Aktuality 2020/2021

Aktuality 2020/2021

Návrat do školy 12.4.2021

Od pondělí 12. 4. 2021 otvíráme školu

Žáci do školy mohou nastoupit za následujících podmínek, které vyplývají z platných zákonů a nařízení vlády:

1. Do školy mohou přijít pouze zdraví žáci/žákyně

2. Do školy nemůže žák/žákyně s jakýmikoli příznaky COVID - 19


3. Žák/žákyně bude povinen/povinna se přímo ve škole podrobit 2x týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek) testování antigenním testem (info ZDE )


4. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí žák/žákyně zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne

SVOZ ŽÁKŮ

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK

                                  PŘEHLED NÁVAZNÝCH POSTUPŮ ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ

 

Další užitečné odkazy: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

                                       https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021 - 2022

Informace k zápisu  naleznete ZDE

Zápisní lístek, žádost o odklad, žádost o odklad ZDE

Předběžný seznam pomůcek pro 1. ročník ZDE

Uzavření školy

Na základě rozhodnutí vlády bude škola od pondělí 1. března 2021 uzavřena.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021.

Žáci od pondělí přecházejí na distanční výuku, pokyny naleznete v sekci Domácí úkoly.

Obědy budou všem po dobu uzavření školy automaticky odhlášeny.

OŠETŘOVNÉ: Potřebné informace o ošetřovném najdete zde:  https://www.cssz.cz/…emu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Návrat do školy

Předpokládaný návrat našich žáků do školy bude podle prohlášení ministra školství ve středu 18.11.2020.

Stravování ve školní jídelně i svoz budou fungovat normálně. 

Ošetřovné

Vážení rodiče, 
 
dle vyjádření MPSV nebude již škola vydávat pro účely ošetřovného potvrzení o uzavření, ale bude nahrazeno Vaším čestným prohlášením.

Více se dozvíte na: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Distanční výuka od 2. listopadu 2020

           USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
        ze dne 30. října 2020 č.1112 o přijetí krizového opatření


    Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do
    dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle
    školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
    základním vzdělávání v základní škole. Nově je tedy provoz základních
    škol a tříd základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského
    zákona omezen tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků na
    základním vzdělávání.


Vážení rodiče!


Na základě výše uvedeného přechází i naši žáci od 2. listopadu 2020 na
povinnou distanční výuku. Sledujte proto, prosím, webové stránky školy:
 www.spzsabartose.cz


Zde opět pod záložkou DOMÁCÍ ÚKOLY najdete pokyny, jak
postupovat.
Forma vzdělávání „na dálku“ bude obdobná, jako v jarních
měsících, jen s tím rozdílem, že toto vzdělávání je POVINNÉ.


Pokud bude vaše dítě nemocné, je vaší povinností ho telefonicky
omluvit – buď na kontakt, který vám sdělí třídní učitelka (a který
máte zcela jistě v žákovské knížce vašeho dítěte) nebo volejte
na telefonní číslo: 736 409 463 (ředitelka školy J. Kulhánková).

Informace pro rodiče (13.10.2020)

                                               Vážení rodiče!

Realizace mimořádného krizového opatření Ministerstva zdravotnictví na naší škole s účinností 13. října 2020 do 25.10. 2020 (nejméně)

Jak jistě víte, včera vláda zpřísnila krizová opatření. Pro nás je důležité to, že pokračujeme v prezenční výuce (to znamená s osobní přítomností žáků ve výuce) ve škole v Úpici i v Červeném Kostelci.

Tělesná výchova bude probíhat hlavně na venkovních sportovištích, pokud bude vhodné počasí. Ve vnitřních prostorách bude Tv pro žáky I. stupně zajištěno tělovýchovnou aktivitou v prostorách školy, žáci II. stupně nebudou mít Tv ve vnitřních prostorách, bude ale nahrazena jinou aktivitou. Hudební výchova bude probíhat v běžném režimu, ale BEZ ZPĚVU.

Stravování pro naše děti je zajištěno v normálním režimu na obou pracovištích.

Školní družiny taktéž budou na obou pracovištích v provozu bez omezení.

Nadále platí i to, že podzimní prázdniny budou trvat celý týden – tedy od 26. 10. do 30. 10. 2020.

Doporučuji rodičům, aby vybavili své děti rouškami, ač je na naší škole výjimka z nošení roušek pro žáky a učitele. Ve vnitřních společných prostorách školy jsou roušky povinné pro tzv. „třetí“ osoby (rodiče, návštěvy atd.).

Jakýkoli výskyt pozitivního COVID –19 okamžitě nahlaste vedení školy. 

Opatření MŠMT - 26. a 27. 10. 2020

Opatření MŠMT - Dny 26. a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.