Aktuality

Aktuality

Výstražná stávka

Výstražná stávka

Dne 27. 11. 2023 bude přerušen provoz celé školy

Důvodem je zapojení všech zaměstnanců do jednodenní výstražné stávky bez nároku náhrady mzdy.

Nebojujeme za sebe, ale za naše děti!

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin

věnovaných výuce, omezení možnosti dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání

efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, ohrožení existence malotřídek.

Ředitelské volno (14.11.2023)

Věc: Oznámení o čerpání ředitelského volna

Oznamuji tímto, že vyhlašuji v souladu s § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 § 2, jeden den ředitelského volna pro žáky Speciální základní školy Augustina Bartoše – pracoviště Červený Kostelec, a to v úterý 14. 11. 2023. Důvodem je naplánovaná a nahlášená celodenní odstávka elektřiny, což z hygienických důvodů znemožní tento den pobyt žáků v budově školy.

V Úpici, 10. 11. 2023

Ředitelské volno

    1. Oznámení o dnech volna pro žáky školy

 

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na pátek 29. 9. 2023 – ředitelské volno pro žáky školy. Hlavním důvodem je šetření veškerými energiemi – ve čtvrtek 28. 9. 2023 je státní svátek.

Školní jídelna při ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci obědy vaří také pouze pro veřejnost, je možné si oběd na pátek 29. 9. 2023 přihlásit (za plnou cenu – informace v jídelně ZŠ V. Hejny) a v čase od 11:00 do 11:30 hodin si ho přijít do jídelny zkonzumovat.

Žáci školy mají na pátek 29. 9. 2023 obědy odhlášené, pokud si bude žák chtít na oběd dojít, musí si ho nejdéle do středy 27. 9. 2023 PŘIHLÁSIT!!!

 

Co jsme všechno stihli

V letošním školním roce jsme si poměřili síly v oblíbených STŘELECKÝCH PŘEBORECH, vedených panem Čudkou. Některé třídy navštívily VÝSTAVU ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ v České Skalici. V rámci dopravní výchovy jsme probrali téma BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY. Navštívili jsme divadelní představení MAKOVÁ PANENKA a MUZIKÁLY Z BRODWAYE. V rámci akce ZDRAVÁ PĚTKA jsme si povídali o zdravé výživě a připravili si výborné svačinky. Velmi přátelským místem pro nás je MĚSTSKÁ KNIHOVNA v Červeném Kostelci. Velmi se nám líbily besedy, které si tam pro nás připravili a po celý rok, jsme si sem chodili půjčovat knížky. V prosinci dorazil do školy MIKULÁŠ se svým doprovodem a zanechal nám tu nadílku. Ve stolním tenise jsme poměřili síly při MIKULÁŠSKÉM TURNAJI. Pro mladší žáci byly připraveny různé hry. Navštívili jsme předvánoční ZOO ve DVOŘE KRÁLOVÉ a film ŠOUMEN KROKODÝL v kině Luník.                                                                                                                                                                                                              6. ledna nás navštívili TŘI KRÁLOVÉ. Toto představení si pro nás nacvičili žáci IV. třídy. Od ledna probíhal PLAVECKÝ VÝCVIK pro žáky I. stupně. V rámci prevence rizikového chování nás navštívil pan Mgr. Slovák . Dozvěděli jsme se mnohé o TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI. Pan Biháry s rodinou nám přivezli ukázat králíky, které chovají pro výstavy. Moc jim děkujeme. Velmi zajímavé a důležité byly besedy BEZPEČNĚ NA INTERNETU a KYBERŠIKANA. Seznámili jsme se také s různými MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI, které by mohly nastat a s tím, jak se při nich chovat. Několikrát jsme navštívili divadlo. Nejdříve KONCERT ZUŠ a poté představení DIVADLA ÚDIF: S OHNĚM, VODOU I VZDUCHEM a VŠÍ SILOU. O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ jsme hovořili s paní Drobnou, která naši školu navštěvuje každý rok. Do přírody jsme se vypravili v rámce projektu DEN ZEMĚ a čistili jsme lesy v okolí školy. Na závěr si každá třída našla v kempu Brodský svůj zasloužený poklad. Velice se nám líbila návštěva GALERIE MINERÁLŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM  TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ v divadle. Někteří žáci se zúčastnili EKOLOGICKO-TURISTICKÉHO POBYTU V KRKONOŠÍCH. Proběhly také besedy VESELÉ ZOUBKY a BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ. Při druhé letošní návštěvě kina jsme viděli film ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU. Velmi se povedl i školní výlet do ČASTOLOVIC a NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ. 

ZÁPIS ŽÁKŮ

                                   

         Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše
                                      vyhlašuje

                                 ZÁPIS ŽÁKŮ
       do prvního ročníku školy zřízené dle § 16, odst.9,
         pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
        a pro děti se zdravotním postižením, které mají
        doporučení poradenského zařízení k poskytování
           podpůrných opatření od 3.stupně.

             Zápis se bude konat v budově školy –
          - Speciální základní škola Augustina Bartoše –
          Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec
        dne 19. dubna 2023 (středa) od 13,00 do 16,00 hodin.

               Přijďte, těšíme se na Vás!

Informace na tel. čísle : 736 409 463 , na webu školy: www.spzsabartose.cz
email: zvs.kulhankova@centrum.cz

Oznámení o dnech volna pro žáky školy

 

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na pátek 18. 11. 2022 – ředitelské volno pro žáky školy. Hlavním důvodem je šetření veškerými energiemi – ve čtvrtek 17. 11. 2022 je státní svátek.

Oběd bude odhlášen.

Ředitelské volno

OZNÁMENÍ O DNECH VOLNA PRO ŽÁKY ŠKOLY

 

 

 

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici (pracoviště Úpice a Červený Kostelec) rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na dny 24., 25. 10. 2022 (pondělí a úterý) – ředitelské volno pro žáky školy z technicko-organizačních důvodů (vyklízení nábytku ze tříd z důvodu realizace plánovaných prací – opravy podlah a výměna podlahových krytin – vyklízení nábytku ze tříd, stěhování suterénu a z důvodu nutnosti šetření energiemi).

 

Školní jídelna při ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci obědy vaří, je možné si je po dohodě vyzvednout v čase od 11:00 do 11:30 hodin do vlastních nádob.

Pokud obědy chtít nebudete a máte je zaplacené, je nutné si obědy na tyto dva dny odhlásit.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ZÁPIS   ŽÁKŮ

 

 

Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše vyhlašuje

 

ZÁPIS  ŽÁKŮ

 

do prvního ročníku školy zřízené dle § 16, odst.9,

pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

a pro děti se zdravotním postižením, které mají doporučení poradenského zařízení k poskytování podpůrných opatření od 3.stupně. 

 

 

Zápis se bude konat v budově školy –

  • Speciální základní škola Augustina Bartoše –

Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec

 

dne  20. dubna 2022 (středa) od 13,00 do 16,00 hodin.

 

Přijďte, těšíme se na Vás!

 

 

Informace na tel. čísle :  736 409 463 , na webu školy: www.spzsabartose.cz   email: zvs.kulhankova@centrum.cz

 

 

Testování od 19.2. 2022

INFORMACE O TESTOVÁNÍ OD 19.2. 2022

S účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod. ruší mimořádné opatření

Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení

 a k testování zaměstnanců

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

• V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.), • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Více informací najdete na:  ZDE

Karanténa

Vzhledem k pozitivní diagnóze COVID-19 u žáka a pedagoga naší školy, budou kontaktováni zákonní zástupci žáků a pedagogové, kteří s nimi byli v rizikovém kontaktu ve škole dne 27. 1. 2022 a jsou vyhodnoceni KHS jako osoby v rizikovém kontaktu, tudíž budou všichni uvedeni do karantény. Je nutné zajistit, aby uvedené osoby zůstaly doma a postupovaly dle pokynů, které jsou v příloze Dopis pro rodiče.

Karanténa je nařizována v minimální délce 5 dnů, v tomto případě do úterý 1. 2. 2022.

Na středu 2.2. a čtvrtek 3.2. 2022 vyhlašuje ředitelství školy ředitelské volno. V pátek 4.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Pokud budou žáci bez příznaků onemocnění, mohou přijít do školy v pondělí 7. 2. 2022.

 

DOPIS PRO RODIČE

  • ...