Aktuality 2022/2023

Aktuality 2022/2023

Co jsme všechno stihli

V letošním školním roce jsme si poměřili síly v oblíbených STŘELECKÝCH PŘEBORECH, vedených panem Čudkou. Některé třídy navštívily VÝSTAVU ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ v České Skalici. V rámci dopravní výchovy jsme probrali téma BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY. Navštívili jsme divadelní představení MAKOVÁ PANENKA a MUZIKÁLY Z BRODWAYE. V rámci akce ZDRAVÁ PĚTKA jsme si povídali o zdravé výživě a připravili si výborné svačinky. Velmi přátelským místem pro nás je MĚSTSKÁ KNIHOVNA v Červeném Kostelci. Velmi se nám líbily besedy, které si tam pro nás připravili a po celý rok, jsme si sem chodili půjčovat knížky. V prosinci dorazil do školy MIKULÁŠ se svým doprovodem a zanechal nám tu nadílku. Ve stolním tenise jsme poměřili síly při MIKULÁŠSKÉM TURNAJI. Pro mladší žáci byly připraveny různé hry. Navštívili jsme předvánoční ZOO ve DVOŘE KRÁLOVÉ a film ŠOUMEN KROKODÝL v kině Luník.                                                                                                                                                                                                              6. ledna nás navštívili TŘI KRÁLOVÉ. Toto představení si pro nás nacvičili žáci IV. třídy. Od ledna probíhal PLAVECKÝ VÝCVIK pro žáky I. stupně. V rámci prevence rizikového chování nás navštívil pan Mgr. Slovák . Dozvěděli jsme se mnohé o TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI. Pan Biháry s rodinou nám přivezli ukázat králíky, které chovají pro výstavy. Moc jim děkujeme. Velmi zajímavé a důležité byly besedy BEZPEČNĚ NA INTERNETU a KYBERŠIKANA. Seznámili jsme se také s různými MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI, které by mohly nastat a s tím, jak se při nich chovat. Několikrát jsme navštívili divadlo. Nejdříve KONCERT ZUŠ a poté představení DIVADLA ÚDIF: S OHNĚM, VODOU I VZDUCHEM a VŠÍ SILOU. O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ jsme hovořili s paní Drobnou, která naši školu navštěvuje každý rok. Do přírody jsme se vypravili v rámce projektu DEN ZEMĚ a čistili jsme lesy v okolí školy. Na závěr si každá třída našla v kempu Brodský svůj zasloužený poklad. Velice se nám líbila návštěva GALERIE MINERÁLŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM  TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ v divadle. Někteří žáci se zúčastnili EKOLOGICKO-TURISTICKÉHO POBYTU V KRKONOŠÍCH. Proběhly také besedy VESELÉ ZOUBKY a BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ. Při druhé letošní návštěvě kina jsme viděli film ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU. Velmi se povedl i školní výlet do ČASTOLOVIC a NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ. 

ZÁPIS ŽÁKŮ

                                   

         Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše
                                      vyhlašuje

                                 ZÁPIS ŽÁKŮ
       do prvního ročníku školy zřízené dle § 16, odst.9,
         pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
        a pro děti se zdravotním postižením, které mají
        doporučení poradenského zařízení k poskytování
           podpůrných opatření od 3.stupně.

             Zápis se bude konat v budově školy –
          - Speciální základní škola Augustina Bartoše –
          Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec
        dne 19. dubna 2023 (středa) od 13,00 do 16,00 hodin.

               Přijďte, těšíme se na Vás!

Informace na tel. čísle : 736 409 463 , na webu školy: www.spzsabartose.cz
email: zvs.kulhankova@centrum.cz

Oznámení o dnech volna pro žáky školy

 

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na pátek 18. 11. 2022 – ředitelské volno pro žáky školy. Hlavním důvodem je šetření veškerými energiemi – ve čtvrtek 17. 11. 2022 je státní svátek.

Oběd bude odhlášen.

Ředitelské volno

OZNÁMENÍ O DNECH VOLNA PRO ŽÁKY ŠKOLY

 

 

 

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici (pracoviště Úpice a Červený Kostelec) rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na dny 24., 25. 10. 2022 (pondělí a úterý) – ředitelské volno pro žáky školy z technicko-organizačních důvodů (vyklízení nábytku ze tříd z důvodu realizace plánovaných prací – opravy podlah a výměna podlahových krytin – vyklízení nábytku ze tříd, stěhování suterénu a z důvodu nutnosti šetření energiemi).

 

Školní jídelna při ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci obědy vaří, je možné si je po dohodě vyzvednout v čase od 11:00 do 11:30 hodin do vlastních nádob.

Pokud obědy chtít nebudete a máte je zaplacené, je nutné si obědy na tyto dva dny odhlásit.