Aktuality

Aktuality

Zápis žáků do 1. ročníku

                             ZÁPIS ŽÁKŮ
 

Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše vyhlašuje

                                                                 ZÁPIS ŽÁKŮ

do prvního ročníku školy zřízené dle § 16, odst.9, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti se zdravotním postižením, které mají doporučení poradenského zařízení k poskytování podpůrných opatření od 3.stupně.

 

 

Zápis se bude konat v budově školy –

- Speciální základní škola Augustina Bartoše – Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec

dne 17. dubna 2024 (středa) od 13,00 do 16,00 hodin.

                                                    Přijďte, těšíme se na Vás!

 

Informace na tel. čísle : 736 409 463 , na webu školy: www.spzsabartose.cz

email: zvs.kulhankova@centrum.cz

Ředitelské volno

Oznámení o dnech volna pro žáky školy

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na pátek 22. 12. 2023 – ředitelské volno pro žáky školy.

Školní jídelna při ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci obědy vaří, je možné si oběd na pátek 22. 12. 2023 přihlásit a v čase od 11:00 do 11:30 hodin si ho přijít do jídelny zkonzumovat.

 Žáci školy mají na pátek 22. 12. 2023 obědy odhlášené, pokud si bude žák chtít na oběd dojít, musí si ho nejdéle do středy 20. 12. 2023 PŘIHLÁSIT!!!

Riziko nápoje PRIME

Co naše děti pijí

Vážení rodiče,

v poslední době probíhá velká diskuse na tím, že se mezi žáky objevuje populární energetický nápoj značky PRIME. Tento trend je značně znepokojující, neboť PRIME není pro děti ani mládež vhodný, a my vás proto chceme informovat o rizicích, která jsou s jeho konzumací spojena.

Nápoj PRIME se prodává ve dvou variantách.

První je energetický nápoj, který obsahuje až 200 mg kofeinu. To je větší množství než ve dvou běžných energetických nápojích a pro děti a mladistvé je tento obsah kofeinu nevhodný a může být i nebezpečný.

Druhá varianta, označovaná jako Hydration, je prezentována jako „hydratační“ nápoj. Ve skutečnosti ale jde o nápoj určený sportovcům a k jeho konzumaci by měly být oprávněny pouze osoby starší 18 let.

Zdůrazňujeme, že za propagací nápoje PRIME stojí influenceři, jako jsou například Logan Paul a KSI. Jejich popularita a vliv na mladé lidi mohou být důvody, proč je PRIME mezi mladistvými tak oblíbený. Bohužel, mnoho dětí a mladistvých nemá dostatek informací o tom, jaké mohou být důsledky konzumace takových nápojů.

Prosíme vás, abyste dávali pozor na to, co vaše děti konzumují, a pokud je to možné, omezili jejich přístup k nápojům PRIME či jiným energetickým nápojům. Je důležité, že s vašimi dětmi diskutujete o potenciálních rizicích spojených s konzumací těchto nápojů a podpoříte je v hledání zdravějších alternativ.

Děkujeme vám za vaši pozornost a za spolupráci na zajištění zdraví a bezpečnosti našich žáků.

Přikládáme dva letáčky, v nichž naleznete souhrn možných negativních dopadů na zdraví dětí při jeho užívání.

 

kolektiv ZŠ speciální A. Bartoše

CO NAŠE DĚTI PIJÍ

Sběr kaštanů a žaludů

Sběr kaštanů a žaludů

V září a říjnu proběhla soutěž ve sběru žaludů a kaštanů.

Žáci nasbírali 250 kg.

Kaštany a žaludy byly předány myslivcům ze Stárkova.

Nejlepší sběrači byli odměněni.

Výstražná stávka

Výstražná stávka

Dne 27. 11. 2023 bude přerušen provoz celé školy

Důvodem je zapojení všech zaměstnanců do jednodenní výstražné stávky bez nároku náhrady mzdy.

Nebojujeme za sebe, ale za naše děti!

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin

věnovaných výuce, omezení možnosti dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání

efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, ohrožení existence malotřídek.

Ředitelské volno (14.11.2023)

Věc: Oznámení o čerpání ředitelského volna

Oznamuji tímto, že vyhlašuji v souladu s § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 § 2, jeden den ředitelského volna pro žáky Speciální základní školy Augustina Bartoše – pracoviště Červený Kostelec, a to v úterý 14. 11. 2023. Důvodem je naplánovaná a nahlášená celodenní odstávka elektřiny, což z hygienických důvodů znemožní tento den pobyt žáků v budově školy.

V Úpici, 10. 11. 2023

Ředitelské volno

    1. Oznámení o dnech volna pro žáky školy

 

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na pátek 29. 9. 2023 – ředitelské volno pro žáky školy. Hlavním důvodem je šetření veškerými energiemi – ve čtvrtek 28. 9. 2023 je státní svátek.

Školní jídelna při ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci obědy vaří také pouze pro veřejnost, je možné si oběd na pátek 29. 9. 2023 přihlásit (za plnou cenu – informace v jídelně ZŠ V. Hejny) a v čase od 11:00 do 11:30 hodin si ho přijít do jídelny zkonzumovat.

Žáci školy mají na pátek 29. 9. 2023 obědy odhlášené, pokud si bude žák chtít na oběd dojít, musí si ho nejdéle do středy 27. 9. 2023 PŘIHLÁSIT!!!

 

Co jsme všechno stihli

V letošním školním roce jsme si poměřili síly v oblíbených STŘELECKÝCH PŘEBORECH, vedených panem Čudkou. Některé třídy navštívily VÝSTAVU ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ v České Skalici. V rámci dopravní výchovy jsme probrali téma BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY. Navštívili jsme divadelní představení MAKOVÁ PANENKA a MUZIKÁLY Z BRODWAYE. V rámci akce ZDRAVÁ PĚTKA jsme si povídali o zdravé výživě a připravili si výborné svačinky. Velmi přátelským místem pro nás je MĚSTSKÁ KNIHOVNA v Červeném Kostelci. Velmi se nám líbily besedy, které si tam pro nás připravili a po celý rok, jsme si sem chodili půjčovat knížky. V prosinci dorazil do školy MIKULÁŠ se svým doprovodem a zanechal nám tu nadílku. Ve stolním tenise jsme poměřili síly při MIKULÁŠSKÉM TURNAJI. Pro mladší žáci byly připraveny různé hry. Navštívili jsme předvánoční ZOO ve DVOŘE KRÁLOVÉ a film ŠOUMEN KROKODÝL v kině Luník.                                                                                                                                                                                                              6. ledna nás navštívili TŘI KRÁLOVÉ. Toto představení si pro nás nacvičili žáci IV. třídy. Od ledna probíhal PLAVECKÝ VÝCVIK pro žáky I. stupně. V rámci prevence rizikového chování nás navštívil pan Mgr. Slovák . Dozvěděli jsme se mnohé o TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI. Pan Biháry s rodinou nám přivezli ukázat králíky, které chovají pro výstavy. Moc jim děkujeme. Velmi zajímavé a důležité byly besedy BEZPEČNĚ NA INTERNETU a KYBERŠIKANA. Seznámili jsme se také s různými MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI, které by mohly nastat a s tím, jak se při nich chovat. Několikrát jsme navštívili divadlo. Nejdříve KONCERT ZUŠ a poté představení DIVADLA ÚDIF: S OHNĚM, VODOU I VZDUCHEM a VŠÍ SILOU. O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ jsme hovořili s paní Drobnou, která naši školu navštěvuje každý rok. Do přírody jsme se vypravili v rámce projektu DEN ZEMĚ a čistili jsme lesy v okolí školy. Na závěr si každá třída našla v kempu Brodský svůj zasloužený poklad. Velice se nám líbila návštěva GALERIE MINERÁLŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM  TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ v divadle. Někteří žáci se zúčastnili EKOLOGICKO-TURISTICKÉHO POBYTU V KRKONOŠÍCH. Proběhly také besedy VESELÉ ZOUBKY a BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ. Při druhé letošní návštěvě kina jsme viděli film ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU. Velmi se povedl i školní výlet do ČASTOLOVIC a NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ. 

ZÁPIS ŽÁKŮ

                                   

         Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše
                                      vyhlašuje

                                 ZÁPIS ŽÁKŮ
       do prvního ročníku školy zřízené dle § 16, odst.9,
         pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
        a pro děti se zdravotním postižením, které mají
        doporučení poradenského zařízení k poskytování
           podpůrných opatření od 3.stupně.

             Zápis se bude konat v budově školy –
          - Speciální základní škola Augustina Bartoše –
          Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec
        dne 19. dubna 2023 (středa) od 13,00 do 16,00 hodin.

               Přijďte, těšíme se na Vás!

Informace na tel. čísle : 736 409 463 , na webu školy: www.spzsabartose.cz
email: zvs.kulhankova@centrum.cz

Oznámení o dnech volna pro žáky školy

 

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na pátek 18. 11. 2022 – ředitelské volno pro žáky školy. Hlavním důvodem je šetření veškerými energiemi – ve čtvrtek 17. 11. 2022 je státní svátek.

Oběd bude odhlášen.

  • ...