I. třída

Obecné informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO: 70841144
RED_IZO: 600 024 628
Datová schránka ID: 8r5w7nm

Kontakt:

+420 491 462 310
+420 724 163 777
zvs.kulhankova@centrum.cz

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

I. třída

Distanční výuka 31.1. - 1.2. 2022

Úkoly byly žákům předáby individuálně

 

INFORMACE PRO RODIČE

 

Žákům zadávám úkoly na období od 29. 3. – 9. 4. Kdo má možnost, vypracované úlohy ofotí (popř. naskenuje) a pošle ke kontrole na e -mail třídní učitelky havirova.hana@gmail.com  

Je důležité dětem práci rozložit, aby nebyly přetěžované. Činnosti by se měly střídat a je třeba mezi nimi dělat přestávky.  Je však nutno se učení věnovat každý pracovní den. Všichni žáci potřebují každý den procvičovat hlasité čtení.

S dotazy se můžou rodiče i žáci obracet na třídní učitelku prostřednictvím e - mailu, popř. telefonicky.

 

Upozornění pro žáky:

  • každý pracovní list podepište

 

  • pište datum (u každé úlohy pište datum kdy ji vypracováváte, datum pište i na pracovní listy)

 

  • každé cvičení řádně označte (pokud budete vypracovávat úlohy z učebnice, tak na papír či  do  sešitu pište číslo strany i cvičení)

 

  • učivo si rozdělte (každý den je potřeba část úkolů vypracovat)

 

Úkoly pro žáky od 29. 3. – 9. 4.  

 

1. ročník

Český jazyk:

Psaní:  nácvik velkých písmen M, A, O

Písanka č. 3. s. 70 - 72

Čtení: procvičování čtení s písmenem T

AZ čítanka – s.  60,  65, 66

Naše čtení -  s. 72 - 73

Čteníčko  s. 19

Matematika:

Pracovní sešit (zelený): str. 28 - 32

Vypracovat pracovní listy

Prvouka:

Jaro  - opakování  

Podívej se na prezentaci: 

https://drive.google.com/file/d/1sGog1X0e1MZDTw1X5zJG5BRRubz25XH2/view?usp=sharing

 

3. ročník

Český jazyk:

Čtení:  s. 76 - 78

Do sešitu napsat z čítanky:  76/ dole (Šla kočička) – 4řádky;   78/ 3 doplň be - bě

Písanka č. 4  s.  73 - 75

Psaní : Nácvik písmene  S

Vypracovat pracovní listy

Matematika:

Pracovní sešit s. 40

Vypracovat zaslané pracovní listy

Můžeš si procvičit na počítači:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/odcitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

Prvouka:

(vypracujte jen ta cvičení, která zvládnete)

Pracovní sešit:  s.  56/ 1, 2,  3, 4,

Podívej se na prezentaci:

https://drive.google.com/file/d/1sGog1X0e1MZDTw1X5zJG5BRRubz25XH2/view?usp=sharing

 

4. ročník

Český jazyk:

Samohláska  u – ú – ů  učebnice s. 55,  přečíst červený rámeček

Písemně vypracovat cvičení z učebnice (na papír):  55/2;   56/4;

Pracovní sešit: str. 11/ 8, 9

Čtení z čítanky  s. 45 – 46   ,,Jak málem chytili vodníka“

Vypracovat zaslané pracovní listy

Písanka: s. 27

Můžeš si procvičit na počítači:

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-u/cviceniB1.htm

Matematika:

Naučit násobky  6  na prstech -  podle učebnice na s. 69

Vypracovat z učebnice (na papír) : str. 70/2,   72/2

Vypracovat pracovní listy

Pracovní sešit:  s. 34 - 35

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda modrá s.  12 -13 (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit modrý - vypracovat  s. 11/ 2, 3,

Přírodověda:

Učebnice s. 47- 49

Pracovní sešit - vypracovat stranu: 26/1;       27/ 2, 3, 4, 5

Přečti si učební text:

https://drive.google.com/file/d/14dBo6T8CZNgpu52qpez2UUsPizHD0Q-I/view?usp=sharing

 

Tereza

Český jazyk:

Samohláska  u – ú – ů  učebnice s. 55,  přečíst červený rámeček

Písemně vypracovat cvičení z učebnice (na papír):  55/2

Čtení z čítanky  s. 45 – 46   ,,Jak málem chytili vodníka“

Vypracovat zaslané pracovní listy

Písanka:  pokračovat procvičování psacího písma (každý den  3 - 4 řádky)

Můžeš si procvičit na počítači:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-u/cviceniB1.htm

Matematika:

Učebnice: ústně s. 60

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda modrá s.  12 - 13 (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit modrý - vypracovat  s. 11/ 2, 3,

Přírodověda:

Učebnice s. 47- 49

Pracovní sešit - vypracovat stranu: 26/1;       27/ 2, 3, 4, 5

Přečti si učební text:

https://drive.google.com/file/d/14dBo6T8CZNgpu52qpez2UUsPizHD0Q-I/view?usp=sharing

 

NIKOL

Český jazyk:

Samohláska  u – ú – ů  učebnice s. 55,  přečíst červený rámeček

Písemně vypracovat cvičení z učebnice (na papír):  55/2;   56/4;

Čtení z čítanky  s. 76 - 78

Vypracovat zaslané pracovní listy

Můžeš si procvičit na počítači:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-u/cviceniB1.htm

Matematika:

Vypracovat z učebnice (na papír) : str. 42/ 1;  48/1;  49/ 1;

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda modrá s.  12 -13 (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit modrý - vypracovat  s. 11/ 2, 3,

Přírodověda:

Učebnice s. 47- 49

Pracovní sešit - vypracovat stranu: 26/1;       27/ 2, 3, 4, 5

Přečti si učební text:

https://drive.google.com/file/d/14dBo6T8CZNgpu52qpez2UUsPizHD0Q-I/view?usp=sharing

 

 

 

Žákům zadávám úkoly na období od 15. 3. – 26. 3.  Kdo má možnost, vypracované úlohy ofotí (popř. naskenuje) a  pošle ke kontrole na e -mail třídní učitelky havirova.hana@gmail.com  

Je důležité dětem práci rozložit, aby nebyly přetěžované. Činnosti by se měly střídat a je třeba mezi nimi dělat přestávky.  Je však nutno se učení věnovat každý pracovní den. Všichni žáci potřebují každý den procvičovat hlasité čtení.

S dotazy se můžou rodiče i žáci obracet na třídní učitelku prostřednictvím e - mailu, popř. telefonicky.

 

Upozornění pro žáky:

  • každý pracovní list podepište

 

  • pište datum (u každé úlohy pište datum kdy ji vypracováváte, datum pište i na pracovní listy)

 

  • každé cvičení řádně označte (pokud budete vypracovávat úlohy z učebnice, tak na papír či  do sešitu pište číslo strany i cvičení)

 

  • učivo si rozdělte (každý den je potřeba část úkolů vypracovat)

 

Úkoly pro žáky od 15.3. – 26. 3. 

 

1. ročník

Český jazyk:

Psaní:  nácvik  slabik  a slov s písmeny  -  m, l

Písanka č. 3. s. 65 – 69

Čtení: Vyvození hlásky a písmene T

AZ čítanka – s.  61 – 64

Naše čtení -  s. 62 – 65  

Čteníčko  s. 17 – 18

 

Matematika:

Pracovní sešit (zelený): str. 20 -27

Vypracovat pracovní listy

Můžeš si procvičit na počítači:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/hluboky-ocean/prezentace.html

 

Prvouka:

Jaro –  hry dětí, Velikonoce

Pracovní sešit s. 38 a 39, vybarvit obrázek

 

Učební text  + obrázky:

https://drive.google.com/file/d/1AWx7tgTg2Ua2wYJWaMaPsUxhc8x_odT_/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/1wMLb-dgmHs4qcpPidIKKXTeOSp04gerd/view?usp=sharing

 

 

3. ročník

Český jazyk:

Čtení:  s. 72 - 75

Do sešitu napsat z čítanky:  71/ 3  doplň slova, 73/ 2 dopiš slovo, 73/ 3 dopiš písmeno

Písanka s.  70 - 72

Nácvik písmene  Ť,  procvičování písmene F

Vypracovat pracovní listy

 

Matematika:

Pracovní sešit s. 37 -  39

Vypracovat zaslané pracovní listy

Učebnice:  s. 46 – 47 (jen ústně)

Můžeš si procvičit na počítači:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/odcitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

 

Prvouka:

(vypracujte jen ta cvičení, která zvládnete)

Pracovní sešit:  s.  48/ 1,  3, 4 ;                 53/ 1, 2, 3

Prohlédni si učební text s obrázky:

https://drive.google.com/file/d/1AWx7tgTg2Ua2wYJWaMaPsUxhc8x_odT_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wMLb-dgmHs4qcpPidIKKXTeOSp04gerd/view?usp=sharing

Anglický jazyk: https://www.youtube.com/watch?v=OB-P23lxgEE

                      https://www.youtube.com/watch?v=qQBTA4FitBA

 

4. ročník

Český jazyk:

Samohlásky – učebnice s. 48  (zopakuj si samohlásky)

Písemně vypracovat cvičení z učebnice (na papír):  52/3;   53/2;

Pracovní sešit: str. 9/ 3, 4, 5

Čtení z čítanky  s. 43

Vypracovat zaslané pracovní listy

Písanka: s. 26

Matematika:

Naučit násobky  5 na prstech -  podle učebnice na s. 65

Vypracovat z učebnice (na papír) : str. 65/1,   67/2

Vypracovat pracovní listy

Pracovní sešit:  s. 30 – 31

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda modrá s.  10 - 11   (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit modrý - vypracovat stranu:  7/1,   8/1,3

Přírodověda:

Učebnice s. 45 - 46

Pracovní sešit - vypracovat stranu: 25/ 4,5 ;        26/ 6,7

Učební text:

https://drive.google.com/file/d/1AWx7tgTg2Ua2wYJWaMaPsUxhc8x_odT_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wMLb-dgmHs4qcpPidIKKXTeOSp04gerd/view?usp=sharing

Anglický jazyk: https://www.youtube.com/watch?v=OB-P23lxgEE         

                         https://www.youtube.com/watch?v=qQBTA4FitBA        

                              

Tereza

Český jazyk:

Samohlásky – učebnice s. 48 (zopakuj si samohlásky)

Vypracovat zaslané pracovní listy

Písanka:  pokračovat v procvičování psacího písma (každý den 4 řádky v písance)

Čtení z čítanky  s. 38;  + přečíst zaslaný pracovní list na přírodovědu

Matematika:

Pracovní sešit: str. 49

Učebnice: ústně s. 56

Vypracovat zaslané pracovní listy

Můžeš si procvičit na počítači:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocitame-uspory/pocitame.html

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda modrá s.  10 - 11   (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit modrý - vypracovat stranu:  7/1,   8/1,3

Přírodověda:

Učebnice s. 45 - 46

Pracovní sešit - vypracovat stranu: 25/ 4,5 ;        26/ 6,7

Přečíst zaslané učební texty s obrázky.

https://drive.google.com/file/d/1AWx7tgTg2Ua2wYJWaMaPsUxhc8x_odT_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wMLb-dgmHs4qcpPidIKKXTeOSp04gerd/view?usp=sharing

Anglický jazyk: https://www.youtube.com/watch?v=OB-P23lxgEE

                         https://www.youtube.com/watch?v=qQBTA4FitBA

 

NIKOL

Český jazyk:

Samohlásky – učebnice s. 48 (zopakuj si samohlásky)

Písemně vypracovat cvičení z učebnice (na papír):  52/3;   53/2;

Čtení z čítanky:  s. 72 - 75

Vypracovat zaslané pracovní listy

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Můžeš si procvičit na počítači:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocitame-uspory/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/domecky/priklady1.htm

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda modrá s.  10 - 11   (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit modrý - vypracovat stranu:  7/1,   8/1,3

Přírodověda:

Učebnice s. 45 - 46

Pracovní sešit - vypracovat stranu: 25/ 4,5 ;        26/ 6,7

Přečíst zaslané učební texty s obrázky

https://drive.google.com/file/d/1AWx7tgTg2Ua2wYJWaMaPsUxhc8x_odT_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wMLb-dgmHs4qcpPidIKKXTeOSp04gerd/view?usp=sharing

Anglický jazyk: https://www.youtube.com/watch?v=OB-P23lxgEE

                         https://www.youtube.com/watch?v=qQBTA4FitBA

 

Žákům byly zadány úkoly na období od 1. 3. 12. 3. Kdo má možnost, vypracované úlohy ofotí (popř. naskenuje) a pošle ke kontrole na e-mail třídní učitelky havirova.hana@gmail.com

Je důležité dětem práci rozložit, aby nebyly přetěžované. Činnosti by se měly střídat a je třeba mezi nimi dělat přestávky. Je však nutno se učení věnovat každý pracovní den. Všichni žáci potřebují každý den procvičovat hlasité čtení.

S dotazy se můžou rodiče i žáci obracet na třídní učitelku prostřednictvím e-mailu, popř. telefonicky.

Upozornění pro žáky:

každý pracovní list podepište

pište datum (u každé úlohy pište datum kdy ji vypracováváte, datum pište i na pracovní listy)

každé cvičení řádně označte (pokud budete vypracovávat úlohy z učebnice, tak na papír či do  sešitu pište číslo strany i cvičení)

učivo si rozdělte (každý den je potřeba část úkolů vypracovat)

 

Úkoly pro žáky od 1.3. – 12. 3. 

1. ročník

Český jazyk:

Psaní:  nácvik písmen -  o, l

Písanka č. 3  s. 59 - 64

Čtení: Procvičování čtení slov  s písmenem V

AZ čítanka – s.  56 - 60

Naše čtení -  s. 60 – 61

Čteníčko – s. 16

Matematika:

Pracovní sešit (zelený): str. 14 – 19

Pracovní sešit (bílý) :  49 - 50

Prvouka:

Jaro –  první jarní rostliny, přílet ptáků

Pracovní sešit s. 34 a 35, vybarvit obrázek

 

 

3. ročník

Český jazyk:

Čtení:  s. 67 - 71

Do sešitu opsat z čítanky:  68/ 4 ,   69/  ,, Na svatého Řehoře“ (3řádky)

Písanka  (s rybkou) s.   65 – 69

Nácvik písmene:  T

Vypracovat pracovní listy

Matematika:

Pracovní sešit s. 34 - 36

Vypracovat zaslané pracovní listy

Učebnice:  s. 43 - 44  (jen ústně)

Prvouka:

(vypracujte jen ta cvičení, která zvládnete)

Pracovní sešit:  s. 46/ 1, 2, 4

                                 47/ 6,  7

 

4. ročník

Český jazyk:

Samohlásky – učebnice s. 48 ( přečíst)

Písemně vypracovat cvičení z učebnice (na papír):  50/ 3,  51/1

Pracovní sešit: str. 9/1, 2

Čtení z čítanky  s. 39 - 41

Vypracovat zaslané pracovní listy

Písanka: s. 25

Matematika:

Naučit násobky  4 na prstech -  podle učebnice na s. 60

Vypracovat z učebnice (na papír) : str. 61/1

Vypracovat pracovní listy

Pracovní sešit:  s. 28-29

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda modrá s. 8, 9   (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit modrý - vypracovat stranu:  5 - 6                                                                          

Přírodověda:

Učebnice s. 43 - 44

Pracovní sešit - vypracovat stranu: 25/ 1,2,3

 

Tereza

Český jazyk:

Samohlásky – učebnice s. 48 ( přečíst)

Čtení z čítanky  s. 43 - 44

Vypracovat zaslané pracovní listy

Písanka:  pokračovat v procvičování psacího písma (slova a věty)

Matematika:

Pracovní sešit: str. 50

Učebnice: ústně s. 57

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda modrá s. 8, 9   (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit modrý : s. 5 - 6                                                                           

Přírodověda:

Učebnice s. 43 - 44

Pracovní sešit - vypracovat stranu: 25/ 1,2,3

 

Nikol     

Český jazyk:

Samohlásky – učebnice s. 48 ( přečíst)

Čtení z čítanky  s. 67 - 71

Vypracovat zaslané pracovní listy

Matematika:

Vypracovat zaslané pracovní listy

Vlastivěda:

Učebnice Vlastivěda modrá s. 8, 9   (přečíst, prohlédnout obrázky)

Pracovní sešit modrý : s. 5 - 6                                                                           

Přírodověda:

Učebnice s. 43 - 44

Pracovní sešit - vypracovat stranu: 25/ 1,2,3