II. třída

Obecné informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO: 70841144
RED_IZO: 600 024 628
Datová schránka ID: 8r5w7nm

Kontakt:

+420 491 462 310
+420 724 163 777
zvs.kulhankova@centrum.cz

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

II. třída

Distanční výuka 31 1 - 1.2. 2022

procvičování matematiky: http://matematika.hrou.cz/

český jazyk: http://cestina.diktaty.cz/index.php?s=1&p=1

 

DISTANČNÍ VÝUKA OD 1.3.2021

- KAŽDODENNÍ ON-LINE VÝUKA S VYUČUJÍCÍMI NEBO S PED. ASISTENTKOU

- ZADÁNÍ PÍSEMNÝCH ÚKOLŮ

- KONTROLA VYPRACOVANÝCH ÚKOLŮ NÁSLEDUJÍCÍ DEN

 

7.4.2021

Probrané učivo:

6. roč. písemné sčítání, odčítání do 10 000, D - Řecko - olympijské hry, náboženství (https://drive.google.com/file/d/1VH7ssGveSiDoWjf45Dt9VOQSVY6fuzS1/view?usp=sharing). OV - Ústava. Písemně: M PS 26/11 2. řádek, OV 36/1,2, 3, 4

7. roč. písemné sčítání, odčítání, převody jednotek, vzory pods. jmen rodu mužského. Fyzika - opakování: /userfiles/file/Fyzika_7_do_9_4_%C4%8CK.docx. Písemně: ČJ 50/20 5 vět, M 53/4, 5 - dok. cvičení

9. roč. shoda podmětu s přísudkem, postupný poměr, měřítko plánu a mapy, zaokrouhlování.                             D - Stalinismus     ( https://drive.google.com/file/d/1LOBUrjWBuUmwY4XTiaFXdLamQyW659pc/view?usp=sharing). OV - Právní ochrana občana      ( https://drive.google.com/file/d/1RMKn1Sfpd-ZBIbBtNYKLGm1axv1HJq0T/view?usp=sharing) Písemně: ČJ 49/2 5 vět, M list M3 dokončit (Martina), 53/4, 5 - dok. cv. (David, Lukáš)

 

6.4.2021

Probrané učivo:

6. roč. procvičování vyjm. slov, časování sloves, násobení a dělení, písemné sčítání, odčítání. F - opakování:

/userfiles/file/F_6_do_9_4_%C4%8CK.docx           Písemně: ČJ list K/29, M 61/30 - zbytek příkladů

7. roč. procvičování vzorů hrad a stroj, převody jednotek, písemné sčítání a odčítání. D - Dobrý král Václav (https://www.oblacna.cz/images/_files/DUM/VY_32_Inovace_6_333.pdf ) Písemně: ČJ 50/18 - rozdělit do 2 sloupců, M 53/3 (d, e, f, g, h)

9. roč. postupný poměr, základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem, F - opakování: /userfiles/file/F9_%C4%8CK_do_9_4.docx  Písemně: ČJ 49/1, M list M3 - po př. 8 (Martina), M 53/3 (d, e, f, g, h) (Lukáš, David)

 

31.3.

Probrané učivo:

6. roč. sčítání, odčítání do 10 000 s přechodem, slovní úlohy, určování pods. jmen a sloves, časování sloves, PŘ - Nahosemenné rostliny

7. roč. pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení, vzory pods. jmen rodu mužského, PŘ - obojživelníci, skokan

9. roč. druhy vět, slovosled ve větách, abeceda, zákl. skladební dvojice, postupný poměr, Z - USA

 

30.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. tvary sloves, osobní zájmena, sčítání, odčítání, násobení. Fy - dokončení. Písemně: Čj list K/28, M 61/29 3. sloupec

7. roč. pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení, vzory pods. jmen, Z - Ústecký kraj, práce v PS. Písemně: ČJ 50/19, M 53/2 1. sloupec

9. roč. pamětné i písemné sčítání, odčítání, porovnávání čísel, čísla sudá a lichá, abeceda, druhy vět, řazení slov ve větě. PŘ - Vliv živé přírody na organismy. Písemně: ČJ 48/4, M 43/1 - posl. sloupec, 43/ 2 - 1. sloupec (Martina), 53/2 (David, Lukáš)

 

29.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. časování sloves - osobní zájmena, písemné sčítání, odčítání, slovní úlohy, Z - práce v prac. sešitě. Písemně: ČJ list J/15, M PS 25/7

7. roč. koncovky pods. jmen, určování vzorů, písemné sčítání, odčítání, násobení. Fy - Hydraulické stroje - dokončení. Písemně: ČJ 49/15, M 52/24

9. roč. koncovky pods. a příd. jmen, druhy vět, poměr, písemné dělení a násobení desetinným číslem, Fy - Pozor na elektřinu - dokončení. Písemně: ČJ 48/3, M/M3 - zbytek příkladů (Martina), 52/24 (Lukáš, David)

 

 

26.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. písemné i pamětné sčítání, odčítání, porovnávání čísel, čísla sudá a lichá, podst. jména a slovesa, tvorba vět. Písemně: ČJ 39/10 (5 vět na posledních 5 slov), M 4 př.

7. roč. koncovky podst. jmen, určování osoby a čísla u sloves, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení a násobení 10. OV - Volby - opakování. Písemně: ČJ 48/12, M 50/14, OV - 3 otázky

9. roč. koncovky příd. jmen, časování sloves, infinitiv, poměr, písemné dělení desetinným číslem, PŘ - Vliv neživé přírody na organismy (ovzduší, voda, půda). Písemně: ČJ 47/2 (5 vět), M 43/1 (2 sloupce) (Martina), 50/14 (Lukáš, David)

 

 

25.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. druhy vět, vyjmenovaná a příbuzná slova, určování sloves, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy. PŘ - Kapradiny, přesličky, plavuně. Písemně: ČJ 39/10 (5 vět), M PS 25/5 dokončit

7. roč. písemné sčítání, odčítání, porovnávání čísel, řády, koncovky pods. jmen rodu muž. PŘ - Ryby našich vod, mořské ryby. Písemně: ČJ 48/13, M list F/19 1. řádek + 2 zk.

9. roč. koncovky příd. jmen, poměr, písemní dělení a násobení. Z - Kanada, práce v PS. D - Únor 1948 - opakování. Písemně: ČJ 45/8 - dokončit, M list M2 - dokončit (Martina), M list F/19 1. řádek + 2 zk (David, Lukáš), D 46/1, 2, 3, 4

 

24.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. určování sloves a podst. jmen, řazení slov ve větě, písemné i pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení. OV - Království nebo republika. Písemně: ČJ 39/8, M 61/29 1. sloupec + zkoušky

7. roč. písemné sčítání, porovnávání čísel, řády, čísla sudá a lichá, množné číslo podst. jmen - vzor pán. Z - Karlovarský kraj. Písemně: ČJ 48/11, M list F/16

9. roč. koncovky příd. jmen, rod, číslo, pád, poměr, písemné dělení. OV - Látky poškozující zdraví. Písemně: ČJ 45/8 (4 věty), M list M2 - 5 př (Martina), list F/16 (Lukáš, David), OV 37/1, 2, 3, 4

 

23.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. určování pods. jmen a sloves, písemné sčítání a odčítání. D - Řecké státy: Sparta, Athény (prezentace: https://drive.google.com/file/d/1umv5czBBcBEeVk1-ppStaBWfWb1esyk2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zvF4_ZUcYQUkaLOVWnmVXQD4w5mVYtYg/view?usp=sharing)

Písemně: ČJ list J/14, M PS 25/4

7. roč. vzory rodu muž., vyjmenovaná slova, písemné sčítání, odčítání, násobení. Fy- Hydraulické stroje. Písemně: ČJ 47/8 b - 3 věty, M list F/15c, d, Fy 34/1, 2, 3

9. roč. koncovky přídavných jmen, rod, číslo, pád příd. jmen, písemné dělení desetinným číslem, slovní úlohy. D - Únor 1948. Písemně: ČJ 45/6 b (Martina a Lukáš!), M 27/39, 40 (Martina), PS 25/4 (David, Lukáš)

 

22.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. určování pods. jmen a sloves, tvorba vět, násobilka. Fy - Druhy pohybu, jak vypočítáme dráhu. Písemně: ČJ 39/7 (napsat 5 vět se slovesy), M/list G - dokončit (pá - ne)

7. roč. slovní úlohy, písemné sčítání, odčítání. D - Začátek husitských válek. Písemně: ČJ 48/10, M list F/83, D 45/4, 5

9. roč. přídavná jména s podst. jmény, písemné dělení. Fy - Pozor na elektřinu. Písemně: ČJ 45/6 - vypsat 6 příd. jmen s pods. jménem, M list M2/vypočítat zbylé př. (Martina), list F/83 (David, Lukáš), napsat zápis z fyziky.

 

19.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. opakování - sčítání, odčítání, sudá a lichá čísla, řády, porovnávání, podstatná jména a slovesa. Písemně: vypočítat příklady + zkoušky, napsat po 3 pods. jménech ke každému rodu.

7. roč. opakování  - pády a vzory pods. jmen, sčítání, odčítání, násobení. Písemně: vypočítat příklady, určit pád a vzor pods. jmen

9. roč.  opakování  - pády a vzory pods. jmen, sčítání, odčítání, násobení. Písemně: vypočítat příklady, určit pád a vzor pods. jmen

 

18.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. určování podst. jmen a sloves, vyjmenovaná a příbuzná slova, slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání do 10 000, PŘ - Mechorosty. Písemně: ČJ list J/13, M 61/27 (2. a 3. sloupec)

7. roč. písemné a pamětné sčítání, odčítání, vzory pods. jmen rodu mužského - pán, muž, vyjm. a příbuzná slova. OV - Volby (prezentace: https://drive.google.com/file/d/1vDbD6P4Q__FoknOpYtG15rtvULW-xO5P/view?usp=sharing) Písemně: ČJ 47/9, M 48/55 2. řádek

9. roč. koncovky příd. jmen, Z - Kanada, práce v PS, dělení desetinným číslem. Písemně: ČJ 44/5 (od 5. věty), M 26/32,33 (Martina), 48/55 2. řádek (David, Lukáš)

 

17.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. vyhledávání podst. jmen a sloves, procvičování vyjm. a příbuzných slov, písemné sčítání a odčítání, porovnávání čísel. D - Starověké Řecko. Písemně: ČJ 38/6, M PS 24/3

7. roč. písemné a pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení, procvičování vyjm. a příbuzných slov, pods. jména rodu muž. - vzory, Z - Plzeňský kraj. Písemně: M list C2 - najít a vybarvit výsledky, ČJ list J/27 dokončit

9. roč. koncovky přídavných jmen, písemné dělení. OV - Látky poškozující zdraví. Písemně: ČJ 44/5 (4 věty), M list M1 př. na dělení (Martina), M list C2 - najít a vybarvit výsledky

 

16.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. určování podstatných jmen a sloves, slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání, Z - Doprava osob, nákladů a informací. Písemně: ČJ 38/3 vytvořit 8 vět, M 61/24

7. roč.  vzory podst. jmen rodu mužského, opakování vyjmenovaných a příbuzných slov, písemné a pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení. D - Díváme se do talíře. Písemně: ČJ list J/27 (po pyl), M 48/55 1. řádek, D 43/4, 5, 6

9. roč. skloňování příd. jmen. Ov - Látky poškozující zdraví: prezentace: https://drive.google.com/file/d/1pNABLQzKH1tgq0Glj5NGKbB9fVKon_mY/view?usp=sharing Písemně: M 48/55 1. řádek (David, Lukáš)

 

15.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. určování sloves, tvoření vět se slovesy, písemné sčítání, odčítání, porovnávání. OV - Státní symboly. Písemně: ČJ 38/5a,b, M 60/20

7. roč. písemné sčítání, odčítání, násobení, řády, určování vzorů podst. jmen rodu mužského, PŘ - Obratlovci - ryby. Písemně: list H/f, g, M 47/51

9. roč. skloňování přídavných jmen, písemné dělení a násobení. D - Československo po II. svět válce, Klement Gottwald (prezentace: https://drive.google.com/file/d/1OHMs1sH04bJHFptiv4u_RI3obOUCFnr6/view?usp=sharing) Písemně: ČJ 44/4, M list M1/2. sloupec (Martina), 47/51 (Lukáš, David)

 

12.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. určování sloves, sčítání a odčítání do 10 000, PŘ - lišejníky, FY - pohyb, druhy pohybu (viz učivo z 10.3.). Písemně: ČJ 38/3, M list G/105

7. roč. vzory pods. jmen rodu mužského - předseda, soudce, písemné sčítání, odčítání, násobení, Z - Plzeňský kraj. Písemně: ČJ 43/12, M list F/82

9. roč. skloňování přídavných jmen, písemné dělení, násobení, PŘ - vliv neživé přírody na organismy. Písemně: ČJ 43/3, M 26/35 3. řádek + 2 zk.(Martina), list F/82 (David, Lukáš)

 

11.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. sčítání, odčítání do 10 000. OV - Národ, stát, vlast. D - Starověk na Dálném východě - dokončení (prezentace viz učivo z 9.3.). Písemně: M 59/17 (jen příklady na str. 60), OV 31/2,3, D 42/2,4

7.roč. vzory pods. jmen rodu ženského, písemné násobení. OV - Kvalifikace. Písemně: M 45/37 2. řádek, OV 30/6,7,8,9 (dole)

9.roč. skloňování příd. jmen, písemné dělení desetinným číslem. OV - Pravidla silničního provozu. Písemně: M 26/35 1. řádek + zkoušky (Martina),45/37 2. řádek (David, Lukáš) , OV 34/1,2,3,4

 

10.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. určování podst. jmen, procvičování vyjmenovaných slov, slovní úlohy. Fyzika- opakování: čas, jednotky délky, objem těles, měření objemu, hmotnost, měření hmotnosti. Písemně: ČJ list H/f, g, M 59/12

Fyzika: /userfiles/file/F6_op_veli%C4%8Diny.pdf

             /userfiles/file/F6_%C4%8Das_pohyb.pdf

7. roč. podst. jména rodu žen. podle vzoru kost, sčítání, odčítání. PŘ - hmyz v lese, ve vodách a kolem vod, v domácnosti. Písemně: ČJ 42/11, M list F/22 dokončit, 45/37 1. řádek (jen násobení)

9. roč. přídavná jména tvrdá a měkká, písemné dělení desetinným číslem, Z - Severní Amerika - přehled, práce s mapou. Písemně: ČJ 41/9, M 25/30 2. sloupec (Martina), M list F/22 dokončit, 45/37 1. řádek (jen násobení)

9.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. procvičování vyjmenovaných slov, písemné sčítání. 

D -Starověk na Dálném východě - podívej se na prezentace: https://drive.google.com/file/d/13fEWzlbGMr74CbRxKp1EkOqrwFilXmGN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16LiDOBAI7R-ilBMSIt0FYtGgEguyu9ws/view?usp=sharing

Písemně: ČJ 37/9, M 58/10

7. roč. procvičování vzorů pods. jmen rodu ženského, písemné sčítání, odčítání, násobení. Fyzika - Atmosférický tlak a počasí. Písemně: M 45/34, F - zápis do sešitu (modré tabulky str. 27 a 28)

9. roč. přídavná jména tvrdá a měkká, písemné dělení desetinným číslem. Fyzika: Blesk, hrom, hromosvod. Písemně: M25/28 2. sloupec (Martina), 58/10 (Lukáš, David), F - zápis do sešitu (str. 63 dole)

Fyzika: /userfiles/file/F9_blesk%20(1).pdf

 

8.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. určování podst. jmen, procvičování vyjm. slov, písemné sčítání a odčítání do 10 000, Z - zemědělství v různých částech světa. Písemně: ČJ 36/7, M 58/6

7. roč. písemné sčítání, odčítání, násobení, určování vzorů podstatných jmen rodu ženského. D - Jak se lidé oblékali. Písemně: ČJ 42/10, M list F/14 a, b.   D 41/3, 4, 5

9. roč. přídavná jména tvrdá a měkká, písemné dělení desetinným číslem, slovní úlohy. D - Kalendář II. světové války. Písemně: ČJ 41/10, M M1- dokončit 1. sloupec (Martina), list F/14 a, b (David, Lukáš).  D 40/1, 2, 3

 

5.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. procvičování vyjm. slov, rod, číslo podst. jmen, abeceda, písemné sčítání a odčítání do 10 000, slovní úlohy, PŘ - řasy. Písemně: ČJ 35/4a, M 57/2

7. roč. procvičování vyjm. slov, vzory pods. jmen rodu ženského, písemné násobení, PŘ - hmyz v zahradách. Písemně: ČJ 41/7, M list F - druhá strana, sloupec 81

9. roč. procvičování vyjm. slov, tvrdá a měkká přídavná jména, písemné dělení desetinným číslem, Z - Afrika, práce v prac. sešitě. Písemně: ČJ 40/8a,b, M list M1, část 1. sloupce (Martina), List F - druhá str. sloupec 81 (Lukáš, David)

 

4.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. podstatná jména s předložkami, rod, číslo, životnost podst. jmen, písemné sčítání a odčítání do 10 000, Z - zemědělství samozásobitelské a tržní. Písemně: ČJ list H/d, e, M 57/36

7. roč. vzory podst. jmen rodu ženského - vzor žena, písemné násobení, dělení se zbytkem, Z - práce v prac. sešitě (Jihočeský kraj). Písemně: ČJ list H/d, e, M 41/5

9. roč. přídavná jména tvrdá a měkká, Z - jižní Afrika, práce s atlasem, pracovní sešit, písemné dělení desetinným číslem. Písemně: ČJ list H/d, e, M 25/26 (Martina), 41/5 (David, Lukáš)

 

3.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. - tvary pods. jmen, předložky, určování rodu, písemné sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem, slovní úlohy, PŘ - patra lesa. Písemně: ČJ 35/2 b, M 56/32

7. roč. - vzory pods. jmen rodu ženského, vyjm. slova - procvičování, písemné násobení, sčítání, dělení se zbytkem, PŘ - hmyz na polích, loukách a v půdě. Písemně: ČJ 41/5c, M 39/38 třetí sloupec

9. roč. - přídavná jména tvrdá a měkká, PŘ - organismus a prostředí, písemné dělení desetinným číslem. Písemně: ČJ 38/1 a, b, M 25/25 2. sl. (Martina), M 39/38 3. sloupec (Lukáš, David)

 

2.3.2021

Probrané učivo:

6. roč. - rod,číslo a životnost podst. jmen, tvary podstatných jmen, nejčastější předložky, slovní úlohy, sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem 10, Z  opakování - těžební, energetický a zpracovatelský průmysl. Písemně: ČJ list H/c, M 56/28

7. roč. - vzory podst. jmen rodu ženského, určování vzorů, písemné násobení, slovní úlohy, Z opakování - Jihočeský kraj, práce v prac. sešitě. Písemně: ČJ list H/c, M 39/38 druhý sloupec

9. roč. - rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen, přídavná jména tvrdá a měkká, Z: tropická Afrika - práce s mapou a pracovním sešitem, písemné dělení desetinným číslem. Písemně: ČJ list H/c, M 25/21 1. sloupec (Martina), M 56/28 (David, Lukáš)

 

1.3.2021

Domluva s rodiči i žáky o podobě distanční výuky, zkouška spojení na FB.