Aktuality

Aktuality

ZÁPIS ŽÁKŮ

                                   

         Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše
                                      vyhlašuje

                                 ZÁPIS ŽÁKŮ
       do prvního ročníku školy zřízené dle § 16, odst.9,
         pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
        a pro děti se zdravotním postižením, které mají
        doporučení poradenského zařízení k poskytování
           podpůrných opatření od 3.stupně.

             Zápis se bude konat v budově školy –
          - Speciální základní škola Augustina Bartoše –
          Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec
        dne 19. dubna 2023 (středa) od 13,00 do 16,00 hodin.

               Přijďte, těšíme se na Vás!

Informace na tel. čísle : 736 409 463 , na webu školy: www.spzsabartose.cz
email: zvs.kulhankova@centrum.cz

Oznámení o dnech volna pro žáky školy

 

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na pátek 18. 11. 2022 – ředitelské volno pro žáky školy. Hlavním důvodem je šetření veškerými energiemi – ve čtvrtek 17. 11. 2022 je státní svátek.

Oběd bude odhlášen.

Ředitelské volno

OZNÁMENÍ O DNECH VOLNA PRO ŽÁKY ŠKOLY

 

 

 

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici (pracoviště Úpice a Červený Kostelec) rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na dny 24., 25. 10. 2022 (pondělí a úterý) – ředitelské volno pro žáky školy z technicko-organizačních důvodů (vyklízení nábytku ze tříd z důvodu realizace plánovaných prací – opravy podlah a výměna podlahových krytin – vyklízení nábytku ze tříd, stěhování suterénu a z důvodu nutnosti šetření energiemi).

 

Školní jídelna při ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci obědy vaří, je možné si je po dohodě vyzvednout v čase od 11:00 do 11:30 hodin do vlastních nádob.

Pokud obědy chtít nebudete a máte je zaplacené, je nutné si obědy na tyto dva dny odhlásit.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ZÁPIS   ŽÁKŮ

 

 

Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše vyhlašuje

 

ZÁPIS  ŽÁKŮ

 

do prvního ročníku školy zřízené dle § 16, odst.9,

pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

a pro děti se zdravotním postižením, které mají doporučení poradenského zařízení k poskytování podpůrných opatření od 3.stupně. 

 

 

Zápis se bude konat v budově školy –

  • Speciální základní škola Augustina Bartoše –

Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec

 

dne  20. dubna 2022 (středa) od 13,00 do 16,00 hodin.

 

Přijďte, těšíme se na Vás!

 

 

Informace na tel. čísle :  736 409 463 , na webu školy: www.spzsabartose.cz   email: zvs.kulhankova@centrum.cz

 

 

Testování od 19.2. 2022

INFORMACE O TESTOVÁNÍ OD 19.2. 2022

S účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod. ruší mimořádné opatření

Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení

 a k testování zaměstnanců

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

• V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.), • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Více informací najdete na:  ZDE

Karanténa

Vzhledem k pozitivní diagnóze COVID-19 u žáka a pedagoga naší školy, budou kontaktováni zákonní zástupci žáků a pedagogové, kteří s nimi byli v rizikovém kontaktu ve škole dne 27. 1. 2022 a jsou vyhodnoceni KHS jako osoby v rizikovém kontaktu, tudíž budou všichni uvedeni do karantény. Je nutné zajistit, aby uvedené osoby zůstaly doma a postupovaly dle pokynů, které jsou v příloze Dopis pro rodiče.

Karanténa je nařizována v minimální délce 5 dnů, v tomto případě do úterý 1. 2. 2022.

Na středu 2.2. a čtvrtek 3.2. 2022 vyhlašuje ředitelství školy ředitelské volno. V pátek 4.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Pokud budou žáci bez příznaků onemocnění, mohou přijít do školy v pondělí 7. 2. 2022.

 

DOPIS PRO RODIČE

COVID-19 ve škole

Vážení rodiče.

Dnes, 28.1.2022, byla škola zákonným zástupcem žáka informována o pozitivním výsledku PCR testu jednoho ze žáků školy, se kterým mohl/a váš syn/dcera být v rizikovém kontaktu (třída, ŠD, svoz). Sledujte, prosím, zdravotní stav vašeho dítěte a vyčkávejte, zda vás zkontaktuje KHS. Sledujte také web školy, kde najdete případné aktuální informace.

Testování

V pondělí 22. a 29.11.2021 budeme ve škole testovat neočkované žáky na COVID-19. Půjde o stejné antigenní testy, které jsme používali dříve. Pokud nebude žák v tyto dny přítomen ve škole, bude otestován v den, kdy do školy dorazí.

V případě pozitivního výsledku testu nesmí žák zůstat ve škole, zákonný zástupce bude  upozorněn, vyzvedne si neprodleně dítě a ihned kontaktuje lékaře kvůli PCR testu.

Ve středu 20. října bude z důvodů odstávky vody náhradní školní program

            TURISTICKÉ DOPOLEDNE

Sebou: vhodné oblečení a obuv

             svačinu a pití na celé dopoledne

Konec bude v 11.30. Oběd není, družina je zrušena, svoz pojede dříve.

  • ...