Aktuality 2021/2022

Obecné informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO: 70841144
RED_IZO: 600 024 628
Datová schránka ID: 8r5w7nm

Kontakt:

+420 491 462 310
+420 724 163 777
zvs.kulhankova@centrum.cz

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

Aktuality 2021/2022

Testování

V pondělí 22. a 29.11.2021 budeme ve škole testovat neočkované žáky na COVID-19. Půjde o stejné antigenní testy, které jsme používali dříve. Pokud nebude žák v tyto dny přítomen ve škole, bude otestován v den, kdy do školy dorazí.

V případě pozitivního výsledku testu nesmí žák zůstat ve škole, zákonný zástupce bude  upozorněn, vyzvedne si neprodleně dítě a ihned kontaktuje lékaře kvůli PCR testu.

Ve středu 20. října bude z důvodů odstávky vody náhradní školní program

            TURISTICKÉ DOPOLEDNE

Sebou: vhodné oblečení a obuv

             svačinu a pití na celé dopoledne

Konec bude v 11.30. Oběd není, družina je zrušena, svoz pojede dříve.

Ředitelské volno

Oznámení o dnech volna pro žáky školy
Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona
č.561/2004 Sb., na pondělí 27. 09. 2021 – ředitelské volno pro žáky školy z bezpečnostních a
technicko – organizačních důvodů (zvýšení pohybu pracovníků po budově školy v souvislosti
s intenzivními pracemi na zateplení půdy v rámci akce Snížení energetické náročnosti budovy
školy a opravnými pracemi v suterénu, kdy bude nutné omezit či zastavit přívod vody a
elektřiny).
                                         Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy

Volby do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Zvoleny byly: paní Holá (za zákonné zástupce)

                      Mgr. Nejmanová (za pedagogické pracovníky)

Zahájení školního roku

Zahájení nového školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a milí žáci!

Ve středu 1. září 2021 vás všechny opět rády přivítáme v naší škole a to za téměř stejných podmínek, které byly nastaveny již v minulém školním roce a vyplývají z platných zákonů a nařízení vlády:

1. Do školy mohou přijít pouze zdraví žáci/žákyně.

2. Do školy nemůže žák/žákyně s jakýmikoli příznaky COVID-19.
3. Žák/žákyně bude povinen/povinna se přímo ve škole podrobit testování antigenním testem – 1. 9. (popř. 2. 9. 2021 žáci 1. ročníku), 6. 9. a 9. 9. 2021.
4. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí žák/žákyně zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne a ihned kontaktuje lékaře za účelem objednání PCR testu.

5. Je omezen vstup třetím osobám (zákonní zástupci a cizí osoby) do budovy školy. Ve výjimečných případech je tato osoba povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

!!! Začínáme v 8,00 hodin ráno!!!

 

Obecné informace k provozu školy