Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nejnovější aktuality

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ZÁPIS   ŽÁKŮ

 

 

Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše vyhlašuje

 

ZÁPIS  ŽÁKŮ

 

do prvního ročníku školy zřízené dle § 16, odst.9,

pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

a pro děti se zdravotním postižením, které mají doporučení poradenského zařízení k poskytování podpůrných opatření od 3.stupně. 

 

 

Zápis se bude konat v budově školy –

  • Speciální základní škola Augustina Bartoše –

Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec

 

dne  20. dubna 2022 (středa) od 13,00 do 16,00 hodin.

 

Přijďte, těšíme se na Vás!

 

 

Informace na tel. čísle :  736 409 463 , na webu školy: www.spzsabartose.cz   email: zvs.kulhankova@centrum.cz

 

 

Testování od 19.2. 2022

INFORMACE O TESTOVÁNÍ OD 19.2. 2022

S účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod. ruší mimořádné opatření

Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení

 a k testování zaměstnanců

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

• V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.), • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Více informací najdete na:  ZDE

Karanténa

Vzhledem k pozitivní diagnóze COVID-19 u žáka a pedagoga naší školy, budou kontaktováni zákonní zástupci žáků a pedagogové, kteří s nimi byli v rizikovém kontaktu ve škole dne 27. 1. 2022 a jsou vyhodnoceni KHS jako osoby v rizikovém kontaktu, tudíž budou všichni uvedeni do karantény. Je nutné zajistit, aby uvedené osoby zůstaly doma a postupovaly dle pokynů, které jsou v příloze Dopis pro rodiče.

Karanténa je nařizována v minimální délce 5 dnů, v tomto případě do úterý 1. 2. 2022.

Na středu 2.2. a čtvrtek 3.2. 2022 vyhlašuje ředitelství školy ředitelské volno. V pátek 4.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Pokud budou žáci bez příznaků onemocnění, mohou přijít do školy v pondělí 7. 2. 2022.

 

DOPIS PRO RODIČE

COVID-19 ve škole

Vážení rodiče.

Dnes, 28.1.2022, byla škola zákonným zástupcem žáka informována o pozitivním výsledku PCR testu jednoho ze žáků školy, se kterým mohl/a váš syn/dcera být v rizikovém kontaktu (třída, ŠD, svoz). Sledujte, prosím, zdravotní stav vašeho dítěte a vyčkávejte, zda vás zkontaktuje KHS. Sledujte také web školy, kde najdete případné aktuální informace.

Obecné informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO: 70841144
RED_IZO: 600 024 628
Datová schránka ID: 8r5w7nm

Kontakt:

+420 491 462 310
+420 724 163 777
zvs.kulhankova@centrum.cz

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

Sponzoři