Aktuality

Obecné informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO: 70841144
RED_IZO: 600 024 628
Datová schránka ID: 8r5w7nm

Kontakt:

+420 491 462 310
+420 724 163 777
zvs.kulhankova@centrum.cz

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

Školní jídelna - jídelníček

http://spsow.cz/textilni/jidelna/

Aktuality

Zahájení školního roku

Zahájení nového školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a milí žáci!

Ve středu 1. září 2021 vás všechny opět rády přivítáme v naší škole a to za téměř stejných podmínek, které byly nastaveny již v minulém školním roce a vyplývají z platných zákonů a nařízení vlády:

1. Do školy mohou přijít pouze zdraví žáci/žákyně.

2. Do školy nemůže žák/žákyně s jakýmikoli příznaky COVID-19.
3. Žák/žákyně bude povinen/povinna se přímo ve škole podrobit testování antigenním testem – 1. 9. (popř. 2. 9. 2021 žáci 1. ročníku), 6. 9. a 9. 9. 2021.
4. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí žák/žákyně zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne a ihned kontaktuje lékaře za účelem objednání PCR testu.

5. Je omezen vstup třetím osobám (zákonní zástupci a cizí osoby) do budovy školy. Ve výjimečných případech je tato osoba povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

!!! Začínáme v 8,00 hodin ráno!!!

 

Obecné informace k provozu školy

Návrat do školy 12.4.2021

Od pondělí 12. 4. 2021 otvíráme školu

Žáci do školy mohou nastoupit za následujících podmínek, které vyplývají z platných zákonů a nařízení vlády:

1. Do školy mohou přijít pouze zdraví žáci/žákyně

2. Do školy nemůže žák/žákyně s jakýmikoli příznaky COVID - 19


3. Žák/žákyně bude povinen/povinna se přímo ve škole podrobit 2x týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek) testování antigenním testem (info ZDE )


4. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí žák/žákyně zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne

SVOZ ŽÁKŮ

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK

                                  PŘEHLED NÁVAZNÝCH POSTUPŮ ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ

 

Další užitečné odkazy: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

                                       https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021 - 2022

Informace k zápisu  naleznete ZDE

Zápisní lístek, žádost o odklad, žádost o odklad ZDE

Předběžný seznam pomůcek pro 1. ročník ZDE

Uzavření školy

Na základě rozhodnutí vlády bude škola od pondělí 1. března 2021 uzavřena.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021.

Žáci od pondělí přecházejí na distanční výuku, pokyny naleznete v sekci Domácí úkoly.

Obědy budou všem po dobu uzavření školy automaticky odhlášeny.

OŠETŘOVNÉ: Potřebné informace o ošetřovném najdete zde:  https://www.cssz.cz/…emu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Návrat do školy

Předpokládaný návrat našich žáků do školy bude podle prohlášení ministra školství ve středu 18.11.2020.

Stravování ve školní jídelně i svoz budou fungovat normálně. 

Ošetřovné

Vážení rodiče, 
 
dle vyjádření MPSV nebude již škola vydávat pro účely ošetřovného potvrzení o uzavření, ale bude nahrazeno Vaším čestným prohlášením.

Více se dozvíte na: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Distanční výuka od 2. listopadu 2020

           USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
        ze dne 30. října 2020 č.1112 o přijetí krizového opatření


    Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do
    dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle
    školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
    základním vzdělávání v základní škole. Nově je tedy provoz základních
    škol a tříd základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského
    zákona omezen tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků na
    základním vzdělávání.


Vážení rodiče!


Na základě výše uvedeného přechází i naši žáci od 2. listopadu 2020 na
povinnou distanční výuku. Sledujte proto, prosím, webové stránky školy:
 www.spzsabartose.cz


Zde opět pod záložkou DOMÁCÍ ÚKOLY najdete pokyny, jak
postupovat.
Forma vzdělávání „na dálku“ bude obdobná, jako v jarních
měsících, jen s tím rozdílem, že toto vzdělávání je POVINNÉ.


Pokud bude vaše dítě nemocné, je vaší povinností ho telefonicky
omluvit – buď na kontakt, který vám sdělí třídní učitelka (a který
máte zcela jistě v žákovské knížce vašeho dítěte) nebo volejte
na telefonní číslo: 736 409 463 (ředitelka školy J. Kulhánková).

  • ...