Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nejnovější aktuality

Výstražná stávka

Výstražná stávka

Dne 27. 11. 2023 bude přerušen provoz celé školy

Důvodem je zapojení všech zaměstnanců do jednodenní výstražné stávky bez nároku náhrady mzdy.

Nebojujeme za sebe, ale za naše děti!

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin

věnovaných výuce, omezení možnosti dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání

efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, ohrožení existence malotřídek.

Ředitelské volno (14.11.2023)

Věc: Oznámení o čerpání ředitelského volna

Oznamuji tímto, že vyhlašuji v souladu s § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 § 2, jeden den ředitelského volna pro žáky Speciální základní školy Augustina Bartoše – pracoviště Červený Kostelec, a to v úterý 14. 11. 2023. Důvodem je naplánovaná a nahlášená celodenní odstávka elektřiny, což z hygienických důvodů znemožní tento den pobyt žáků v budově školy.

V Úpici, 10. 11. 2023

Ředitelské volno

    1. Oznámení o dnech volna pro žáky školy

 

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na pátek 29. 9. 2023 – ředitelské volno pro žáky školy. Hlavním důvodem je šetření veškerými energiemi – ve čtvrtek 28. 9. 2023 je státní svátek.

Školní jídelna při ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci obědy vaří také pouze pro veřejnost, je možné si oběd na pátek 29. 9. 2023 přihlásit (za plnou cenu – informace v jídelně ZŠ V. Hejny) a v čase od 11:00 do 11:30 hodin si ho přijít do jídelny zkonzumovat.

Žáci školy mají na pátek 29. 9. 2023 obědy odhlášené, pokud si bude žák chtít na oběd dojít, musí si ho nejdéle do středy 27. 9. 2023 PŘIHLÁSIT!!!

 

Co jsme všechno stihli

V letošním školním roce jsme si poměřili síly v oblíbených STŘELECKÝCH PŘEBORECH, vedených panem Čudkou. Některé třídy navštívily VÝSTAVU ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ v České Skalici. V rámci dopravní výchovy jsme probrali téma BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY. Navštívili jsme divadelní představení MAKOVÁ PANENKA a MUZIKÁLY Z BRODWAYE. V rámci akce ZDRAVÁ PĚTKA jsme si povídali o zdravé výživě a připravili si výborné svačinky. Velmi přátelským místem pro nás je MĚSTSKÁ KNIHOVNA v Červeném Kostelci. Velmi se nám líbily besedy, které si tam pro nás připravili a po celý rok, jsme si sem chodili půjčovat knížky. V prosinci dorazil do školy MIKULÁŠ se svým doprovodem a zanechal nám tu nadílku. Ve stolním tenise jsme poměřili síly při MIKULÁŠSKÉM TURNAJI. Pro mladší žáci byly připraveny různé hry. Navštívili jsme předvánoční ZOO ve DVOŘE KRÁLOVÉ a film ŠOUMEN KROKODÝL v kině Luník.                                                                                                                                                                                                              6. ledna nás navštívili TŘI KRÁLOVÉ. Toto představení si pro nás nacvičili žáci IV. třídy. Od ledna probíhal PLAVECKÝ VÝCVIK pro žáky I. stupně. V rámci prevence rizikového chování nás navštívil pan Mgr. Slovák . Dozvěděli jsme se mnohé o TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI. Pan Biháry s rodinou nám přivezli ukázat králíky, které chovají pro výstavy. Moc jim děkujeme. Velmi zajímavé a důležité byly besedy BEZPEČNĚ NA INTERNETU a KYBERŠIKANA. Seznámili jsme se také s různými MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI, které by mohly nastat a s tím, jak se při nich chovat. Několikrát jsme navštívili divadlo. Nejdříve KONCERT ZUŠ a poté představení DIVADLA ÚDIF: S OHNĚM, VODOU I VZDUCHEM a VŠÍ SILOU. O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ jsme hovořili s paní Drobnou, která naši školu navštěvuje každý rok. Do přírody jsme se vypravili v rámce projektu DEN ZEMĚ a čistili jsme lesy v okolí školy. Na závěr si každá třída našla v kempu Brodský svůj zasloužený poklad. Velice se nám líbila návštěva GALERIE MINERÁLŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM  TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ v divadle. Někteří žáci se zúčastnili EKOLOGICKO-TURISTICKÉHO POBYTU V KRKONOŠÍCH. Proběhly také besedy VESELÉ ZOUBKY a BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ. Při druhé letošní návštěvě kina jsme viděli film ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU. Velmi se povedl i školní výlet do ČASTOLOVIC a NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ. 

Obecné informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO: 70841144
RED_IZO: 600 024 628
Datová schránka ID: 8r5w7nm

Kontakt:

+420 491 462 310
+420 724 163 777
zvs.kulhankova@centrum.cz

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

Sponzoři