V březnu naši školu navštívil pan Ladislav Kubeček se svým věrným pomocníkem, vodícím psem. Protože je pan Kubeček nevidomý, musí se na Baddyho spoléhat v řadě situací. Všem se nám ukázka moc líbila a jak panu Kubečkovi, tak Baddymu moc děkujeme.

Závěrečné vystoupení malých hudebníků

Závěrečné vystoupení malých hudebníků

  Den před vysvědčením nám opět udělala radost paní vychovatelka Hana Havířová a její malí hudebníci, kteří nám zahráli a zazpívali. Přestože několik členů kroužku chybělo, ostatní se i s jejich repertoárem poprali statečně a se ctí. Všem se nám jejich krásné vystoupení líbilo. Poděkovala jim i paní ředitelka. Jen tak dál!yes

Foto: http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150629-vystoupeni-krouzku-quot-hra-na-fletnu-quot/

 

Zdravá pětka

Zdravá pětka

Informací o zdravé výživě není nikdy dost. I proto jsme byli rádi, že k nám do školy zavítala paní Ječmínková se svým programem "Zdravá pětka". Ukázala malým i větším "kuchtíkům", že připravit zdravé jídlo může být i zábava, která navíc skvěle chutná. Někdo vytvářel jedlé obrázky z ovoce a zeleniny, někdo pomazánky a saláty. Všichni se snažili a všichni si na závěr pochutnali. Paní lektorce moc děkujeme a těšíme se u nás zase někdy na shledanou.

 

 

Zdravé zuby

Zdravé zuby

 V polovině března k nám zavítali budoucí zubní lékaři Marek Listoň a Jakub Staněk s velmi zajímavou besedou. Týkala se zdravých zubů a všeho, co jim může škodit. Dozvěděli jsme se, jak by měl vypadat ten správný kartáček, co dělat, aby nás netrápil zubní kaz nebo zánět dásní a jak si opravdu nejlépe vyčistit zuby. Techniku čištění si všichni vyzkoušeli pod dohledem a za pomoci obou mediků. Ti nejodvážnější si pak na konci mohli otestovat přítomnost bakterií na svých zubech. Fialová není dobrá...laugh. Naštěstí se dala celkem dobře vyčistit. Děkujeme za poutavé a poučné povídání, za trpělivost při nácviku techniky čištění a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu yes.

Foto:http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20150319-zdrave-zuby/

 

Zubní prevence

 Na začátku září si k nám našly cestu studentky zubního lékařství, které nás poučily o tom, jak se správně starat o zubní hygienu. Naučily nás, jak si správně vybrat kartáček, jakým způsobem si zuby pořádně vyčistit a jak si naopak neuškodit a každého zkontrolovaly, zda se zlepšil v technice čištění. Ti nejodvážnější si pak mohli zkontrolovat, kolik plaku se jim na zubech objeví na konci hodiny.

Program všechny velmi zaujal, moc se nám líbil a Terce i Šárce děkujeme za zajímavé i poučné školení.

Foto viz  http://ckostelec.spzsabartose.cz/fotogalerie/2,akce/20160907-zubni-prevence/

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nábřeží pplk. A. Bunzla 660

542 32 Úpice

IČO 70841144

RED_IZO 600 024 628

Telefon: 491 462 310

               724 163 777

Kontaktní e-mail:

zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka

ID 8r5w7nm

 

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

Školní jídelna - jídelníček

http://spsow.cz/textilni/jidelna/